NET - Finland 2016 - Wanha Satama, 15. - 16. Septemberta 2016

Opetusalan kohtaamispaikka, jossa keskiössä opettajuus, oppiminen ja teknologia nyt ja tulevaisuudessa!

Alla katsausta perjantain seminaariohjelmaan eri saleissa. Päivitämme seminaariohjelmaa jatkuvasti.

10:00

"The Emerging Culture of Teaching and Learning"

A series of emerging concepts such as professional communities, renewed family engagement, “anytime anywhere” learning, and real time assessment are now changing the culture of teaching and learning.  This presentation will focus on practical examples of how emerging technologies provide educators with an opportunity for continuous professional improvement.

Alan thrives on confirming and challenging educators’ thoughts about what’s possible in the world of teaching and learning. More than anything, he is a teacher at heart, with a wealth of experience teaching learners of all ages.

Alan November is an international leader in education technology. He began his career as an oceanography teacher and dorm counselor at an island reform school for boys in Boston Harbor. While Alan was a computer science teacher in Lexington, MA, he was probably the first teacher in the world to have a student project on line in 1984, a database for the handicapped. He has been director of an alternative high school, computer coordinator, technology consultant and university lecturer. He has helped schools, governments and industry leaders improve the quality of education through technology.

Alan was named one of the nation’s fifteen most influential thinkers of the decade by Technology and Learning Magazine. He was listed as one of eight educators to provide leadership into the future by the Eisenhower National Clearinghouse. He was selected to speak at the Cisco Public Services Summit during the Nobel Prize Festivities in Stockholm, Sweden. His writing includes numerous articles and two best-selling books, Empowering Students with Technology and Web Literacy for Educators. Alan was co-founder of the Stanford Institute for Educational Leadership Through Technology and is most proud of being selected as one of the original five national Christa McAuliffe Educators.

"Oppilasagentit – Koulun kehittäminen oppilaiden näkökulmasta ja avulla"

Oppilasagentit kertovat, kuinka koulun digitalisaatiota tulisi kehittää heidän näkökulmastaan ja kuinka oppilaiden osaamista voisi tässä hyödyntää. Keskustelemassa Kuuma TVT-hankkeen oppilasagentteja. www.oppilasagentti.fi
Keskustelua johtavat Harri Luttinen, Nurmijärvi ja Antti Sankala, Kirkkonummi.

"Pedagogiasta heutagogiaan- irti opettajajohtoisuudesta"

Heutagogialla (self-determined learning) tarkoitetaan oppijajohtoista menetelmää, jossa oppijan autonomisuus korostuu mahdollisimman paljon. Oppijaa tuetaan asettamaan itse omat tavoitteensa, määrittämään oppimisen painopisteet ja vakiinnuttamaan hänelle parhaiten sopivat tavat oppia. Oppijalla annetaan monipuolisesti mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.Opettaja toimii mentorina ja kanssaoppijana, jonka tehtävänä on toimia kompassina, kun oppija valitsee omia intohimoja tukevia oppimispolkuja omalla taipaleellaan. Opetussuunnitelma toimii karttana, jolla suunnistetaan omien ja valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti.

Esityksessä käydään läpi Mikan  omaa muutosprosessia niin opettajana kuin oppimateriaalien tekijänä.  Saavutettuja tuloksia esitellään ja annetaan ideoita, miten omaa opettajuutta voisi lähteä kehittämään oppilaskeskeisenpään suuntaan. Lisäksi avataan aiheeseen liittyvää peruskäsitteistöä:
•    yksilöllinen vs. personoitu oppiminen
•    opettajajohtoisuus vs. oppilasjohtoisuus
•    oppimisen lineaarisuus vs. epälineaarisuus
•    painettu oppimateriaali vs. digitaalinen oppimateriaali
•    opettajan arvioinnista itse- ja vertaisarviointiin
•    yhteisöllisyys ja yhteistoiminnallisuus
•    poisoppimisesta uuden oppimiseen
•    sulautuvuutta ja käänteisyyttä
•    oppimateriaali resurssina.

11:00

"TEKOÄLY JA ROBOTISAATIO - Miltä näyttää tulevaisuus koulussa ja työelämässä"

Taneli Tikka on sarjayrittäjä, joka on toiminut yli 30 yrityksessä toimitusjohtajana, hallituksessa tai muunlaisessa neuvonantaja-asemassa.

Viime elokuussa Helsingin Sanomat kirjoitti Tanelista jutun, jossa käsiteltiin myös hänen omaa kouluhistoriaa:
"6-vuotiaana Taneli Tikka harrasti rullalautailun lisäksi tietokonepelien koodaamista Savitaipaleella. Kun hän pääsi yläasteelle, koulu alkoi tökkiä.
"Se oli turhauttavaa. Käsiteltiin aiheita, jotka jo osasi."
Hupia elämään toivat partio sekä "mätkispotkis-lajit" eli erilaiset kamppailulajit, joita Tikka harrasti pikkuveljensä kanssa. Lukion sijaan Tikka kävi erityisopintolinjan, joka oli nykyisen ammattilukion esiaste. Hommaa oli paljon, ja Tikka oli kurssin ainoa poika, joka valmistui. Hän jatkoi ammattikorkeakouluun it-alalle, mutta se jäi kesken, koska piti perustaa firma ja mennä konkurssiin."

Lue koko artikkeli: www.hs.fi/ihmiset/a1440385542079

Kristiina Kumpulainen

"KOSKETTAVA OPPIMINEN: MITÄ, MIKSI, MITEN?"

