easyfairs

Catalogue Exposants

Sterkens Security NV

Produits

Nouveautés produits

 • Toegangscontrole met gezichtsherkenning op de beurs Transport & Logistics 2017!

  Nog tot donderdag stellen we onze innovaties voor op de beurs Transport & Logistics.
  Gisteren lokte onze toegangscontrole met gezichtsherkenning al veel geïnteresseerden, maar ook de koppeling met Alfapass en video analyse met thermische camera’s kregen veel aandacht. Team Sterkens heet u welkom op onze stand 3.141a te Antwerp Expo!

  https://www.linkedin.com/company/9373376/

 • Geïntegreerde draaikruis-, fietssluis- én softwareoplossing bij B-Rail

  Sterkens Security leverde een staaltje innovatie op bij één van de B-Rail sites van de NMBS, in Mechelen. Voortaan en voor het eerst wordt bij de spoorwegbeheerder de veiligheidscontrole op personen, nu ook toegepast op fietsen: draaikruis, fietssluis en software werden geïntegreerd in één centrale toegangscontrole.

  Het toegangscontrolesysteem dat werkt met Desfire EV1 toegangskaarten en eID-paspoorten wordt algemeen gebruikt op de vier werkplaatsen van B-Rail waar motorstellen, locomotieven, motorwagens en rijtuigen onderhouden, hersteld en gerenoveerd worden. Op een site waar dagelijks 1.400 werknemers passeren, is veiligheid topprioriteit. Elke medewerker heeft steevast een badge op zak voor het in- en uitchecken bij toegangscontrolepunten. Enkel met een geldige kaart en wanneer er effectief een fiets gedetecteerd wordt, opent het draaikruis én fietssluis. Dankzij een vernufte detectiemethode is het voortaan mogelijk om ook fietsen zonder metaal, zoals carbon, te detecteren. Een sluitend systeem voor B-Rail.

  De Desfire EV1 kaartlezers en de paspoortscanner werden naadloos geïntegreerd met de algemene beheersoftware van de NMBS. Bovendien werd er van de gelegenheid gebruikgemaakt om bijkomende veiligheidsmaatregelen door te voeren. Zo werd er een koppeling gemaakt met een IP-deurintercomsystemen en full HD-camera's. Vanuit de controlekamer heeft de operator op elk moment zicht op wie in- en uitcheckt en kan bij gelegenheid nacontrole gedaan worden via opgenomen beelden.

  De realisatie van intelligente toegangscontrole is in nauwe samenwerking met de IT-diensten van B-Rail tot stand gekomen. In amper zes weken wordt de tijd tussen bestelling en oplevering overbrugd. De harmonie tussen fabrikant, concept en integrator vormt de stuwende kracht achter deze realisatie. Sterkens staat hier in voor project engineering, integratie, onderhoud en servicing. Hun meerwaarde als integrator zit dus zeker in de complementaire producten en diensten die ze kunnen aanbieden, maar ook beslist in hun expertise met koppelingen en integraties.

  http://www.sterkenssecurity.be/nl/b-rail-105.htm

 • Integraal geautomatiseerde oplossing met beveiligd transport-SAS

  Integraal geautomatiseerde oplossing met beveiligd transport-SAS

  Vanuit de transport sector komt steeds meer de vraag voor een volledig geautomatiseerde oplossing voor hun volledige site. Met recentelijk een inbrakenplaag in de Haven van Antwerpen, was de behoefte er om de huidige toegangscontrolesystemen aanzienlijk te herzien en uiteindelijk te optimaliseren. Als één van de eerste bedrijven in de haven integreerde Sterkens Security een beveiligd transport-SAS in een reeds bestaande toegangscontrole systeem.

  Om de terreinen van een transportbedrijf af te schermen van ongewenst bezoek, werkte Sterkens Security een integraal geautomatiseerde oplossing uit met beveiligd transport-SAS. Toegangscontrole met geïntegreerde IP-deurintercoms en een hoge resolutie camerabewakingssysteem met nummerplaatherkenning garanderen de veiligheid op de site.

  Het SAS opent wanneer chauffeur en vrachtwagen worden geïdentificeerd. Pas nadat de eerste poort gesloten is, krijgt de bezoeker de kans om zich aan te melden. Dag en nacht kunnen voertuigen geïdentificeerd worden via hun persoonlijke badge en pin, met daaraan gekoppeld een nummerplaatcontrole. Na verificatie opent de tweede poort.

  Waar vroeger altijd een conciërge of verantwoordelijke aanwezig moest zijn om bezoekers binnen te laten – zowel tijdens, als na de kantooruren – is dat nu geheel overbodig. Een verantwoordelijke kan het systeem vanop afstand bedienen via smartphone of tablet, en beheren via een uiterst gebruiksvriendelijk beheerplatform.

  Het transport-SAS wordt gekoppeld aan de reeds bestaande camerabewaking. Vanuit de controlekamer heeft de operator zicht op wie binnenkomt en kan hij, als de situatie erom vraagt, camerabeelden en een gedetailleerde historiek opvragen van het gebruik van de toegangsbadges en historiek van de nummerplaten.

  Dit innovatieve systeem getuigt van het technisch vernuft en innovatief inzicht van Sterkens Security. Zij staan hier in voor integratie, onderhoud en servicing. De meerwaarde die ze als integrator bieden zit absoluut in hun vermogen om innovatieve oplossingen te koppelen aan systemen die al in gebruik waren.

  http://www.sterkenssecurity.be/nl/toegangscontrole...

 • Innovatie in de Antwerpse haven: tanken via Alfapass

  Sterkens Security realiseerde een nieuwe Alfapass-innovatie in de Antwerpse haven. Voortaan en voor het eerst is bij Cuypers Vorkliften ook tanken mogelijk via de vermaarde Alfapass.

  Alfapass is de elektronische identiteitskaart waarop persoons- en bedrijfsgegevens worden opgeslagen. Het systeem is algemeen aanvaard in de hele haven en meer dan 30.000 havenarbeiders, chauffeurs en leveranciers hebben de kaart steevast op zak voor het in- en uitchecken bij toegangscontrolepunten. Dankzij een nieuwe en verregaande integratie is bij Cuypers Vorkliften voortaan dus ook tanken mogelijk. En dat via één en dezelfde kaart, zonder de inzet van separate tankkaarten en/of -badges. Een primeur voor de grootste haven van ons land.

  Deze innovatie levert niet alleen alle mogelijke praktische data-on-card voordelen op voor de gebruiker; ze resulteert ook in de inbouw van bijkomende veiligheidsmaatregelen. De Alfapass is immers persoonsgebonden en kan niet door iedereen vrij gebruikt worden. Bovendien zijn alle geprogrammeerde registratie- en rapporteringfuncties die van toepassing zijn bij toegangscontrole, nu ook inzetbaar voor de monitoring van het brandstofverbruik van de verschillende users.

  De realisatie is in nauwe samenwerking met tankinstallatiebouwer Hamer tot stand gekomen. In amper zes weken tijd werd de brug gelegd tussen eerste studie en oplevering. Sterkens Security staat op dezelfde site ook in voor de camerabewaking, inbraakdetectie en branddetectie. De meerwaarde van Sterkens als integrator situeert zich enerzijds in de brede en complementaire producten- en dienstenportfolio die het kan aanbieden, maar anderzijds ook absoluut in de kennis en expertise met koppelingen en integraties. Het Sterkens-team staat in voor de opeenvolging van project engineering, integratie, onderhoud en servicing. De kracht van deze realisatie zit hem net als in andere projecten in de harmonie tussen fabrikant, concept en integrator.

  http://www.sterkenssecurity.be/nl/cuypers-vorklift...

 • Centraal parkingbeheer met toegangscontrolesoftware voor zoneregeling

  De North Trade Building aan de Antwerpse Haven is een gebouw waar dagelijks duizenden mensen passeren. De nood aan een ondoordringbare perimeter was groot. Een sterke oplossing kwam er in de combinatie en integratie van inbraakbeveiliging, camerabewaking, toegangscontrole, deurintercomsysteem, parkingbeheer en brandbeveiliging.  De North Trade Building, een kantoorgebouw aan de Antwerpse Haven, telt een groot aantal bedrijven, een restaurant en parking. Na grondige analyse, bracht Sterkens de gevaren voor inbraak, vandalisme, brand en parkingbeheer in kaart.

