easyfairs

3D Interactive Sthlm & CLVR Works

Läs mer om 3D Interactive Sthlm CLVR Works!


Om 3D Interactive Sthlm

3D Interactive grundades 2010 och är med över 70 genomförda AR projekt och ett 10-tal VR projekt idag en ledande aktör på marknaden inom AR/VR.

Under våra år har vi följt den enorma utveckling som skett på både mjuk- och hårdvarusidan vilket idag ger helt andra förutsättningar för hur man kan använda och utveckla AR/VR applikationer inom ett flertal branscher.

Vi har fokuserat på att ta fram interaktivt sälj- och marknadsföringsmaterial med AR och VR som bas. 

Bland våra kunder finns bl a Saab, Riksbanken, JM, ComHem, Coca Cola, ADIA, Riksbyggen m.m. 

Om CLVR Works

CLVR Works är ett svenskt konsult- och produktionsbolag inom VR (virtual reality). Bolaget arbetar med välkända varumärken världen över i syfte att tillgängliggöra VR-mediet för fler, såväl privatpersoner som företag. De huvudsakliga fokusområdena är marknadsföring, utbildning, B2B-applikationer och e-sport. Vi föreläser ofta i ledande forum för att sprida både kunskap och inspiration om hur VR kan användas idag och i framtiden.