NET - Finland 2016 - Wanha Satama, 15. - 16. Septemberta 2016

Opetusalan kohtaamispaikka, jossa keskiössä opettajuus, oppiminen ja teknologia nyt ja tulevaisuudessa!

Alla katsausta torstain seminaariohjelmaan eri saleissa. Päivitämme seminaariohjelmaa jatkuvasti.

12:00

"Learning in the Modern World: The Opportunities and Challenges of Schooling in the Networked World"

We are at an inflection point for schools, and this moment generates a bevy of interesting questions: What is an education now that school is everywhere? Why don’t we do in schools what we know makes learning happen in real life? What is the role of school in a child’s life? What is the role of a teacher? What new skills, literacies, and dispositions are required to succeed in the networked, connected world of learning that our kids will live in?

What I feel I can offer right now is to help schools and educators make sense of what’s happening in terms of technology and learning, and to help them forge a path forward. It’s a fascinating, complex, powerful moment, and I feel really privileged to have worked and learned with so many others to try to make sense of it. Here’s to the ongoing journey!

Juhani Mykkänen

"Koodari ei vain rakenna maailmaa vaan myös valloittaa sen – 7 syytä, miksi ohjelmointi tulee peruskouluun"

Juhani on kirjoittanut yhdessä Linda Liukkaan kanssa kirjan Koodi2016 – ensiapua ohjelmoinnin opettamiseen peruskoulussa. Opus kertoo, mitä ohjelmointi on, miten koodari muuttaa maailmaa, ja miten ohjelmointia voi opettaa peruskoulussa.

Pasi Silander
Carl-Daniel Norenberg
John Galvin

"Helsinki Smart School Concept – Building the Future with Technology"

Helsinki City Education Department has launched Helsinki Smart School Project as a part of the Digitalization Programme for Education.  Modern technology like Internet of Things, sensors, wearable technology and adaptive virtual learning environments with data-analytics can provide a learning environment with new pedagogical solutions like personalized and adaptive learning. The design of Smart School Concept starts with the design of modern pedagogical methods utilizing technology enriched learning environment.

When Finnish pedagogical knowledge, proven excellent by the Program for International Student Assessment (PISA), is combined with the knowledge on technology, the Smart School Concept will be a world-leading educational innovation. The development of the Smart School Concept is an open concept that will be published for all schools that want to modernize education.  We also invite all actors to collaborate and create open Smart School Concept.

"20 menetelmää oppimisen arviointiin"

1600-luvulla opetuksen välineitä olivat saarna sekä lukkarin pitämät kiertokoulut. Pitäjissä järjestettiin papin pitämiä kinkereitä, joissa kuulusteltiin läksyt ja varmistettiin, että oppilas osasi tärkeimmät kohdat, kuten katekismuksen ulkoa. Vaadittujen asioiden osaaminen merkittiin kirkonkirjoihin. Eihän oppimista arvioida enää 2010 luvulla näin… eihän?
Myönnän, itsekin toimin opettajana näin useita vuosia, kunnes huomasin, että ei tässä pelkässä kurssin lopussa pidettävän ”oikein tai väärin” kokeiden teettämisessä ole mitään järkeä. Aloin perehtymään oppimisen arvioinnin eri toteutustapoihin sekä teoriamallien avulla että vaihtamalla ajatuksia lukuisien kollegoiden kanssa eri puolilta maailmaa. Esittelen tässä työpajassa 20 eri ideaa, joilla oppimisen arviointia voi toteuttaa. Näillä menetelmillä voi arvioida ulkoluvun sijasta mm. vuorovaikutustaitoja, oppimaan oppimista, yrittäjyyttä tai OPS:n tavoitteiden saavuttamista.
Yleisö saa työpajan aikana kokeilla itse muutamaa arviointitapaa ja saa mukaansa lukuisia käytännönläheisiä ideoita arviointiin, joista voi valita ja muokata itselleen sopivimmat toimintatavat.


Työpajan pitäjä Kimmo Kumpulainen on toiminut opettajana 14 vuotta. Hänet on palkittu ministeriön palkinnolla monipuolisten yrittäjyyskasvatusmenetelmien toteuttamisesta omassa opetuksessaan.

13:00

"Matematiikan inhosta matematiikan ihastukseen"

Miksi suurin osa ihmisistä inhoaa matematiikkaa, toiset pitävät sitä jopa hyödyttömänä ja toiset ahdistuvat uuden ongelman edessä? Matematiikan opetus ei ole juuri muuttunut. Kuitenkin meillä on kaikki tieto oppimisesta. Ovatko esteenä pinttyneet rakenteet, muutosvastarinta vai mahdoton tehtävä?

