Nordic Health Technology & eHealth Forum - Messukeskus Helsinki, 13. - 15. Januaryta 2016

Innovatiivinen ja yhteisöllinen kohtaamispaikka ajatusten vaihtamiseen

Lääkäripäivät 2016

13.-15.1. Messukeskus

Lääkäripäivät tarjoaa korkeatasoista ja monipuolista koulutusta niin erikoislääkäreille kuin yleislääkäreillekin. Tapahtuma on myös lääkärien, lääkealan ja muiden terveysalan vaikuttajien valtakunnallinen kohtauspaikka.

Suomen Lääkäriliitto järjestää tapahtuman yhteistyössä Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Finska Läkaresällskapetin kanssa.

Tavoitteena terveys ja toimintakyky
Tapahtuman teema on terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen, joka koskee kaikkia lääkäreitä.

Sairauksien diagnostiikka, hoito ja seuranta vievät suuren osan lääkärin työajasta. Tämän työn tarkoituksena on ylläpitää potilaan toimintakykyä ja parantaa koettua terveyttä. Tervetuloa mukaan tuomaan uusia näkökulmia tämän meitä kaikkia koskevan teeman pohdintaan!

Kurssien ideoijina ja järjestäjinä toimivat lukuisat lääkäriyhdistykset.

Lääkäripäivät järjestetään samanaikaisesti NHTEF 2016 -tapahtuman kanssa ja Lääkäripäivien rintakortilla pääsee veloituksetta NHTEF 2016 -tapahtuman näyttelyalueelle ja osallistumaan näyttelyalueen seminaarilavojen ohjelmaan.
Luvassa on mielenkiintoisia keskusteluja, kollegiaalisia kohtaamisia ja elämyksellistä oheisohjelmaa. Ilmoittaudu mukaan!

Tärkeää tietoa Lääkäripäivistä

”Lääkäripäivien näyttelyn kohderyhmä ovat lääkärit, lääketieteen opiskelijat, proviisorit ja farmaseutit. Lääkäripäivien näyttely on avoin vain sen kohderyhmälle, koska Lääkäripäivien näyttelyssä on reseptilääkemarkkinointia ja reseptilääkemarkkinointi on kiellettyä muulle kuin kohderyhmälle. Tämä käytäntö perustuu Fimean määräyksiin ja Lääketeollisuuden omiin markkinointiohjeisiin.”

Lääkäripäivät 2016
Hannu Halila ja Terhi Leppänen