easyfairs

Näytteilleasettajaluettelo

CySec Ice Wall Oy

CySec Ice Wall Oy

5e9

33800 TAMPERE
Finland
www.cysec.fi

CySec Ice Wall Oy on suomalainen kyberturvayhtiö, jolla on toimipisteet Tampereella ja Espoossa. CySecin päätuote on NDV-ohjelmisto eli tietoliikenneholvi. Holviin tallennettujen tietojen avulla voi paljastaa aiemmin tapahtuneet kyberinsidentit ja todistaa rikokset.

Ohjelmisto tallentaa kaiken tietoliikenteen turvallisesti ja sen avulla asiakas voi selvittää ja todistaa niin yksinkertaiset vastuu- ja vahinkotapahtumat kuin laajat tietomurrrot ja kyberrikokset. Tallennettu tieto toimii analyysien ja tutkintojen mahdollistajana.

Täysin autonominen ohjelmisto huolehtii koko tietovirran täydellisestä tallentamisesta häiriöttömästi ja tietoverkolle näkymättömästi. CySecin patentoima innovaatio on toteutustavassa, joka mahdollistaa saman ohjelmiston käyttämisen sekä normaaleissa palvelimissa, että isoissa pilviratkaisuissa.

NDV-ohjelmisto ratkaisee tärkeimmän ongelman, joka kyberturvallisuuteen liittyy eli sen, missä sijaitsee selvittelyssä ja tutkimuksessa tarvittava muuttumaton tieto ja miten sen saa turvallisesti ja lainmukaisesti tutkittavaksi."

Tuotteet