 

 

"Transforming Learning Spaces"

The latest developments in classroom technology offer a variety of stimulating ways to engage and enthuse your students, from augmented and virtual reality, to multimedia proximity based experiences through the use of iBeacons. This keynote demonstrates practical ways of integrating these technologies into your school or classroom environment.

Timo Ilomäki
Jukka Sormunen

"Virtuaalitodellisuus oppimisessa"

Mitä ovat virtuaalitodellisuuden uusimmat ohjelmat, kamerat, alustat ja miten niitä voi hyödyntää oppimisessa.

Puhujina:
Timo Ilomäki, Lehtori / Schildtin lukio, Lyseon lukio (Jyväskylä), Hankekoordinaattori/ FinEduVR
Jukka Sormunen, Rehtori / Kuopion klassillinen lukio, Hankekoordinaattori/ FinEduVR

"Innovatiivisuutta tukevat oppimisympäristöt syntyvät osallistavalla suunnittelulla"

Reetta Lukka & Matti Mäenpää, Martela
Reetalle intohimon ja kipinän työhön sytyttää mahdollisuus toimia visuaalisena tulkkina käyttäjien ja tilaratkaisujen välillä. Kiinnostavana työkaluina hän pitää osallistavia menetelmiä, kuten työpajoja. Herkälle Reetalle ominaista on tunteellinen lähestymistapa asioihin. ”Paras onnistuminen on, kun suunniteltu tilakokonaisuus asettuu työskentelyä tukevaksi taustaksi ja on inspiroiva sekä innostava.”Suunnittelutyön keskiössä Reetalla ovat erityisesti oppimisympäristöt. Koulutukseltaan Reetta on muotoilija, pääaineena tekstiilisuunnittelu. Hänellä on lisäksi puualan artesaanin tutkinto. ”Tärkeitä minulle ovat materiaalien tuntu, värit ja tunnelmat.”

Martelan myyntijohtaja Matti Mäenpää on intohimoinen työ- ja oppimisympäristöjen kehittäjä. Hänellä on pitkä kokemus muutoksista työnteossa ja oppimisessa. Matti on rohkea innovoija, kehittäjä ja uuden testaaja. Viime vuosina Matti on perehtynyt erityisesti julkisiin hankintoihin ja kilpailutuksiin. Tästä aiheesta hän on jakamassa tietämystään.

Matin ja Reetan tietoiskussa kuulet, miten innovatiiviset oppimisympäristöt suunnitellaan ja kilpailutetaan, jotta päästään parhaaseen lopputulokseen.

 

 

Marika Toivola

"Flipped Learning auttaa uuden opetussuunnitelman hengen saavuttamisessa"

Mitä Flipped Learningissa oikeastaan flipataan? Siinä ei käännetä luokkahuoneen tapahtumia päälaelleen ajan ja paikan suhteen, kuten Coloradolaiset kemian opettajat Bergmann ja Sams tekivät aikoinaan Flipped Calssroomissa (2007). Vuonna 2012 nämä käänteisen oppimisen pioneerit uudelleen nimesivät opetusmetodinsa Flipped Mastery Modeliksi. Vuonna 2014 samaisista herroista tuli Flipped Learning oppimiskulttuurin edustajia. Uuden käsitteen taustalla on Flipped Learning Networks ja sen 28 000 jäsentä. Kärjistäen Flipped Classroomissa on kyse opetusteknisestä muutoksesta. Flipped Learning on puolestaan sosiokonstruktiivinen oppimiskulttuuri, jossa oppimista tarkastellaan yksittäisen oppilaan edellytysten kannalta, ei samana kaikille.

Kyse ei lähtökohtaisesti ole oppilaiden behavioraalisesta ja kognitiivisesta sitouttamisesta luokan toimintaan, millä tarkoitan aktiivista osallistumista, jäljittelemistä sekä lopulta opettajan ohjauksen sisäistämistä. Kyse on sitoutumisen flippaamisesta. Toimijalähtöisesti sitoutunut oppilas saa omistaa oppimisensa sekä työskennellä yhteisöllisesti käyttäen opettajan tietotaitoa väylänä omaan motivoitumiseensa. Toimijalähtöisen sitoutumisen perusta on oppilaan lähikehityksen vyöhykkeen laadussa sekä yhteisöllisyyden luonteessa. Ystävistä tulee merkityksellisiä toistensa itseohjautumiselle sekä oppimaan oppimiselle ilman opettajan antamia velvoitteita yhteisestä tuotoksesta.

