Yritykset

Wanha Satama, Helsinki
Helsinki, Suomi
14. - 15.09.2017

Mukana olevat yritykset

Qridi

Qridi

s1

90100 OULU
Finland
www.qridi.fi

Qridi on palkittu pedagoginen oppimisen ja arvioinnin digitaalinen työkalu. Kokonaisvaltainen työkalu mahdollistaa oppilaan itse-, vertais- ja ryhmäarvioinnin sekä huoltajan ja opettajan antaman arvioinnin helppokäyttöisessä ympäristössä. Monipuoliset yhteenvedot arvioinneista helpottavat opettajan työtä, luovat hyvän pohjan keskusteluille oppilaiden kanssa ja auttavat oppilaita ymmärtämään oppimistaan paremmin. Qridissä on mahdollista ohjata ja seurata oppilaan yksilöllistä oppimisprosessia lukuisilla eri tavoilla. Monipuolisesti käytettynä Qridi on koulutyön organisointi- ja arviointityökalu niin opettajalle kuin oppilaille.