  Perimeterbeveiliging

  De volledige perimeter werd beveiligd met inbraakdetectie, gekoppeld met de meldkamer. Een hoge resolutie camerabewakingssysteem legt elke (on)gewenste bezoeker vast op camera. De brandveiligheid wordt gegarandeerd door 160 geadresseerde rookdetectoren en bedienborden met LCD-scherm waardoor u bij brand onmiddellijk de exacte locatie kunt bepalen.

  Geïntegreerd parkingbeheer

  De verschillende bedrijven huren elk meerdere parkeerplaatsen waar ze de controle over willen houden, zodat er absoluut geen ongeautoriseerde bezoeker hun plaats inneemt. Puttend uit ervaring besliste Sterkens om een softwaremodule te installeren, naast de toegangscontrolesoftware, om één of meerdere parkings te beheren. Op die manier kan de parking ingedeeld worden in een aantal logische terreinen, met elk een bepaald aantal parkeerplaatsen.

  Elke werknemer beschikt over een badge waarmee hij zich dient te identificeren bij het binnenrijden. Automatische nummerplaatherkenning en/of afstandstags in de wagen vormen een bijkomende optie.

  De centrale gebouwenbeheerder kan het systeem via een mobiele app beheren. Hij bepaalt wie toegang krijgt tot een subparking. Het platform runt overigens in de cloud, waardoor een fysieke lokale server overbodig wordt. De bezetting van de parkeerruimtes wordt digitaal weergegeven, zo is er altijd een perfect overzicht van vrije en bezette plaatsen voorhanden.

  Het grote pluspunt van Sterkens zit hier in de integratie van de verschillende beveiligingsaspecten in de volledige perimeter. Toegangscontrole wordt gekoppeld aan brandbeveiliging en parkingbeheer. Het bedrijvenpark sloot een 24/7 servicecontract af en maakt ook gebruik van hun helpdesk en support center.

  http://www.sterkenssecurity.be/nl/ntb-113.htm

 • Sterkst mogelijke beveiliging bij Cepa in de Antwerpse Haven

  De Antwerpse firma Cepa neemt het sociale beleid van de goederenbehandelaars in de Antwerpse haven voor zijn rekening. Daardoor hebben zij ook heel wat belangrijke en vertrouwelijke informatie in hun bezit. Om de kantoorgebouwen te beveiligen, gingen ze in zee met Sterkens Security uit Malle. “We maakten voor alle gebouwen een grondige studie”, vertelt Roel Sterkens van Sterkens Security. “Nadien installeerden we een oplossing op maat voor brandbeveiliging, camerabewaking, inbraakbeveiliging, toegangscontrole en videoparlofoonsystemen.”

  Cepa is actief op drie terreinen. Ze verzorgen het personeelsbeheer van havenarbeiders en een reeks ondersteunende diensten. Daarnaast staan ze in voor het sociaal overleg tussen werkgevers en vakbonden en de belangenvertegenwoordiging op regionaal, nationaal en internationaal niveau.
  Op maat van de klant heeft Sterkens Security een totaalplaatje aan beveiliging uitgewerkt. Op het vlak van brandbeveiliging hebben de specialisten van de Kempense firma meer dan 30 jaar ervaring. “Voor de analoog adresseerbare brandbeveiliging bij Cepa werkten we met de systemen van Argina Technics.”

  Op de verschillende sites werden de camera’s voor opvolging verbonden met het gebruiksvriendelijke platform ‘Milestone Xprotect’. Voor de inbraakdetectie werd gewerkt met RISCO. “Ook de technische alarmen hebben we hierop geïntegreerd. Voor de videoparlofoons aan de verschillende inkomhallen werkten we met de superieure toestellen van Siedle, rekening houdend met de analoge telefoonlijnen en VoIp.”