Marika Toivola tekee väitöstutkimusta käänteisestä oppimisesta sekä soveltaa oppimisen ideologiaa käytännössä Rauman normaalikoulussa. Toivola on tullut tutuksi myös yläkoulun Avoin Matematiikka kirjasarjan kirjoittajana, joka on kaikkien ilmaiseksi käytettävissä ja muokattavissa CC-BY lisenssin mukaisesti. www.flippedlearning.fi

14:00

"Becoming The Leaders TODAY'S Schools Need"

Today's students are totally different than those that came through our schoolhouse doors just 10 years ago; so why do we lead in the same way & expect similar outcomes? We will delve into the in's & out's of our "Generation Z" students and find ways we as LEADERS (Both in Administration & our Teacher Leaders) can totally shift the culture of our schools to make them work FOR our Students! We will focus on 5: Students, Teachers, Parents, Community, & Self.

"Building a Culture of Feedback in a School"

Ernest is the founder of Edurio – a start-up that has developed a web platform to help schools very easily manage feedback from students, parents and teachers. Edurio is working with over 200 schools and has over 3.5 million survey questions answered on its platform. The goal of the platform is to improve quality of education through the power of continuous feedback.

Previously Ernest worked as a strategy consultant for McKinsey & Company in London, advising businesses on improvement and innovation. Ernest holds a degree in Decision Sciences from the University of Manchester where he carried out and published research on student assessment and feedback.

Ville Sillanpää

"3D teknologia yhteistoiminnallisen-, yksilöllisen- ja ongelmalähtöisen oppimisen moottorina"

3D teknologia ja vapaasti liikuteltavat kolmiulotteiset mallit on kuin luotu opettamiseen. Kuinka niitä voisi hyödyntää opetuksessa parhaiten niin, ettei oppilas ole vain passiivinen vastaanottaja, kun opettajan puhuva pää esittelee mallien hienouksia luokan edessä. Kokemuksia Yli-Iin koulusta: Kuinka 3-ulotteiset mallit tukevat oppilaiden kasvamista vastaanottajista aktiivisiksi oppijoiksi ja sisällön tuottajiksi. Kuinka tällainen työskentely tukee uutta OPS:ia.

Ville Sillanpää, FM, biologian ja maantiedon opettaja. Ville on teknologiasta, yksilöllisestä- ja yhteistoiminnallisesta oppimisesta innostunut biologian ja maantiedon opettaja Oulusta
Yli-Iin koulusta. Ville on kehittänyt usean vuoden ajan opetustaan opettajajohtoisesta kohti yksilöllistä oppimista, joka mahdollistaa mahdollisimman hyvin tulevaisuuden taitojen oppimisen. Ville on myös osa Microsoftin MIE (Microsoft Innovative Educator) -Expert
 verkostoa, ja on päässyt sitä kautta kehittämään ammattitaitoaan myös kansainvälisissä verkostoissa. Tärkeänä työkaluna matkalla on ollut kolmiulotteisten mallien hyödyntäminen erityisesti biologian opetuksessa. Uusi teknologia ja työtavat herättivät myös kansainvälistä kiinnostusta, kun Ville pääsi keväällä 2016 osaksi USA:n Discovery Channel:in ohjelmaa ”Innovations with Ed Begley, Jr.”.

NÄYTÖKSEN AIKAN HYÖDYNNÄME 3D-SISÄLTÖÄ SEKÄ LASEJA.

"Tulevaisuus haastaa koulut. Näkökulmia haasteiden vastaanottamiseen"

Mitä reseptejä on olemassa tulevaisuuden haasteisiin?
Miten havaita, löytää ja ottaa niitä osaksi koulun arkea?

Petteri Roiha on helsinkiläinen erityisluokanopettaja, joka on useamman vuoden ajan pyrkinyt kehittämään kirjatonta ja kokeetonta opiskelua, ja erityisesti oppilaan arviointia. Tulevina vuosina opettajat opettavat yhä monipuolisempia ja -ulotteisempia oppilaita, jotka vaativat tarkkuutta ja määrätietoista paneutumista opetukseen, oppilaan oppimiseen ja arviointiin. Roihan mielestä avaimet näihin haasteisiin löytyvät digitalisaatiosta ja opettajien ja kotien yhä tiiviimmistä yhteistyömuodoista.

