Seminarieprogram

FRI ENTRÈ - ANMÄL DIG HÄR

21 februari | 8.00 - 8.45 | Ledarskapsscenen

Per Holknekt

Kan jag, kan du, kan vem som helst

Per har inte bara hunnit startat 32 bolag, varav ett börsnoterades och värderades till en miljard kronor, han har också levt som hemlös och förlorat både jobb och familj pga. missbruk. Per har en unik förmåga att förvandla aska till eld. Han är tacksam för vad livet gett honom och berättar både om motgångarna i livet samt utmärkelserna som bl.a. Årets bolagsgrundare, Årets Exportbolag, Årets Inspiratör med mycket mera. Med sin djupa kunskap och långa erfarenhet inom bolagsutveckling, varumärkesarbete/strategier samt entreprenörskap förmedlar Per utöver inspiration, skratt och tårar värdefulla nycklar, lärdomar, insikter och metoder som enkelt kan användas och appliceras på precis vem och vad som helst. 

Per Holknekt är en av Sveriges mest bokade och uppskattade föreläsare som dessutom är aktuell med nomineringen “Årets manliga talare 2017”. Det är Per Holknekts gränslösa arkiv av upplevelser och erfarenheter som gör honom unik. Per bjuder på känslosamma och värdefulla berättelser från hans sällsynta, inspirerande och mångfacetterade livsresa som både inspirerar, skapar förståelse och sätter spår.

21 februari | 9.00 - 9.45 | Ledarskapsscenen

ica

ICA:s strävan efter behovsanpassad bemanning för att nå effektivare drift och bättre trivsel

Johan var beställare till ICA Sveriges projekt Bemanningsoptimering med syfte att hitta en samarbetspartner med ett väl fungerande system för schema, tid och bemanning (med potential att underlätta för butikerna att skapa relevanta scheman utifrån behov).

Johan berättar om resan att hitta och utveckla ett bemanningssystem som ska underlätta och effektivisera såväl arbetet att ta fram relevanta scheman som att hantera dem i vardagen. Visionen var att utgå ifrån vardagen i butik för att skapa scheman som både effektiviserar driften och ökar trivseln genom att minska antalet tillfällen med för hög eller låg bemanning som båda skapar stress.  Det är möjligt med genom att läsa in fakta om bland annat försäljning, försäljningsutveckling och leveranser. Det var också viktigt att hitta ett system som var modernt och möter det ökade behovet av mobilitet samt att det passar alla butikstyper som ryms i ICA:s butiksnät, stora likväl som små.

Föreläsare: Johan Kroon är Go To Market Manager, ICA Sverige AB

21 februari | 9.00 - 9.45 | Kunskapsscenen

simon

Hur får du hållbarhet att integreras i affären?

Vi har 17 global hållbarhetsmål, ett klimatavtal, obligatorisk hållbarhetsredovisning och dessutom får Sverige en klimatlag 2018 som säger att vi ska vara klimatneutralt 2045. Det trycks på från alla möjliga håll. Alla stora bolag har redan fattat vinken och ser redan nu att ett aktivt hållbarhetsarbete är lönsamt. Även mötesbranschen kommer att påverkas, var så säker. Kom och lyssna på trender inom social och miljömässig hållbarhet och ta inspiration kring hur man går från ord till handling.

Simon Strandvik är en flitigt anlitad föreläsare och konsult i hållbarhetsfrågor kring möten och evenemang. Som tidigare anställd på Håll Sverige Rent har Simon granskat miljöarbetet hos över 100 event, allt från stora event som Vasaloppet och O-ringen till mindre konferenser. Idag föreläser han och konsulterar för organisationer inom besöksnäringen kring miljö- och hållbarhetsfrågor vid möten, evenemang, konferenser och hotell. 

21 februari | 9.30-10.00 | Knowledge & Inspiration

Dag Lotsander

Lean ledarskapsfilosofi - Viljan att ständigt bli bättre

Ta tillvara kraften och kreativiteten hos alla ledare och medarbetare med Lean. Dag Lotsander är en uppskattad föreläsare som talar om Toyotas ledarskaps­filosofi, även kallad Lean, och vad det betyder för ledarskap och medarbetarskap.

Dag Lotsander, som i grunden är beteendevetare, har 20 års erfarenhet av att arbeta inom Toyota i roller som bland annat försäljningschef och marknadsdirektör. Han hade också i uppdrag att driva kulturförändringen i Sverige när ledarskapsfilosofin "The Toyota Way" infördes i Toyotas tjänsteproducerande verksamheter, med start 2003. I samband med det tog han också initiativet till att sammanfatta professor J Likers bok "The Toyota Way" i ett häfte som sedan har spridits i över 100 000 exemplar.

Sedan 2008 är han konsult och föreläsare i eget företag och hjälper organisationer inom både näringslivet och offentlig sektor att öka kunskapen om vad lean är och att mobilisera kraften hos ledare och medarbetare.

Lean är en ledarskapsfilosofi och ett sätt att tänka, som ursprungligen kommer från Toyota. Filosofin får nu allt större spridning i företag och organisationer. Lean handlar om att ha effektiva och flexibla processer som är utformade efter kundernas behov. Grunden är att skapa kundnytta genom att ta bort allt slöseri genom att bygga in kvalitet i arbetet och utjämna arbetsbelastningen. Ledstjärnor är värdeskapande, enkelhet och helhetstänkande. En förutsättning för att lyckas är att involvera och engagera medarbetarna i verksamhetens alla led.

