BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190227T094254Z DESCRIPTION:Fastfood & Café/ Restaurangexpo \nPREMIÄR på ÅBYMÄSSAN | G ÖTEBORG | 11 - 12 SEPT\nHär träffas branschens köpstarkaste beslutsfat tare från fastfood\, café och restaurangnäringen på en och samma möte splats. Välkommen att smaka på 2019 års höst- och vinternyheter på Fa stfood & Café och Restaurangexpo. \n \nAdress:\nÅbymässan\nÅbyvägen 2 \n431 62 Mölndal\n \nMässans öppettider:\n11 sept: \n10:00 – 18:00 \n 12 sept: \n10:00 – 17:00\n\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190912T170000 DTSTAMP:20190227T094254Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190911T100000 LAST-MODIFIED:20190227T094254Z LOCATION:Åbymässan\, Åbyvägen 2\, 431 62 Mölndal PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:FASTFOOD & CAFÉ/ RESTAURANGEXPO TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000006027362389CED401000000000000000 010000000F9CD59974811BC40A19711E47D4A0BE8 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Fastfood &\; Caf&eacut e\;/ Restaurangexpo
PREMIÄ\;R på\; Å\;BYMÄ\;SSAN | G Ö\;TEBORG | 11 - 12 SEPT
Hä\;r trä\;ffas branschens kö\;p starkaste beslutsfattare frå\;n fastfood\, café\; och restaurangnä\;ringen på\; en och samma mö\;t esplats. Vä\;lkommen att smaka på\; 2019 å\;rs hö\;st- o ch vinternyheter på\; Fastfood &\; Caf&e acute\; och Restaurangexpo.

 \ ;

Adress:
Å\;bymä\;ssan< br>Å\;byvä\;gen 2
431 62 Mö\;lnd al

 \;

M ä\;ssans ö\;ppettider:
11 sept:
10:00 –\; 18:00

12 sept: < br>10:00 –\; 17:00

&n bsp\;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR