easyfairs

Seminarieprogram 7 mars

ak

Moderator: Anna-Karin S. Öjerskog

Anna-Karin S. Öjerskog är en moderator i världsklass som uppskattas för sin professionalism, energi och förmåga att fånga upp essensen i scensamtalen. Med energi och glimten i ögat lotsar hon scengäster och publik genom programmet. Anna-Karin har lång erfarenhet av ledarskap inom näringsliv och offentlig verksamhet och har fördjupade kunskaper inom samhällsbyggnad och fastighetsbranschen.

Elvacoscenen


Scen 2


09.30-10.15

AtteWeiss blå-röda manifest bygger broar mellan blocken

Alla önskar blocköverskridande lösningar på bostadskrisen. Stefan Attefall och Lennart Weiss presenterar hur en sådan kompromiss kan utformas som samtidigt adresserar de viktigaste utmaningarna.

stefan

 

Stefan Attefall
Rådgivare & Föreläsare
Tidigare Bostadsminister (KD)

lennart

 

Lennart Weiss
Kommersiell direktör, Veidekke
Bostadspolitisk debattör (S)

09.15-10.00

Innovationer som förändrar framtiden för fastigheters energieffektivitet

Byggnader ansvarar för 40% av energianvändningen och 36% av koldioxidutsläppen i EU. För närvarande är cirka 35% av EU's byggnader över 50 år gamla. Det finns därmed ett betydande behov att förbättra den nuvarande situationen genom att investera i tenkik som snabbt har en positiv inverkan på både energianvändning och utsläpp. Innovationer inom energieffektivitet är nyckeln till ett säkert, tillförlitligt, prisvärt och hållbart energisystem för framtiden.

Sven-Olof

 

Sven-Olof Husmark
Senior Advisor
Egain Group10.45-11.30

Att driva bostadspolitik på en reglerad marknad

Möt Mikael Granath från det privata bostadsbolaget Willhem som på kort tid vuxit till ett av landets största med cirka 26 000 hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige. Hör honom berätta om hur det är att driva bostadsbolag i det svenska systemet där det finns både möjligheter och begränsningar.

mikael

 

Mikael Granath
VD
Willhem

10.30-11.15

Hur lönsam är egentligen en värmepump?

Värmepumpens lönsamhet beror på flera faktorer, som ofta inte blivit utsagda. Sådana faktorer kan vara kalkylränta, kalkylsikt, energiprisökningar och till exempel om fastighetens mervärde ska räknas in. Klimatet, isoleringsgraden, golvytan och till exempel bergets konduktivitet spelar också in, men dessa faktorer är trots allt enklare att uppskatta.

je

 

Jan-Erik Nowacki
Teknisk expert
Svenska Kyl och Värmepumpföreningen12.00-12.45

Social Selling

Hur era medarbetare kan bygga relationer och framtida affärer genom meningsfulla konversationer via LinkedIn.

eva-mia

 

Eva-Mia Westergren
Head of Marketing
Microsoft Sverige

12.30-13.15

Effektiv kompetensutveckling och yrkescertifiering med FAVAL

Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov de kommande åren och en av nycklarna till att lösa kompetensbristen är validering. Med hjälp av fastighetsbranschens valideringsverktyg FAVAL kan man kartlägga en befintlig eller presumtiv medarbetares kompetens samt ringa in eventuella kunskapsluckor för att därefter skapa effektiva och individanpassade fortbildningsinsatser. Under seminariet diskuterar vi möjligheterna till kompetensutveckling och kvalitetssäkring som FAVAL erbjuder och varför fler arbetsgivare i branschen borde ta chansen att certifiera sina medarbetare.

lena

 
Lena Nyquist
VD, FAVAL Validering AB
Verksamhetschef, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

lizzy

 

Lizzy Jämting
HR-partner
Rikshem AB13.30-14.15

Digitalisering - Vad innebär det för fastighetsbranschen?

Arash Gilan kommer tala om hur digitalisering berör precis allt. Allt som kan digitaliseras kommer digitaliseras, kommer även fastigheter digitaliseras?

arash

 

Arash Gilan
VD
Viva Media

13.45-14.30

Över 70 personer dog i branden i Grenfell Tower i London
- Vad hände och hur hindrar vi att det sker här

Brandskyddsföreningen går igenom omständigheterna kring branden i Grenfell Tower och resonerar om vilka åtgärder som krävs i Sverige för att något liknande inte ska kunna inträffa. Bränder med så snabba förlopp och fruktansvärda följder som denna beror ofta på flera olyckliga omständigheter. 

lars

 

Lars Brodin
Brandingenjör
Brandskyddsföreningen

ville

 

Ville Bexander
Brandingenjör
Brandskyddsföreningen15.00-15.15

Prisutdelning Framtidens Fastighet

Priset delas ut av Anna Kinberg Batra och Fastighetsmässan
Priset kommer att delas ut till en fastighet som har gjort ett avtryck. En fastighet som ur alla perspektiv har byggts med en stark framtidsvision. Fastigheten är hållbar, energieffektiv, har nytänkande teknik och skapar en användarvänlighet för människorna som vistas i fastigheten. En fastighet som är byggd för framtidens utmaningar.

Nominera en fastighet! Skicka ditt bidrag till petra.wohner@easyfairs.com


15.15-16.00

Ledarskap när allting förändras

Anna Kinberg Batra blev Moderaternas första kvinnliga partiledare 2015, mitt i en extrem tid i både Sverige och omvärlden. Istället för att bli Sveriges första kvinnliga statsminister tvingades hon avgå redan året före valet. Hur leder man förändring när förutsättningarna är svåra och snabbt ändras? Vad kan näringslivet lära av politiken och tvärtom i en stökig och otålig tid?

Möt Anna Kinberg Batra i en av hennes första föreläsningar i livet efter partipolitiken, som bara har börjat.

anna

 

Anna Kinberg Batra
Tidigare Partiledare (M)