21 februari | 10.50 - 11.20 | Knowledge & Inspiration

Inger

Do you speak Belbin?

Framgångsrika team börjar med Belbin.

Oavsett var i organisationen teamen finns kan Belbin användas för att sätta samman rätt personer så att teamen blir så högpresterande som möjligt och med större sannolikhet att nå sina mål. 

Genom att utvärdera de beteendemässiga bidragen individerna ger till era team, hellre än psykometriska test som mäter personlighet, ser Belbin hur personerna faktiskt beter sig på arbetsplatsen och vilka roller de är mest lämpade att ta i ett teamsammanhang – vi kallar dem teamroller.

Belbin Teamroller används för att identifiera och mäta varandras beteendemässiga styrkor och svagheter på arbetsplatsen. Det betyder att närhelst personer involveras i en organisation kan Belbin ge språket för att säkerställa att individer och team kommunicerar och arbetar tillsammans med större förståelse.

Inger Melkersson, Belbin Sverige AB, har sedan 1993 arbetat med Belbin Teamroller i utveckling av ledningsgrupper och projektteam och ansvarar  för Ackrediteringskurser i Belbin.

21 februari | 11.00 - 11.45 | Ledarskapsscenen

Stefan Sauk & Jan

Tala inför folk - så bemästrar du din scenskräck

De allra flesta känner obehag för att tala inför andra och många undviker helt att utsätta sig för den situationen. Samtidigt blir det personliga varumärket allt viktigare och kraven på att hålla olika presentationer i yrkeslivet ökar. Som chef och ledare förväntas du vara säker och tydlig när du talar inför medarbetare och kunder. Skådespelaren Stefan Sauk och hjärnforskaren Jan Marcusson berättar vad som egentligen händer i vårt huvud och våra kroppar när vi pratar inför andra. De ger också tips och visar hur vi kan bemästra vår scenskräck och bli bättre talare.

Föreläsningen förklarar vad scenskräck faktiskt är och vilka mekanismerna är som får oss att reagera som vi gör samt hur du kan förbättra din självkänsla och hur du psykologiskt kan förbereda dig för ett bättre framförande. Vikten av det första intrycket och hur det omedvetna och medvetna kroppsspråket kan hjälpa dig att tala inför andra och inte minst hur du lär dig att beröra din publik.

Stefan Sauk är skådespelare och föreläser även i ämnet kommunikation. Genom sina erfarenheter och personliga tips lär han ut hur vi ska hantera oss själva och vår omgivning. 

Professor Jan Marcusson undervisar vid Linköpings universitet om hjärnans intellektuella och emotionella funktioner och om vad som händer i mötet mellan människor.”

21 februari | 11.00 - 11.45 | Digital- & techscenen

cornerstone

Demo 1: Cornerstone Learning Suite

AI-baserad utvecklingsplattform för livslångt lärande och samarbete

Expertkompetens med Cornerstone Learning Management

Dra nytta av 17 års erfarenhet och mer än 32 miljoner användare av den mest innovativa utbildningsplattformen på marknaden och åstadkom konkreta verksamhetsförbättringar med hjälp av utbildning och utveckling. 

 • Enkel hantering av utbildningar och kurser via adminkonsol.
 • Mobilt lärande inklusive offline-funktionalitet.
 • Påminnelser och notifieringar för utbildningsadministratörer.
 • Avancerad funktionalitet för hantering av compliance och certifiering.
 • Förslag på utbildningar kopplat till successionsplanering i kombination med Cornerstones lösningar för Performance.

För mer information, besök gärna:  https://www.cornerstoneondemand.co.uk/learning-suite

ePassi

Demo 2: ePassi - Ditt företags digitala plånbok

I en allt mer konkurrensutsatt marknad måste företag konstant effektivisera. Nya teknologier är ofta vägen till kostnadseffektivitet. ePassi visar hur digitalisering av betalströmmar effektiviserar företaget och förenklar för de anställda. Förmåner såsom friskvårdbidrag, måltider, terminalglasögon, etc. digitaliseras och kvittohantering elimineras. 

Talare: Fredrik Junestrand, VD

För mer information, besök gärna: https://epassi.se/sv/startsida

 

Niana

Demo 3: Niana - "Skruva fast hjulen innan de åker av"

Digitala och proaktiv företagshälsa som skapar friska och starka organisationer.
Talare: Fredrik Thafvelin

Läs mer på: https://niana.se/

21 februari | 11.30 - 12.00 | Knowledge & Inspiration

matti olofsson

Lärande är inget event utan en ständig process!

Hur undviker vi att kompetensutveckling blir ett utbildningsevent en gång om året och hur skapar vi en beteendeförändrande inlärningsprocess året om? Vi måste alltid ställa oss frågan om varför vi ska utbilda personalen. Och hur mäter man effekten och resultatet av en utbildningsinsats?

Hur ska personalen få tid till kompetensutveckling i den fragmenterade arbetsdag vi befinner oss i och där digitaliseringen utmanar våra arbetssätt?

Hör Junglemap tala om viktiga lärstrategier för att få bestående lärprocesser och mätbara beteendeförändringar i dagens digitaliserade samhälle. 