  Cepa maakt ook gebruik van de helpdesk van Sterkens Security en kan rekenen op het support center. “Voor alle gebouwen werden 24/7 servicecontracten afgesloten.” De Kempense beveiligingsspecialist gaat prat op een sterk wederzijds vertrouwen en discretie.

  Momenteel verfijnt Cepa de beveiliging nog verder in samenwerking met Sterkens Security. Zo worden voor de gebouwen van Cepa en Ocha de toegangscontrolesystemen uitgebreid. “Alles wordt compatibel gemaakt met de (Haven-ID) Alfa Pass-toegangskaarten en het beveiligingsprotocol van de toegangslezers wordt aangepast naar Desfire EV-1.” Dit alles wordt in goede banen geleid door het professionele team van Sterkens Security onder leiding van zaakvoerder Roel Sterkens.

  http://www.sterkenssecurity.be/nl/cepa-96.htm

 • BCTN krijgt innovatieve beveiligingsoplossing voor toegangscontrole

  BCTN, de grootste trimodale terminal gelegen aan het Albertkanaal te Meerhout, opent een nieuwe containerterminal bij BP te Geel.
Sterkens Security werkte een innovatieve beveiligingsoplossing uit voor de toegangscontrole van de site, die ook voorzien is van een hoge resolutie camerabewakingssysteem. Via het gebruiksvriendelijke Multi-Site beheerplatform kan BCTN beide terminals van Meerhout en Geel in één applicatie beheren, bedienen en opvolgen.

  Sterkens stond in voor het totale beveiligingsconcept voor inbraakdetectie, brandalarmsysteem, camerabewaking en toegangscontrole. Het camerabewakingssysteem is van Speeddomes voorzien met auto-tracking, d.w.z. dat bij het detecteren van personen en voertuigen de Speeddome inzoomt op het object en het volgt. Deze Speeddomes werken met hetzelfde videomanagementsysteem als op hun tweede terminal te Meerhout.

  De camera's zijn voorzien van een zeer speciale technologie die het mogelijk maakt om in het donker perfect afgelijnde infrarood beelden te verkrijgen. Dit was speciaal op vraag van de klant omdat bij inbraakpoging de verlichting meestal wordt gesaboteerd.

  Het toegangscontrolesysteem werkt met proximity badges, deze contactloze lezers geschikt voor buitenopstelling zijn bestand tegen regen, storm, vrieskoude en hoge temperaturen. Het systeem volgt de vrachtwagens en geeft via het beheerplatform aan waar de vrachtwagens zich momenteel bevinden.

  In een volgende fase zullen deze transacties ook naar het softwarepakket van BCTN voor beheer van het transport worden gestuurd, zodat de systemen volledig zijn geïntegreerd. Sterkens leverde ook de robuuste slagbomen en zorgde voor het aanleggen van de glasvezelverbindingen op de site.

  Voor beide sites werd een 24/7 servicecontract afgesloten. BCTN maakt ook gebruik van de supportafdeling van Sterkens Security.

  Voor meer info, surf naar Made in de Kempen.

  http://www.sterkenssecurity.be/nl/bctn-111.htm

 • Xeikon integreert beveiliging, toegangscontrole en aankopen in het bedrijfsrestaurant dankzij Sterkens Security

  De beveiligingsuitdaging is soms enorm groot voor Sterkens Security uit Malle. Onlangs werd de ontwikkelingsafdeling van Xeikon, ontwikkelaar van digitale printers die steunen op hoogtechnologische ontwikkelingen, op amper twee weken streng beveiligd.

  Xeikon Manufacturing and R&D Center houdt kantoor in Lier en Ieper, maar Xeikon beheert daarnaast verschillende andere sites. “In elke vestiging voerde Sterkens Security een grondige studie uit en installeerde een sterke oplossing naar inbraakbeveiliging, camerabewaking, toegangscontrole en brandbeveiliging toe”, zegt Roel Sterkens van Sterkens Security.