Salla Lehtipuu

"Piirtäminen ei ole vain taiteellisen ilmaisun väline! Visuaalinen ajattelu oppimisen ja opettamisen tukena"

Salla Lehtipuu on visuaalinen fasilitaattori, kuvakiteyttäjä ja visuaalisen ajattelun asiantuntija. Hän työskentelee mm. livekuvitusten parissa seminaareissa ja tapahtumissa, kiteyttää monimutkaisia asioita piirrosvideoihin ja kouluttaa visuaalisen ajattelun alkeita.

Tavoitteena on lisätä yksinkertaista piirustelua ihmisten arjessa, työssä ja opiskelussa ja näin mahdollistaa parempaa oppimista ja ajattelua.

Visuaalinen fasilitointi on yhdistelmä kuvioiden, värien, tekstien ja piirrosten käyttöä helpottamassa prosessia, yhteistä ymmärrystä tai omaa oppimista ja muistamista. Visuaalisen ajattelun avulla hyödynnetään ihmisen sisäänrakennettua visuaalista hahmottamista ja logiikkaa. Piirustelun avulla on mahdollista oppia ja opettaa paremmin, ottaen huomioon erilaiset oppijat.

Puheenvuoron aikana käydään läpi lyhyesti, mihin periaatteisiin Visuaalinen ajattelu nojaa, mitä helppoja vinkkejä voidaan soveltaa visuaalisesta ajattelusta suoraa opettamiseen ja koulumaailmaan. Mitä opettaja voi piirtää nopeasti luokan edessä ja miksi se kannattaa? Miksi rohkaista oppilaita piirustelemaan?

15:00

"A 360° Approach to Student Success"

Intel® Education’s deep pedagogical experience in driving student success with technology comes from their comprehensive approach to creating 21st Century learning environments. Vice President John Galvin will present Intel’s vision for 360 education experiences, and share insights from their partners at the forefront of designing smart schools and campuses. From developing strategic plans with customers, building a robust infrastructure, choosing the right devices, and sourcing the best software and services—Intel delivers teaching and learning experiences with seamless integration.

John Galvin is a vice president of the Sales and Marketing Group and general manager of Intel’s Education & Government verticals. In his role, Galvin sets the global vision and strategy for Intel’s customer engagement in these verticals. With the belief that innovative technology solutions can give students as well as citizens the critical skills and means to thrive in the global economy, John’s global team of experts works across Intel’s diverse business units as well as its global network of channel and ecosystem partners to provide compelling end to end solutions to support governments’ visions of transformation through technology.

Juhani Mykkänen

"Koodari ei vain rakenna maailmaa vaan myös valloittaa sen – 7 syytä, miksi ohjelmointi tulee peruskouluun"

Juhani on kirjoittanut yhdessä Linda Liukkaan kanssa kirjan Koodi2016 – ensiapua ohjelmoinnin opettamiseen peruskoulussa. Opus kertoo, mitä ohjelmointi on, miten koodari muuttaa maailmaa, ja miten ohjelmointia voi opettaa peruskoulussa.

"Learning in the Modern World: The Opportunities and Challenges of Schooling in the Networked World"

We are at an inflection point for schools, and this moment generates a bevy of interesting questions: What is an education now that school is everywhere? Why don’t we do in schools what we know makes learning happen in real life? What is the role of school in a child’s life? What is the role of a teacher? What new skills, literacies, and dispositions are required to succeed in the networked, connected world of learning that our kids will live in?

What I feel I can offer right now is to help schools and educators make sense of what’s happening in terms of technology and learning, and to help them forge a path forward. It’s a fascinating, complex, powerful moment, and I feel really privileged to have worked and learned with so many others to try to make sense of it. Here’s to the ongoing journey!

"Kohti ilmiömäistä oppimista ja yrittäjämäisiä toimintatapoja"

Kurkistuksia siihen, miten Etu-Töölön lukiossa on opiskeltu ilmiöpohjaisesti ja yrittäjämäisillä toimintatavoilla.

Saila Linkopuu on Etu-Töölön lukion apulaisrehtori. Etu-Töölön lukio on vuonna 1919 perustettu, yrittäjyyspainotteinen 650 opiskelijan yleislukio, joka sijaitsee Helsingin keskustassa.

16:00

"Designing learning situations to develop skills"

How do you design designing learning situations to shift from content based learning to developing skills as collaboration and digital competence? Jannie will talk about a leadership in the classroom, that will give possibilities for collaborative learning, motivating educators to work in teams and engaging students in learning. The learning environment is a key player.