Junglemap uppfann NanoLearning (”bite-sized” Learning) 2006 och har funnits i Sverige sedan 2015. Hittills har över en halv miljon svenskar gått en NanoLearningutbildning där beteendeförändringarna blir synliga och mätbara.

Talare: Matti Olofsson, VD för Junglemap AB. Matti har jobbat med digitalt lärande sedan mitten av 90-talet.

21 februari | 12.00 - 12.45 | Ledarskapsscenen

ulrika

Ledarskap i en digital organisation

Innovation sker inte på en bestämd plats. Det är i samarbetet med kollegorna som innovation uppstår, det är där idéer skapas. Det är där vi skapar vår företagskultur och inspireras av varandra. Och den platsen är inte längre en bestämd plats – den är där du är. Hur jobbar man då ihop när man inte nödvändigtvis sitter tillsammans? 

De senaste årens tydliga trend att skapa ett mer platsoberoende och flexibelt arbetsklimat har gjort det både enklare och svårare för chefer och ledare. Allt beroende på den egna och företagets inställning till modernisering. Undersökningar visar att fler än 6 av 10 chefer anger att den största utmaningen med att leda på distans är att skapa en ”vi-känsla” bland sina medarbetare. Två andra utmaningar som många delar handlar om vikten av att tydliggöra arbetsuppgifter och att kunna mäta prestation.

Ulrika Jonsson är affärsutvecklare på Microsoft och arbetar främst med att hjälpa kunder skapa förutsättningar för en framgångsrik digital transformation, som inte främst handlar om teknik, utan om människor, kultur, förändring och ledarskap. 

21 februari | 12.00 - 12.45 | Digital- & techscenen

mats rimton

The Trend is Your Friend

Mats Rimton: ”Mats har haft världen som arbetsplats där han träffat, kommunicerat och stått på scenen med allt från strandförsäljare i Malaysia till globala megastjärnor som Leo Messi. Han har under lång tid utvecklat sitt intresse för trender, framtiden och människan. Mats besitter förmågan att måla levande bilder och ge konkreta exempel som gör det möjligt för åhörarna att ta till sig hur allting hänger ihop och ger oss nya maktbalanser, kommunikationsmönster och i grunden en helt förändrad värld.

Med bred kunskap, personligt engagemang och ett öppet sinnelag bjuder Mats på hisnande framtidsvisioner under temat Lär Om, Lär Nytt och Lär Rätt där han berättar hur ny ”magi och teknologi” snabb förändrar världen. Gamla branscher krossas, jobb kommer och går. Omvärldens demokratier skakar, samtidigt som teknikutveckling och klimatförändringar skenar iväg på olika håll. Vad innebär det för individen, arbetet och våra liv? Vem vinner och vem förlorar? 

Mats Rimton är en av våra nya, spännande och starkt lysande stjärnor på föreläsningshimlen där kunder vittnar om hur hans framtidstankar inspirerar, paralyserar och motiverar till nya beteendemönster som består. Mats är högaktuell med sin föreläsning ”The Trend is Your Friend” och bjuder på träffsäkra sanningar som du inte vill missa.

21 februari | 13.00 - 13.45 | Ledarskapsscenen

tomas

Vaccination mot onödig stress finns det?

Tomas tar oss med på en resa in i ett arbetsliv i ständig förändring ,han lär oss hur vi ska förhålla oss till den nya tekniken med ständig tillgänglighet . Han belyser samspelet mellan arbetsliv och det privata livspusslet och lär oss förstå hur vår hjärna kan programmeras på ett smart sätt genom enkla verktyg och levnadsregler. Han guidar oss mot ett arbetsliv där vi trivs , känner arbetsglädje och hjälper varandra med rätt sorts gränssättningar för att undvika psykisk ohälsa.

Tomas Danielsson forskare , författare och inspiratör inom beteendemedicinen har lång erfarenhet av att ge förebyggande och behandlande åtgärder inom stressens område och han kallas också för stressdoktorn. 650.000 anställda i såväl privata företag och inom offentliga sektorn har gästat hans föreläsningar runt om i Norden. Han har också medverkat över 700 gånger i radio och TV program samt släppt fyra böcker senast Smart Och Lat på Norstedts förlag.

21 februari | 13.00 - 13.45 | Kunskapsscenen

malin

Social Selling: Så når du den sociala kunden i den digitala eran 

Dagens B2B kund använder Internet och sociala nätverk för att hitta och utvärdera produkter, tjänster och leverantörer - långt innan första kontakt med säljaren. För dig som är säljare handlar det inte längre om utan hur du ska använda din onlinenärvaro för att bli kundens top of mind, när kunden är redo att köpa.  

Social Selling handlar inte om direktförsäljning på sociala plattformar. Det handlar om hur du använder kundens digitala och sociala data för att öka ditt inflytande och stärka dina kundrelationer – på kundens villkor.

Ur innehållet

 • Möt kundens sociala köpbeteende med ett socialt säljbeteende.
 • Ser du lika bra ut online som offline?
 • Nätverksstrategi: Kvalité eller kvantitet? 
 • Från kanalfokus till kundfokus: Därför handlar Social Selling om mer än bara LinkedIn. 

Malin är en av Sveriges främsta affärsstrateger inom sociala medier. Med stort engagemang, gedigen kunskap och en stor portion humor hjälper Malin företag att uppnå strategiska affärsmål i en digital, social och uppkopplad värld. Nominerad till Stora Talarpriset och Stora Målpriset 2016.

