easyfairs

Seminaariohjelma: Tulevaisuusareena & Muutosareena / Torstai 26.10. Huom. näihin saleihin pääsy seminaarilipulla

SALI 1 - TULEVAISUUSAREENA

Johtaminen digimurroksessa

10:00-11:45 Sessio I: Kaikki voittavat - onko mahdotonta? STUDIOKESKUSTELU

Esimerkkejä liiketoiminnasta, jossa digitalisaatio on ollut toiminnan kulmakivenä alusta asti ja siitä, miten tehokkuus ja asiakastyytyväisyys ovat realisoituneet uusien innovatiivisten palvelumallien myötä. Miten uusia digiprosesseja kehitetään ja mitataan jo olemassa olevan palveluntuotannon osana, ja miten muilla toimialoilla tuotetaan kuluttajavetoisia ratkaisuja.

Ville Koiste, Management Consulting / Accenture: Studiokeskustelun puheenjohtaja

Harri Aho
, kehitysjohtaja / LähiTapiola: "LähiTapiola asiakkaidensa elämänturvaajana" 

Ville Tapio, toimitusjohtaja / Vastaamo Oy: "Digitalisaatio mielenterveyskeskus Vastaamon liiketoiminnan kivijalassa"

Jari Renko, CTO / Oy Apotti Ab: "Enemmän digitalisaatiota vai ketterämpää digitalisaatiota?"

puhujabanneri Ville Tapio
Fuca Jari Renko
VilleKoiste2
puhujabanneri Harri Aho

13:00-14:15 Sessio II: Emme ole läsnä - miten työ muuttuu STUDIOKESKUSTELU

Miten käy, kun teknologia korvaa ihmisen palvelutehtävässä? Kuinka muutosta ja uutta mallia voidaan hallita henkisesti ja ammatillisesti, ja miten muutos vaikuttaa asiakkaisiin?

Aarno Kari, LT, dosentti, tehohoidon kehittäjä: "Kun hoito teknistyy, digitalisaatio lähtee potilaasta"

Pauli Vähämurto, LL, väitöskirjatutkija, radiologiaan erikoistuva lääkäri: "Innostunut ja analyyttinen ote digitalisaatioon lääketieteessä"

Anna Troberg, kuntoutuspäällikkö / Espoon sairaala: "Case Espoon sairaala - teknologia kuntoutumisen tukena"

Jonas Tana, tutkija / Arcada: Studiokeskustelun puheenjohtaja

 

puhujabanneri Aarno Kari
puhujabanneri Anna Troberg
puhujabanneri Pauli Vähämurto
FuCa Jonas Tana

14:45-16:00 Sessio III: Voimavarana oma-aloitteisuus

Kansalaisen sähköiset asiointipalvelut tuottavat tietoa henkilön omaan käyttöön sekä ammattilaisille. Tulevaisuudessa kansalaisilla on asuinpaikasta riippumaton mahdollisuus asioida palvelujen tuottajien kanssa sähköisesti, ja kansalaisen sallimassa laajuudessa jopa rajojen yli. 

Jari Suhonen, projektipäällikkö, Oper-yksikkö / THL: "Omahoitotietojen hyödyntäminen terveydenhuollossa: Kanta-PHR"

Katariina Poskiparta, toimitusjohtaja / YTHS: "Digiajan asiakkaat muuttavat terveydenhuoltoa"

Madis Tiik, vanhempi neuvonantaja / Sitra: "Henkilökeskeinen tietojen keruu ja henkilökohtainen terveystili" & Session puheenjohtaja

puhujabanneri Katariina Poskiparta
puhujabanneri Madis Tiik
puhujabanneri Jari Suhonen

SALI 2 - MUUTOSAREENA

Bitti hoitaa - kentällä ja kotona

10:00-12:00 Sessio I: Kokemuksia omahoito- ja SOTE-asiointipalveluista

Sähköisissä asiointipalveluissa kansalaisten terveystiedot ovat saatavilla kansallisista, alueellisista ja paikallisista asiointikanavista. Mitä kokemuksia meillä on tälläisista järjestelmistä, mihin kehitys suuntaa, mitä mieltä ammattilaiset ovat näistä menetelmistä ja miten saadaan asiakkaat mukaan järjestelmän käyttöön?

Teemupekka Virtanen, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveyspalveluosasto, digitalisaation ja tiedonhallinnon ryhmä / STM: "Kokemuksia kehitetyistä palveluista ja näkemyksiä jatkokehitykseen"

Liina Hemminki, kehittämispäällikkö / HUS Tietohallinto: "Potilaan digihoitopolku uudistaa palvelua - Virtuaalisairaala 2.0"

Sari Kujala, tutkijatohtori / Aalto-yliopisto: "Ammattilaisten näkemys uusista omahoitopalveluista"

Jari Numminen, projektipäällikkö, Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut -projekti / Espoon kaupunki: "Kansalainen oman tilanteensa hallitsijana"

Marko Jäntti, tutkimuspäällikkö / Itä-Suomen yliopisto: Session puheenjohtaja

puhujabanneri Teemupekka Virtanen
puhujabanneri Sari Kujala
FuCa Marko Jäntti pj
FuCa puhujabanneri Liina Hemminki
FuCa Jari Numminen

13:00-14:00 Sessio II: Turvallisuus diginäkökulmasta

Uusia tietojärjestelmiä kehitetään jatkuvasti esimerkiksi diagnostiikkaan. Vaikka taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä, hoidon ja hoivan robotisaatioon ja teknistymiseen liittyy myös haasteita. Koneet minimoivat inhimillisen virheen todennäköisyyden, mutta tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnasta toisella tavalla haavoittuvaa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan monipuolista ja uudenlaista osaamista sekä riskienhallintaa.

Sari Palojoki, potilasturvallisuuspäällikkö / HUS Yhtymähallinto: "Potilastietojärjestelmien turvallisuus kliinisen käyttäjän näkökulmasta" 

Ville Helenius, kehittämispäällikkö / Istekki Oy: "Kuopiossa otetaan haltuun - digitaalisten mittalaitteiden potilasturvallinen hallinta"

Marko Jäntti, tutkimuspäällikkö / Itä-Suomen yliopisto: Session puheenjohtaja

puhujabanneri Sari Palojoki
FuCa Marko Jaentti pj
puhujabanneri Ville Helenius

14:45-16:00 Sessio III: Palvelut kotona yksilön tukena

Miten ikäihmisten kotihoitoa kehitetään ja kaikenikäisten omaishoitoa vahvistetaan? Esimerkkejä mm. ikääntyvien asiakkaiden hankkeen ja omaishoitohankkeen kokeiluprojekteista sekä kotona selviämistä tukevista ja organisaatiorajat ylittävistä työkaluista.

Merja Tepponen, kehitysjohtaja, I&O-muutosagentti / Eksote: "Asiakasarvoa yhdessä tekemällä"

Kari Törrönen, vs ensihoitopäällikkö / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos: "Case Kitee: AVOT-hankkeen kokemuksia"

Tomi Tikkanen, kehityspäällikkö / PTTK Oy: "Tiedonjaon kehittäminen SOTE-toimijoiden välille arjen tukiverkkoa unohtamatta"

Marko Jäntti, tutkimuspäällikkö / Itä-Suomen yliopisto: Session puheenjohtaja

FuCa puhujabanneri Merja Tepponen
puhujabanneri Tomi Tikkanen
puhujabanneri Kari Törrönen

Näihin seminaarisaleihin pääsy vain seminaarilipulla.

Easyfairs pidättää kaikki oikeudet ohjelman muutoksiin.