  Daarvoor gebruikt de Kempense firma met meer dan 30 jaar ervaring een Axiom V (Axiom 5) Enterprise Security Management System. “Dat is een uitgebreid systeem dat inbraakbeveiliging, camerabewaking en brandbeveiliging met elkaar koppelt en waarop tot 100 000 gebruikers aangesloten kunnen zijn.”
  Sterkens Security streeft ook samen met de klant naar een doorgedreven vereenvoudiging en efficiëntie. “We integreerden het kassasysteem van het restaurant in onze toegangscontrole”, legt Roel Sterkens uit. “Zo betalen medewerkers in het restaurant met hun toegangscontrolekaart.”
  Ook de beveiliging van de data in de severroom neemt het team van Sterkens Security voor zijn rekening. “Hiervoor gebruikten we een installatie die blust door een deel van de lucht in het lokaal te vervangen door het inert-gasmengsel dat in de hogedrukcilinder opgeslagen wordt.”

  http://www.sterkenssecurity.be/nl/xeikon-44.htm

 • Sterke vraag naar toegangscontrole bij bedrijven

  Beveiligingsfirma’s zien vanuit ondernemingen een sterke vraag ontstaan naar toegangscontrole. “Bedrijven willen weten wie wanneer binnen- en buitengaat”, vertelt zaakvoerder Roel Sterkens van Sterkens Security in Oostmalle. Het bedrijf zag trouwens het afgelopen jaar zijn personeel stijgen van een 15-tal naar 24 op dit moment.

  “Met die toegangscontrole hebben we het gigantisch druk”, aldus Sterkens. “De vragen komen vanuit allerlei sectoren maar in grote mate toch van productiebedrijven en ondernemingen in de voedingssector. Deze laatste zijn trouwens verplicht om een toegangscontrole in te stellen.” In de praktijk werkt zo’n toegangscontrole vaak via een systeem van badges, codes of vingerprintlezers gekoppeld aan een tijdsregistratie en een cameragebruik. “Op die manier moet men niet de hele dag terugspoelen om te zien wie wanneer binnenkwam, zoals dat vroeger vaak gebeurde”, zegt Roel Sterkens. “De badge kan zo worden geprogrammeerd dat iemand van de vroege ploeg ’s avonds niet meer binnen kan. We hebben een klant die een 100-tal interimarbeiders in dienst heeft. Die wil natuurlijk niet dat die mensen daar na hun uren ook nog binnen kunnen.”
  Meer opdrachten
  Precies door zich te profileren naar ondernemingen, zag het Oostmalse beveiligingsbedrijf het voorbije jaar het aantal opdrachten flink toenemen. “We hebben veel geïnvesteerd in IT en kunnen zo bijkomende oplossingen aanbieden. Een aantal klanten heeft intussen nieuwe filialen geopend, wat voor ons ook weer extra werk meebrengt.”

  Sterkens Security onderscheidt zich door een sterke service. Roel Sterkens: “Wanneer iemand belt met een probleem, kunnen we daar vaak al dezelfde dag naartoe. Vaak begint het met iemand een service gegeven, waarmee het vertrouwen groeit. Op langere termijn leidt dit dan geregeld tot grotere opdrachten.”

  http://www.architectura.be/nl/newsdetail.asp?id_te...

 • Wondernemer: Roel Sterkens van Sterkens Security

  Roel Sterkens was er 32 toen hij het bedrijf van zijn ouders overnam. Zij hadden een bedrijf in elektronische beveiliging opgestart. Zoon Roel had al die jaren hard meegewerkt om de familie-onderneming uit te bouwen. Met succes. Hij was overigens de tweede werknemer die in het bedrijf aan de slag ging. Hij mocht het meemaken hoe de onderneming van zijn ouders in zijn ruim klantenbestand de waardering meekreeg van vele honderden particulieren die de beveiliging van hun huizen en appartementen toevertrouwd hadden aan de Kempense ondernemers.