21 februari | 15.00 - 15.45 | Ledarskapsscenen

tamara

Så skapar du rutiner och strategier för att förebygga konflikter i verksamheten

Har du surdegar idag inom ledningen eller ute i verksamheten som du behöver städa i? Hur bygger du smarta strategier och rutiner för att konflikter på jobbet ska bidra till utveckling och inte eskalerade kränkningar?

Tamara Maskovic, expert på konflikthantering och medling, visar på hur chefer skapar rutiner och strategier för hur samarbetsproblem och konflikter hanteras i verksamheten. 

- Jag kommer visa hur enkla medel kan förebygga många konflikter.  Det är chefens jobb att fånga tidiga signaler på konflikt och hantera dem i ett tidigt skede – jag ger dig verktygen! Jag ger också verktyg för att ledarskapet enkelt kan bedöma en konflikts allvar och föreslå adekvata lösningar. Likaså visar jag rollfördelningen och ansvaret mellan chef, högre chef/HR vid små och stora konflikter. 

21 februari | 15.00 - 15.45 | Digital- & techscenen

cornerstone

Imagination, Intelligence, Innovation: Welcome to the Skills Economy!

If employee engagement and business impact of people management are the key challenges that organisations are facing, there is a new dimension that is taking increasing importance: changing the company culture to develop a new set of corporate values. Therefore, it becomes necessary for HR, IT and Business to work in close cooperation to enable a culture of curiosity where employees can access targeted information and share knowledge easily.

Geoffroy de Lestrange has 20 years’ experience in IT in various European countries as marketing manager and CRM project manager. He is now in charge of product marketing and analyst relations at Cornerstone OnDemand for Europe. The impact of technology in Human Capital Management is one of his favourite speaking topics. On a more private note, he loves languages, History and graphic novels.

21 februari | 15.20 - 15.50 | Knowledge & Inspiration

Sophia

Beteendeanalytiskt ledarskap

”Varför gör inte mina medarbetare som jag säger?” ”Varför når vi inte resultat?” ”Varför måste jag tjata?” ”Varför tas inga initiativ?” ”Varför gör medarbetarna inte mer än minsta möjliga?”

Vi människor tänker ofta att det ska räcka med att ge direktiv och upprepa vårt budskap för att andra ska förstå och göra som vi säger. Svårare än så är det väl inte?

Information och direktiv är dock sällan tillräckligt som styrmedel för chefer. Bristande följsamhet bland medarbetarna handlar många gånger om att det saknas något som motiverar till de beteenden som leder mot verksamhetens mål.

Utmärkande för det beteendeanalytiska ledarskapet är att med hjälp av positiv förstärkning identifiera och använda sig av det som uppmuntrar prestation och samtidigt skapar en positiv upplevelse. Motsatsen såsom hot, bestraffning och överdriven kontroll leder däremot ofta till rädsla och på sikt till minsta möjliga ansträngning bland medarbetarna. Det riskerar dessutom att göra dig som chef både tjatig och frustrerad.

Under föredraget kommer det att bli tydligt vad som styr våra beteenden och hur du kan öka dina medarbetares prestation och arbetsglädje.

Sophia Klintborg är legitimerad Psykolog och organisationskonsult på Moment Psykologi i Stockholm. Hon arbetar med psykosocial arbetsmiljö, att utveckla arbetsgrupper samt ledarskap i frågor som rör bl a beteenden, mål, motivation, konflikter och stress.

22 februari | 8.00 - 8.45 | Ledarskapsscenen

fuck u

Misslyckanden i livet och karriären ska hyllas

Misslyckanden i livet och karriären ska hyllas. Så lyder ledordet för FuckUp Nights, ett globalt event och fenomen som Shortcut arrangerar i Sverige.

På FuckUp Nights, som startade i Mexiko 2012, delar tre framgångsrika entreprenörer med sig av 
sina misslyckanden i livet och karriären. Varje talare får sju minuter på sig att berätta om sitt största professionella misslyckande, och powerpoints är strikt förbjudna. Det här är historierna om företagen som kraschlandar, partnerskapen som blir till bråk och varor som måste dras in. 

Under Personal & Chef 2018 kommer Shortcut arrangera ett separat FuckUp event den 22.a februari Kl 08.00 – 08-45 på Ledarskapsenen. Väl på plats kommer du få höra tre framgångsrika HR-Chefer som varda delar med sig av sina FuckUp´s inom sin HR – karriär. 

22 februari | 9.00 - 9.45 | Ledarskapsscenen

elaine eksvärd

Retorik för ledare

2017 gjorde Novus, på uppdrag av Snacka Snyggt, en nationell undersökning på Sveriges svåraste samtal och upptäckte att de samtal som hamnar på topp tiolistan innefattar de samtal som en chef kan stöta på – på en och samma dag.

Som chef behöver du inte bara kunna bemästra svåra samtal, du behöver också kunna skapa en arbetskultur fri från härskartekniker, sexism, rasism och fler andra jargonger. Att istället ha en arbetskultur full av feedback, uppmuntran och lagspelsanda. Visste du att ett företag som har lågt i tak för feedback oftast har (som en konsekvens av det) högt i tak för skitsnack. Efter den här föreläsningen kommer du ha verktyg för att tackla chefernas svåraste samtal på ett snyggt sätt.