Jannie Jeppesen, Business Development Manager, Rektorsakademien Utveckling (Principals Academy), Head EdTech Sweden

Jannie has an extensive experience as a consultant of digital competence and pedagogy development methods in Swedish schools and municipalities. She has given lectures at numerous international conferences. She was also the principal of the Vittra Telefonplan school – a school that was in the foreground of employing digital education methods and an innovative learning environment – for which she was awarded the "Innovative Prinicipal 2012" title. Jannie is the Head of EdTech Sweden.

"Transforming Learning Spaces"

The latest developments in classroom technology offer a variety of stimulating ways to engage and enthuse your students, from augmented and virtual reality, to multimedia proximity based experiences through the use of iBeacons. This keynote demonstrates practical ways of integrating these technologies into your school or classroom environment.

"Matematiikan inhosta matematiikan ihastukseen"

Miksi suurin osa ihmisistä inhoaa matematiikkaa, toiset pitävät sitä jopa hyödyttömänä ja toiset ahdistuvat uuden ongelman edessä? Matematiikan opetus ei ole juuri muuttunut. Kuitenkin meillä on kaikki tieto oppimisesta. Ovatko esteenä pinttyneet rakenteet, muutosvastarinta vai mahdoton tehtävä?

 

 

"Tulevaisuuden koulu: yhteisöllisyys, luovuus ja teknologia oppimisen lähteenä"

Anna-Mari Jaatinen on toiminut Siltamäen ala-asteen rehtorina vuodesta 2004. Jaatinen on luovaan, innovatiiviseen, yhteisölliseen, taidetta ja teknologiaa hyödyntävään pedagogiikkaan kouluyhteisöä luotsaava rehtori. Tulevaisuuden koulun toimintakulttuurin kehittämistyö rakentuu Luovan tulen mallin ympärille.

17:00

"Response to Intervention: It's Not Just for Students"

This presentation is based off my very popular and controversial Edweek Blog Do Teacher's Need Response to Intervention. We will examine the importance of providing targeted "Interventions" for educators...what these might be, how a program like this could be implemented in your own schools, and how this practice might actually impact the need for traditional RTI programs in schools.

"Building a Culture of Feedback in a School"

Ernest is the founder of Edurio – a start-up that has developed a web platform to help schools very easily manage feedback from students, parents and teachers. Edurio is working with over 200 schools and has over 3.5 million survey questions answered on its platform. The goal of the platform is to improve quality of education through the power of continuous feedback.

Previously Ernest worked as a strategy consultant for McKinsey & Company in London, advising businesses on improvement and innovation. Ernest holds a degree in Decision Sciences from the University of Manchester where he carried out and published research on student assessment and feedback.

Ville Sillanpää

"3D teknologia yhteistoiminnallisen-, yksilöllisen- ja ongelmalähtöisen oppimisen moottorina"

3D teknologia ja vapaasti liikuteltavat kolmiulotteiset mallit on kuin luotu opettamiseen. Kuinka niitä voisi hyödyntää opetuksessa parhaiten niin, ettei oppilas ole vain passiivinen vastaanottaja, kun opettajan puhuva pää esittelee mallien hienouksia luokan edessä. Kokemuksia Yli-Iin koulusta: Kuinka 3-ulotteiset mallit tukevat oppilaiden kasvamista vastaanottajista aktiivisiksi oppijoiksi ja sisällön tuottajiksi. Kuinka tällainen työskentely tukee uutta OPS:ia.

Ville Sillanpää, FM, biologian ja maantiedon opettaja. Ville on teknologiasta, yksilöllisestä- ja yhteistoiminnallisesta oppimisesta innostunut biologian ja maantiedon opettaja Oulusta
Yli-Iin koulusta. Ville on kehittänyt usean vuoden ajan opetustaan opettajajohtoisesta kohti yksilöllistä oppimista, joka mahdollistaa mahdollisimman hyvin tulevaisuuden taitojen oppimisen. Ville on myös osa Microsoftin MIE (Microsoft Innovative Educator) -Expert
 verkostoa, ja on päässyt sitä kautta kehittämään ammattitaitoaan myös kansainvälisissä verkostoissa. Tärkeänä työkaluna matkalla on ollut kolmiulotteisten mallien hyödyntäminen erityisesti biologian opetuksessa. Uusi teknologia ja työtavat herättivät myös kansainvälistä kiinnostusta, kun Ville pääsi keväällä 2016 osaksi USA:n Discovery Channel:in ohjelmaa ”Innovations with Ed Begley, Jr.”.

NÄYTÖKSEN AIKAN HYÖDYNNÄME 3D-SISÄLTÖÄ SEKÄ LASEJA.

Pidätämme oikeudet muutoksiin seminaariohjelmassa.