  Beeldreportage Sterkens Security-klant Exxonmobil Benelux Holdings B.V. Breda-foto joren de weerdtToen hij in 2010 zaakvoerder werd van het bedrijf had Roel zo wel zijn ideeën over waar hij naartoe wilde. Hij wilde zich nog meer toeleggen op de beveiliging van grote bedrijven. In een omgeving die hoe dan ook steeds onveiliger geworden is, opteerde de jonge zaakvoerder ervoor om de klanten een solide totaalpakket aan beveiligingsapparatuur aan te bieden. Hierdoor werd inbraakbeveiliging de facto verruimd werd met camerabewaking en toegangscontrole.

  Vandaag is Sterkens Security uitgegroeid tot een gerespecteerde onderneming die in 2014 een omzet van 3,6 miljoen euro bijeen gewerkt heeft.. Pakweg de helft van die omzet wordt vandaag gerealiseerd bij grote ondernemingen, precies de target die Roel Sterkens zich destijds gesteld had. In dit opzicht is het bedrijf de laatste jaren de Kempen ontgroeid en worden de groeiperspectieven ruimer gesteld. “Wij kijken nu in onze prospecties naar de brede regio rond Antwerpen”, zegt Roel in een gesprek met de redactie. “Daar huizen niet helemaal toevallig heel veel grote bedrijven, precies het klantenpotentieel dat wij beogen. Wij doen ons uiterste best/trachten om onze contacten bij die ondernemingen te versterken en op die manier nieuwe orders binnen te halen.”

  Roel Sterkens engageert zich als zaakvoerder om zélf die potentiële klanten te benaderen. Dit vormt de basis voor een goede vertrouwensrelatie. “Wij gaan niet voor de snelle contracten om de mensen dan weer in de steek te laten. Dat is absoluut onze strategie niet. Wanneer wij technisch advies uitbrengen en bepaalde technische opties aanraden staan wij in eerste instantie voor 100% achter onze keuze. Wij verkopen niets waar wij niet zelf helemaal in geloven. Kwaliteit is daarbij onze richtlijn. Onze installaties moeten onze klanten een volledige voldoening geven.”

  Beeldreportage Sterkens Security-klant Exxonmobil Benelux Holdings B.V. Breda-foto joren de weerdt

  Klanten hebben niet onmiddellijk zicht op wat videoverificatie via de meldkamer, zelfbeveiligde autonome buitensirenes en betrouwbare buitendetectiesystemen, inhoudt. “Wij forceren de dingen nooit. Wij gaan samen met de klanten na waar de absolute prioriteiten liggen. Wij leggen accenten. Aan het einde van de rit hebben we een stappenplan opgemaakt dat beheersbaar blijft en waarin opeenvolgende fases ingebouwd zijn. Wij zien erop toe dat het geheel voor alle betrokken partijen onder controle blijft.”

  Sterkens Security - Mobiele camerabeveiliging 01Eenmaal een contract afgesloten is, garandeert Sterkens Security de klanten in eerste instantie een permanente snelle service en in tweede instantie het onderhoud van de installaties .“Op die manier bouwen wij relaties op die vaak nu al meer dan 15 à 20 jaar duren. Onze klanten weten dat ze altijd een beroep kunnen doen op ons. De verbindingen met de meldkamer Seris Monitoring garanderen bv. een permanente verbinding 24/7 met professionele operatoren die de klant te woord kunnen staan.” Sterkens Security reageert in dit opzicht uiterst flexibel en snel. Service is hier geen kwestie van dagen, wél van enkele uren.

  Die vlotte relaties met de klanten worden voor een groot stuk mee getekend door de opmerkelijke inzet van het personeel, dat vandaag reeds uit 25 personen bestaat. Het personeel is vriendelijk en open tegenover (potentiële) klanten. Veel afnemers hebben die klantvriendelijkheid al opgemerkt/gewaardeerd. De installateurs van Sterkens zijn met gemiddeld 25 tot 28 jaar oud. Om de maand wonen ze een trainingssessie bij waarop latente technische thema’s aangekaart worden. Enige tijd geleden werd overigens binnen het bedrijf een eigen app ontwikkeld waarop bepaalde probleemstellingen besproken worden. Op die manier krijgt iedereen heel snel toegang tot de techniciteit van de installaties.

  http://www.madeinantwerpen.be/top/wondernemers/won...