Elaine Eksvärd är en av Sveriges mest anlitade retorikkonsulter och föreläsare. Hon driver retorikbyrån Snacka Snyggt. Elaine är författare till bästsäljarna "Härskarteknik - den fula vägen till makt" och "Snacka Snyggt - Modern Retorik". Elaine vann priset Årets talare 2016 - Kvinna.

22 februari | 9.00 - 10.00 | Kunskapsscenen

SES

Inspiration & trender med Sponsrings & Eventsverige

Lyssna till de senaste trenderna inom kommunikation i kanalerna sponsring och event.  Möt VD, Ulrika Molin, & Marknadsansvarig, Victoria Jansson, på nya SES – Sponsrings & Eventsverige som berättar om branschen, den egna organisationen och dess framtid.  

SES har även med sig två gästföreläsare som kommer att ge er inblick i syftesriven kommunikation och hållbarhet i affären:

Jessica W Sandberg — prisbelönad PR-strateg med bakgrund inom bland annat SOS Barnbyar och Stockholm Pride, och numer Content Creation Director på byrån River, pratar om trenden med syftesdriven kommunikation och ger exempel på både lyckade kampanjer och när det bara visat sig vara smink på grisen.

Tanja Rutherhagen – grundare till Story Design Studio, en varumärkesbyrå med fokus på utställningar. Tanja jobbar idag som varumärkesstrateg och affärsutvecklare på PS Communication och pratar om hur man tar de första stegen för att integrerar hållbarhet i sin affär.

22 februari | 10.10 - 10.40 | Knowledge & Inspiration

malin

Hur göra individuell lön till en faktor som ökar medarbetarnas motivation! 

Enligt forskning har det visat sig att individuell lön är en faktor som ökar anställdas motivation. Detta bidrar i sin tur till ökad prestation i arbetet, vilket också ökar verksamhetens totala resultat!

Men för att individuell lönesättning ska bli ett effektivt styrmedel, måste det dock ingå naturligt i det dagliga arbetet med god och regelbunden återkoppling och inte vara en sidouppgift. Alla behöver även ha kännedom om bedömningsprocessen och inse att löneutvecklingen relaterar till arbetsutförandet! Det bygger alltså på VAD som görs i arbetet, men framför allt på HUR arbetet utförs.

Vi på CENCEO arbetar för att hjälpa företag och organisationer att driva processen framåt genom att arbeta med ett modernt ledarskap där arbetets innehåll samskapas av chef och medarbetare. Vårt online-verktyg hjälper chefer att arbeta nära sina medarbetare för att mäta, driva på och utvärdera anställdas ambition och prestation.

Malin Hofflander, VD och konceptutvecklare på Cenceo Har lång erfarenhet som chef, med utbildning inom ledarskap. Hon har även en doktorsexamen inom implementering av IT-verktyg kopplat till ledarskap och organisationskultur. 

22 februari | 10.50 - 11.20 | Knowledge & Inspiration

Belbin

Våga vara synlig

Self-Promotion en av de viktigaste faktorerna för framgång, ändå har så många så svårt för det.

Kontakthinder
Naturliga Self-Promoters gör det naturligt. De finns där strålkastarljuset lyser och de syns, de t o m ser till att de märks på ett positivt sätt. De repeterar detta beteende så många gånger som behövs för att nå sina mål. Vad är det som hindrar oss andra att göra likadant och hur drabbar det säljare eller chefer att nå sina mål och sina egna karriärer?

Christer B Jansson har sedan 1997 arbetat med hur kontakthinder påverkar olika yrkesgruppers förmåga att prestera och göra sitt jobb. Han arbetar över hela Europa och har tränat flera konsulter, psykologer och beteendevetare att gå i hans fotspår. Förra årens föreläsningar ”Att nyttja sina styrkor så andra växer” och ”Rädda chefer får rädda medarbetare” har varit mycket välbesökta och uppskattade.

22 februari | 11.00 - 11.45 | Digital- & techscenen

jannie

Behovet av utbildning ökar, är edtech svaret?

Utbildningsteknologi har alltid varit en drivkraft i skapandet av nya möjligheter för lärande. Från skriftspråket och pennan via Gutenbergs tryckpress till samtidens digitalisering. Teknologi har förändrat förutsättningarna och demokratiserat lärande och utbildning, genom att öka tillgängligheten för grupper som tidigare inte haft tillgång till maktens bildnings- och samhällsreproducerande organ, utbildningsystemet.

Idag är Edtech en av de fem snabbaste tillväxtmarknaderna globalt. Automatiseringen ställer nya krav på kompetenser och arbetsgivare måste snabbt ställa om sin kompetens, detta ställer i sin tur frågor till det etablerade utbildningssystemet. Jannie kommer att lyfta edtechs möjligheter och utmaningar ur flera perspektiv och ge en exposé av de problem edtech är med och löser.

Jannie Jeppesen är VD på Swedish Edtech Industry, den nystartade branschorganisationen för edtech-bolag. Digitalisering av utbildningssystemet och förändringsarbete har varit en röd tråd för Jannie, både som lärare, rektor och konsult inom digital kompetens och digitalisering av utbildning. Jannie har genom åren talat på flera stora internationella konferenser om förändringsledarskap för skolledare. De senaste åren har hon alltmer intresserat sig för näringslivets och offentlig sektors utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och innovationskultur.

