easyfairs

Seminaariohjelma: Tulevaisuusareena & Muutosareena / Keskiviikko 25.10. Huom. näihin saleihin pääsy seminaarilipulla

SALI 1 - TULEVAISUUSAREENA

Muutos ja sote-digitalisaatio

 

09:00-10:30 Tapahtuman avaus

Minna Saario, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö / STO, Digitalisaatio ja tiedonhallinta -ryhmä: "Tapahtuman avaussanat"

Henkka Hyppönen: "Paikallaan pysyminen on mahdotonta" 

FuCa Minna Saario
puhujabanneri Henkka Hyppönen

11:00-12:00 Sessio I: Digivallankumous

Tulevaisuudessa asiakkaalla on mahdollisuus arvioida miten hyvin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajat ovat suoriutuneet ja miten hyvin ne ovat reagoineet uusiin odotuksiin. Annammeko asiakkaan äänestää jaloillaan? Miten murros tapahtui ja onko se verrattavissa muiden alojen digitaalisiin muutoksiin?

Kari Harno, Fellow HIMSS, MD, Ph.D., Adjunct Professor: Session puheenjohtaja

Jouko Isolauri, muutosjohtaja / Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä: "Kuka päättää sote-palveluiden kehittämisestä: asukas, professio vai manageri?"

Reima Suomi, KTT, tietojärjestelmätieteen professori / Turun kauppakorkeakoulu : "SOTE:n digimurros, olemmeko nähneet tämän jo aikaisemmin?"

FuCa Jouko Isolauri
FuCa puhujabanneri Kari Harno
puhujabanneri Reima Suomi

13:00-14:00 Sessio II: Vaikuttavuuden mittaaminen

Kenen näkökulmasta vaikuttavuutta mitataan? Kun tieto kasautuu, saavat hoidettava ja hänen omaisensa uusia näkökulmia eri vaihtoehtoihin hoitomuodoista päätettäessä.

Kari Harno, Fellow HIMSS, MD, Ph.D., Adjunct Professor: Session puheenjohtaja

Ilkka Kunnamo, dosentti, päätoimittaja, EBMeDS-päätöksentuki / Kustannus Oy Duodecim: "Yksilön valinnanvapaus omasta hoidostaan - Big data hyötykäytössä"

Patrik Eklund, tietotekniikan professori / Uumajan yliopisto: "Lappi-sote - yhtenäinen, tehokas ja ketterä"

puhujabanneri Ilkka Kunnamo
FuCa puhujabanneri Kari Harno
puhujabanneri Patrik Eklund

14:50-16:00 Sessio III: Digitalisaatio ja turvallisuus

Uusien innovaatioiden kuten tekoälyn tuominen osaksi hoitotyötä vaatii hyötytarkastelun rinnalle riskienhallintaa ja johtamista. Mihin ongelmiin tekoälyn avulla voidaan etsiä ratkaisuja ja miten sitä voidaan hyödyntää hoitotyössä?

Kari Harno, Fellow HIMSS, MD, Ph.D., Adjunct Professor: Session puheenjohtaja

Mikko Rotonen, IT-kehitysjohtaja / HUS Tietohallinto: "Tekoälyn älykäs soveltaminen terveydenhuollossa"

Tom Ståhlberg, erityisasiantuntija / Healthtech Finland: "Lääkintälaiteasetus ja tietojärjestelmät: käyttäjäorganisaation kannalta, kansainvälinen lainsäädäntö"

puhujabanneri Mikko Rotonen
FuCa puhujabanneri Kari Harno
FuCa Tom Staahlberg

Muista myös Afterwork-tilaisuus klo 16-18!

SALI 2 - MUUTOSAREENA

Ammattilaisen digiloikka

11:15-12:30 Sessio I: Innovaatiosta tekoihin - minun odotukseni, STUDIOKESKUSTELU

Studiokeskustelussa avataan eri sukupolvien asenteita työelämässä sekä valmiuksia ottaa käyttöön uusia menetelmiä, työtapoja ja sovelluksia. Aiheina ovat mm. odotukset, diginatiivit, työnvaatimusten muuttuminen sekä ammattilaisen rooli käyttäjän tukena ja käytäntöjen jalkauttajana.

Jani Tikkanen, johtava ylilääkäri / Keravan kaupunki: Studiokeskustelun puheenjohtaja

Tarja Heponiemi, tutkimuspäällikkö / THL: "STePS 2.0: läpileikkaus ammattilaisten kokemuksiin"

Outi Ahonen / Suomen Sairaanhoitajaliitto; Laurea-ammattikorkeakoulu: "Sairaanhoitajaliiton eHealth-strategia innovaatioiden tukena"

Jaakko Pitkäjärvi
, työterveyslääkäri / Terveystalo: "Etälääkäri"

puhujabanneri Tarja Heponiemi
puhujabanneri Jaakko Pitkäjärvi
FuCa Outi Ahonen
FuCa Jani Tikkanen pj

13:30-14:30 Sessio II: Robotit Apuun

Robotit ovat tuttu näky jo terveydenhuollossa esimerkiksi leikkaussaleissa, mutta tulevaisuudessa niiden käyttö tulee lisääntymään myös sosiaalihuollossa, erityisesti vanhustenhuollossa. Sessio avaa nykyhetken sovellusesimerkkejä hoiva- ja hoitotyössä sekä tulevaisuuden näkökulmia tekoälyn ja virtuaalitodellisuuden hyödyntämiseen terveydenhuollossa.

Outi Ahonen / Suomen Sairaanhoitajaliitto; Laurea-ammattikorkeakoulu: session puheenjohtaja

Mark van Gils, tutkimusryhmän vetäjä, Principal Scientist / VTT: "Tekoäly ja päätöksenteko, quo vadis?"

Marketta Niemelä
, erikoistutkija / VTT: "Robotit hoiva- ja hoitotyössä"

puhujabanneri Mark van Gils
Outi Ahonen pj
FuCa Marketta Niemelä

14:45-15:15 Sessio III: Kuntoutus etähoitona

Miten digitaaliset ratkaisut tukevat kotikuntoutusta käytännössä ja minkälaisia tuloksia niiden soveltamisessa on jo saavutettu. Miten uudet menetelmät huomioidaan uusia sairaaloita ja toimintaa suunnitellessa?

Anna-Liisa Lyytinen, kuntoutuksen osaamiskeskuksen johtaja, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut / Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto: "Kokemuksia kuvallisesta etähoidosta ja -kuntoutuksesta"

puhujabanneri A-L Lyytinen
FuCa Outi Ahonen pj

Näihin seminaarisaleihin pääsy vain seminaarilipulla.

Easyfairs pidättää kaikki oikeudet ohjelman muutoksiin.