Empack Mechelen 2015 - Nekkerhal Mechelen, 01 - 02 December 2015

The future of packaging technology

Sales

Philippe Van Dyck
Senior Account Manager
T: +32 (0)3 280 53 27
e-mail Philippe

Event Director

Marc van den Maagdenberg
Group Event Director
T: +31 (0)162 408 994
e-mail Marc

Sales

Frauke Druant
Account Manager
T: +32 (0)3 280 53 03
e-mail Frauke

Marketing

Muriel Nussbaum
Marketing Event Manager
T: +32 (0)3 280 53 18
e-mail Muriel

Sales

Els Verhoeven
Account Manager
T: +32 (0)3 280 53 46
e-mail Els

Marketing

Karen Rammeloo

Karen Rammeloo
Marketing Event Executive
T: +32 (0)3 280 53 63
e-mail Karen

Operations

Gerbrig Reitsma
Operations Manager
T: +31 (0)162 480 252
e-mail Gerbrig