22 februari | 11.00 - 11.45 | Kunskapsscenen

lars-åke

Konsten att komma överens

Att samarbeta och hitta en gemensam väg framåt är den största framgångsfaktorn i mänsklighetens historia. Den är lika avgörande och aktuell för dagens organisationer. Vi kallar det att komma överens. Att komma överens skapar effektivt värden för alla inblandade och stärker relationer både inom och utanför organisationen. På samma sätt är kostnaderna för att inte komma överens i den egna organisationen, i teamen eller med kunder gigantiska. I form av mindre trivsel, ökad stress, sämre prestation, lägre resultat och missade möjligheter.

Föreläsningen ”Konsten att komma överens” ger nycklarna till framgångsrik kommunikation. Oavsett om det gäller relationen chef-anställd, säljare-kund eller mellan medarbetare är hemligheten för att komma överens och få till en lyckad lösning densamma. 

Lars-Johan Åge är ekonomie doktor på Handelshögskolan i Stockholm, utbildad på Harvard Law School och anlitad av FBI och den svenska polisen. Lars-Johan är författare till boken ”Konsten att göra affärer” och listad i Dagens Industri som en av Sveriges populäraste föreläsare.

22 februari | 12.00 - 12.45 | Ledarskapsscenen

bita

Kulturstrategi - hur vinnande företag behandlar sina medarbetare som kunder 

Bita Yazdani, kulturstrateg, föreläsare och föredetta kollega med Simon Sinek (känd från ”Start with Why”), inspirerar organisationer till att hitta sitt syfte, eller why, för att i nästa steg skapa en strategisk kultur som engagerar människor till att leva sina egna värderingar och sina ”why” på jobbet.

Detta visar en ökning av motivation, innovationskraft och vässar beslutsfattandet. Nästa våg av teal-organisationer kommer drivas av fler och fler syftesdrivna och självledande organisationer som ser kultur som sin strategi, medarbetare som sina viktigaste kunder, och ledarskap som allas ansvar.

Bita delar med sig av sina erfarenheter från företag så som Starbucks och NBC och vad hon tror svenska organisationer kan lära sig för att lyckas här hemma såväl som på den globala (arbets)marknaden.

22 februari | 12.00 - 12.45 | Kunskapsscenen

jon forsell

Väck inte den björn som sover. (Skjut den!) 

En digitalt interaktiv föreläsning om att arbeta smart tillsammans, med resultat i realtid. 

Ansvaret för att frigöra kraften i människor är inte längre bara en ledares; det är gruppens. Och när ledare och medarbetare - tillsammans - ska bidra få ut det bästa av varandra, krävs att de har samma kunskaper. Så i föreläsningens början svarar deltagarna på frågor i mobil eller surfplatta*. Jon analyserar och jämför sendan svaren med modern forskning och best practice. Föreläsningen innehåller också live-frågor, för fördjupat och förlängt engagemang.  (* ingen nedladdning av app krävs)

Föreläsningen är designad för ledare och medarbetare som vill ersätta attityder med kunskap. Du får kunskap och råd som generar…

Jon Forssell är beteendevetare som arbetar som föreläsare, moderator och workshopledare. Med skärpa, humor, tyngd och värme skapar han insikter som minskar avståndet mellan människor. 

22 februari | 12.50 - 13.20 | Knowledge & Inspiration

jonas
builder

Trendspaning på arbetsmarknaden och att samarbeta med Försvarsmakten

”Den främsta anledningen till att vi vill vara med och bidra är att Försvarsmakten gör något mycket spännande som ligger helt rätt i tiden."

Trenden på den svenska arbetsmarknaden visar att fler och fler väljer att ha flera olika anställningar. Det är riktigt roligt att även Försvarsmakten, som en av Sveriges största arbetsgivare, följer med i denna utveckling och gör det möjligt för utbildad personal att arbeta både militärt och civilt. Detta är ett helt nytt sätt att jobba på som offentlig arbetsgivare”, säger Anders Selvehed, VD för CareerBilder Nordics AB. 

Hör CareerBuilder Nordics VD Anders Selvehed berätta om varför de valt att samarbeta med Försvarsmakten. Anders kommer också att trendspana om den kommande arbetsmarknaden och den pågående digitaliseringen inom rekrytering. Anders kommer också dela med sig av resultatet från CareerBuilders årliga jobbsökarundersökning.

Talare
Anders Selvehed, VD, CareerBuilder Nordic och Jonas Wannberg, HR-strateg, Försvarsmakten

22 februari | 13.00 - 13.45 | Ledarskapsscenen

henrik

Stärk företagskulturen genom mångfald & inkludering

Henrik Dider (HR Direktör Scandic Hotels Sverige) målar upp en bild av inspirerande exempel & lärdomar från ett företag där mångfald & inkludering sedan länge är en naturlig katalysator i arbetet med att stärka företagskulturen, varumärket och intäkterna. 

Att få medarbetarna att leva värderingarna i det dagliga arbetet är avgörande, men krävs det ett annat ledarskap när man leder en organisation som präglas av mångfald i alla dess former - och vilka möjligheter finns det i detta?

Föredraget tar sin utgångspunkt i de demografiska utmaningar vi har såväl i Sverige som i hotell- och restaurangbranschen, kopplat till branschens tillväxt, tillgången på utbildad arbetskraft, samhällstrender/integration/millennials m m.

Henrik ger oss därefter exempel på vad detta betyder för Scandic Hotels utveckling av företagskultur, produktutbud, ledarskap m m - d v s hur vi utvecklar vårt sätt att se på vilka som är våra framtida medarbetare, vad detta i sin tur medför för vår kultur, vårt varumärke och våra intäkter. Här finns massor av möjligheter!

22 februari | 13.00 - 13.45 | Digital- & techscenen

johan davidsson

Framtidens digitala arbetsplats

Storstäderna växer explosionsartat samtidigt som landsbygden tunnas ut. Kommer denna utveckling att fortsätta eller möjliggör de nya digitala verktygen människor att kunna bo och arbeta där de vill? 

När Stayhard köptes upp flyttade kontoret från Herrljunga till Viared, utanför Borås. Denna sträcka blev för lång för flera medarbetare. Detta resulterade i en annorlunda lösning; på kontor i Borås arbetade 30 personer, och så tre robotar. Johan Davidsson föreläser om hur digitala lösningar har öppnat upp för distansarbete och hur nyckelpersoner på företaget kan arbeta kvar trots stort avstånd till kontoret. 

Johan Davidsson arbetar som VD på det digitala affärsutvecklingsbolaget Distancify. Dessförinnan arbetade han i 10 år som COO på Stayhard och var en nyckelperson kring Stayhards resa från ett källarföretag till en av Sveriges ledande modebutiker för män på nätet.

22 februari | 13.00 - 13.45 | Kunskapsscenen

jörgen

Mötessjukan på jobbet gör oss sjuka, men kan botas. 

Varje år arrangeras det dåliga möten där människor hålls gisslan till en personalkostnad motsvarande hisnande 170 miljarder. Det är mer än fyra gånger kostnaden för svensk sjukpenning eller runt 150 000 kr per medarbetare och år. På köpet skapar det stress hos medarbetare som hålls gisslan i onödigt många och långa möten istället för att få chansen att göra sitt jobb och generera värde för arbetsgivare och kunder. 

Lösningen är inte fler policydokument. Företag behöver ha en långsiktig plan och vissa principer som inte är förhandlingsbara. Under denna föreläsning ger Jörgen dig praktiska tips och förslag på hur du botar ditt företags mötessjuka och skapar en bra möteskultur.

Jörgen Dyssvold är marknadschefen som tröttnade på att inte få blanda sig i vad som pågick inne i hotellkedjans konferensrum. Övertygad om att det krävdes mer än gott fika och möbler för att åstadkomma bättre möten startade han 2010 konferens- och eventbyrån Herr Omar där han idag agerar VD, mötesdesigner och projektledare.

22 februari | 13.30 - 14.00 | Knowledge & Inspiration

charlotte

Hur skapar vi ett hälsosamt och hållbart arbetsliv i våra organisationer? 

Worklife Barometer AB och Nyckeltalsinstitutet AB bjuder in till en panel-diskussion kring hur verksamheter med hjälp av förebyggande åtgärder inom ohälsa kan stärka arbetsmiljön och uppnå bättre hälsoekonomi. Charlotte Haglund är HR konsult för Håbo kommun och berättar om den process och verktyg som Håbo testat för att arbeta för att förebygga vantrivsel och stress som en del i ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Mätningar, på individ- grupp- och organisationsnivå, som kombineras med handling bidrar starkt till att verksamheter stärker både den kvalitativa arbetsmiljön och det hälsoekonomiska resultatet. Främst genom att identifiera riskområden och proaktivt arbeta med rätt förebyggande åtgärder. Diskussionen går på djupet kring hur man lyfter fram det förebyggande arbetsmiljöarbetet med stöd av olika mättekniker och ger exempel på vilka organisatoriska samt sociala arbetsmiljöeffekter man kan förvänta sig.  

Ett stärkt ledarskap, ökad dialog, reducerad sjukfrånvaro och engagerade medarbetarna – vilken ekonomisk effekt skulle det ge i din organisation? 

Välkommen att ta del av vårt samtal som kommer att kretsa kring just dessa frågor! 

  

I panelen: 

Charlotte Haglund - HR konsult, Håbo kommun med en gedigen erfarenhet av att leda projekt, senast EU projektet Kompetensbron. 

Lisa Karthäuser, strategisk HR konsult - Nyckeltalsinstitutet  - Erbjuder kartläggningar och analyser av företagets strategiskt viktiga HR nyckeltal - för att bidra till styrning mot framgång. Genom att använda olika index för områden såsom attraktiv arbetsgivare, hälsa och jämställdhet ges tydliga och  mätbara mått av nuläge och utveckling.  www.nyckeltal.se 

Jennifer Jansson - VD, Worklife Barometer & med på Årets Uppstickarlista 2017 – Arbetar förebyggande med löpande mätningar i det digitala, evidensbaserade verktyget Howdy. Det fångar upp tidiga signaler på stress och ohälsa samt agerar förebyggande genom handling på både individ, grupp och organisationsnivå. Howdy-video (2 min): vimeo.com/236900700 Hemsida: www.worklifebarometer.se  

22 februari | 14.10 - 14.40 | Knowledge & Inspiration

Pelle
susanna

Hur ett hållbart ledarskap skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt!

"Tillsammans men en av våra pionjärer delar vi med oss av den ledarskapsformula som definierar en hållbar ledarskapskultur, vilket säkerställer en långsiktig passionerad utvecklingsresa för alla i företaget…!

Talare: Susana Meza Graham*, COO Paradox Interactive** & Pelle Sundquist, Great Leaders 

* Utsedd av Affärsvärlden till den 5:e mäktigaste kvinnan inom Tech 2017 

** Paradox Interactive är idag det högst värderade dataspelsföretaget på den svenska börsen.


Vad får du ut av att lägga 30 minuter av din värdefulla tid tillsammans med oss?

Great Leaders och Paradox Interactive delar med sig av sina erfarenheter från att bygga hållbar tillväxt och skapa resultat genom att medvetet och långsiktigt bygga ett hållbart ledarskap. Ett ledarskap som bygger på förtroende och har förmågan att simultant möta både organisationens och individernas behov. 

Vi tror att våra erfarenheter är värdefulla för andra som delar ambitionen att få långsiktig effekt på sina investeringar i ledarskap. 

Men hur kan det gå till och hur kan man lyckas med det? Kom och inspireras och stanna gärna efteråt och dela med dig av dina erfarenheter med oss. 

Varmt välkommen! 

22 februari | 14.30 - 15.15 | Ledarskapsscenen

Årets VD 2017: Så lyckas du förena hållbarhet med framgång 

När man har en genuin vilja att göra gott så kommer till sist också de ekonomiska resultaten att följa efter. Det menar Katarina Walter, vd för designbyrån Antrop och nyligen utsedd till Årets VD 2017. 

Katarinas viktigaste mål i livet är att med sin yrkeskompetens bidra till ett bättre samhälle och en mer hållbar värld. Det är också en vision som genomsyrar arbetet på Antrop och en av orsakerna till företagets stora framgångar. I praktiken innebär det till exempel att Antrop primärt mäter sin framgång i hur mycket deras arbete bidrar till en hållbart samhälle.

Katarina Walter har med sin visionära ledarstil lyckats skapa vad hon kallar ett why för de anställda och verksamheten. 

– Vi vet varför vi finns och vad vi vill. Det har lockat till sig talanger som gärna vill jobba med oss, men också nya kunder och samarbeten som attraheras av vårt tydliga hållbarhetsfokus.

Katarina Walter är vd för designbyrån Antrop, hyllad föreläsare och aktuell som Årets VD 2017. Katarina har en bakgrund som beteendevetare, designer och strateg och är en av Sveriges främsta experter på hur man skapar kundnytta, affärsnytta och samhällsnytta med hjälp av tjänstedesign. Hennes företag Antrop har flera år i rad topprankats i Årets Byrå för att de har så nöjda kunder.

Föreläsningen arrangeras i samarbete med Årets VD samt motivation.se

22 februari | 15.00 - 15.45 | Digital- & techscenen

solna

Solna stads utvecklingsresa – från reaktiv till proaktiv rekrytering med LinkedIn som verktyg

Kompetensförsörjning är en av Solna stads största utmaningar, med flera svårrekryterade yrkesgrupper. Med målet att öka kvaliteten i rekryteringsarbetet och ge stadens chefer rätt stöd i rekrytering skapades därför 2017 en intern kompetensförsörjningsenhet, Attrahera & Rekrytera. En viktig uppgift för enheten är förflyttningen från reaktiv till proaktiv rekrytering, med LinkedIn Recruiter som ett viktigt verktyg.
 

Vilka möjligheter ser vi i LinkedIn Recruiter, och hur omsätter vi dem i praktiken? Vilka är våra viktigaste erfarenheter och lärdomar?

Föreläser gör representanter från Solna Stads avdelning Attrahera & Rekrytera:

 • Katarina Riml, enhetschef
 • Marcus Lundqvist, rekryterare
 • Zarina Aminyar, rekryterare

22 februari | 15.30 - 16.00 | Ledarskapsscenen

morris

Att finna fungerande sätt att leva med psykisk ohälsa i så väl privatlivet som arbetslivet – berättat utifrån egen erfarenhet samt från ett chefsperspektiv

Maria Morris Nilsson kommer i sin presentation att berätta om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa och hur det har påverkat hennes liv. Bland annat delar hon med sig av vändpunkten i sitt liv - från sjukpensionär till heltidsarbetande och egen företagare. Med sig på scenen har hon sin chef som kommer lyfta fram arbetsgivarperspektivet på psykisk ohälsa.

Morris kommer också att berätta om de åtgärder och rutiner på arbetsplatsen som har hjälpt henne att klara av att arbeta samtidigt som hon lever med psykisk sjukdom. Hon beskriver strategier och verktyg som fått hennes liv att fungera bättre. En viktig aspekt hon vill lyfta är vikten av ett bra bemötande från chefer, kollegor och andra i omgivningen. 

En annan sak hon kommer lyfta är skulden och skammen som hon tidigare hade inför min sjukdom och hur mycket bättre det blev när hon vågade vara öppen och då kunde få mycket mer stöd av mina chefer och kolleger - de fick en chans att förstå vad hennes mående handlade om.

Morris chef kommer också vara med under presentation och kommer berätta om psykisk ohälsa utifrån sitt chefsperspektiv. De båda hoppas kunna sprida kunskap och hjälpa andra chefer i sitt arbete med psykisk ohälsa.