Kasvatustieteen professori Kristiina Kumpulainen työskentelee Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Hän on yksi laitoksella toimivan Playful Learning Centerin perustajista ja johtaa siellä useita digitaaliseen luovaan oppimiseen ja opetukseen liittyviä tutkimushankkeita. Kristiinan tutkimusintresseihin kuuluvat muun muassa sosiaalinen vuorovaikutus oppimistilanteissa sekä oppijoiden osallisuuteen ja toimijuuteen liittyvät kysymykset. Viime vuosina hän on kirjoittanut myös lasten ja nuorten hyvinvoinnista, resilienssistä ja luovuudesta sekä oman oppijuuden hahmottamisesta digitaalisena aikana.

"Digitalisaatio ja oppiminen – miten välttää pinnallinen koheltaminen?"

Digitalisaatio on oppimisen kannalta kaksiteräinen miekka. Parhaimmillaan digitaaliset työvälineet mahdollistavat entistä innostavampia ja syvällisempiä oppimisprosesseja, pahimmillaan ne muuttavat opiskelun pinnalliseksi koheltamiseksi. Digitalisaatioon liittyvät ongelmat voidaan välttää ja mahdollisuudet parhaiten hyödyntää jos lähtökohdaksi otetaan pedagogiikka, joka kunnioittaa ihmisen oppimisen ja ihmisten välisen yhteistyön luonnollisia perusteita.

12:00

"Brains on Fire ~ Hearts on Fire! Learning, Thinking and Communicating in a Digital Age"

Perhaps the most important understanding for adults is that students are volunteers, whether we want them to be or not. Their attendance can be commanded, but their attention must be earned. Their compliance can be insisted on, but their commitment is under their own control. ~ Schelcty

Going to school is not the same as getting an education or becoming a fearless, joyful lover of learning. Students are volunteers–educators may be able to muster general compliance but a learner’s attention and commitment has always been under their own control. Igniting a passion for learning cannot be done without engaging students as active partners in meeting academic challenges inspired by personalized choices [agency] that deliver rigorous and relevant experiences. Explore “Turning UP the H.E.A.T.™” (Higher Order Thinking - Engaged Learners - Authentic Tasks and added-value Technology Uses) as high-yielding instructional strategies for growing individualized cultures of curiosity, thinking and mastery of curriculum. Participants will leave inspired to incorporate H.E.A.T.™ strategies, harnessing technology’s capacity for unleashing every student's inner fire for owning learning, thinking, and communicating in a digital age

Petri Vuorinen

"Lukioiden yhteistyölle potkua yhteisistä tarjottavista kursseista" Case Yksityiskoulujen liiton verkkotarjotin ja yhteisesti tarjottavat opinnot

Valtiontalouden tilanne on kurjistanut lukioiden tilannetta: lukiot ovat joutuneet karsimaan tarjontaansa ja luopumaan niiden valinnaisten kurssien ja jopa oppiaineitten tarjonnasta, joissa ryhmäkoko jää pieneksi.  Pienemmät lukiot eivät voi tarjota laajaa kurssitarjotinta. Yhteisesti tarjottavat kurssit, yhteisellä verkkokurssitarjottimella monipuolistavat lukioiden tarjontaa ja tuovat opiskelijalle lisää valinnaisuutta.

Esityksessäni pureudun onnistumisen elementteihin ja  ongelmakohtiinkin liittyen verkko-opetukseen. Kokoan myös erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa kursseja ja yhteistyötä.

Viimeisin kokemukseni on Yksityiskoulujen liiton kurssitarjottimen kehitystyöstä ohjausryhmän yhtenä jäsenenä. Yksityiskoulujen liiton lukioiden opettajien into on yllättänyt minut: yhteistyössä tarjottavia kursseja on yli sata lukioiden yhteisellä kurssitarjottimella toiminnan ollessa aivan alussa.

Petri Vuorinen (FT, KM, Englantilaisen koulun rehtori) on ollut mukana kolmen eri lukioverkon verkkokurssitarjottimen rakentamisessa. Koulutukseltaan hän on englannin kielen opettaja ja toiminut uransa aikana sekä etäopettajana että verkkokurssiopettajana. Opettajankouluttajana hän on kerännyt verkko-opetuskokemusta mm. suunnittelemalla verkossa tapahtuvaa opettajankoulutusta.

Humanoidirobotti Tuisku

"Humanoidirobotti perusopetuksessa – oppilaiden oma projekti"

Humanoidirobotti on ollut oppilaiden oma kehitysprojekti. Aurinkolahden peruskoulun 8. luokkalaiset oppilaat kertovat yhdessä opettajansa Sinikka Salakarin kanssa, mitä projektin edetessä on tehty ja mitä on opittu.

Leena Pöntynen

"Tulevaisuuden koulu vaatii opettajuuden uudistumista"

Leena Pöntynen on perusopetuksen erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitossa. Hän toimii myös projektipäällikkönä syksyllä 2016 starttaavassa Sivistystoimen huippujohtaja -ohjelmassa. Leena työskentelee lukuisissa peruskoululle ajankohtaisten hankkeiden ohjausryhmissa, mm. HundrED, StarT, Kodin ja koulun päivä. Syksyllä 2016 Leena kannustaa kaikkia tarttumaan kiusaamisen vastaiseen työhön vahvistamalla puuttumisen toimintakulttuuria kouluissa #enkiusaa -kampanjassa.

Aiemmin Leena on toiminut opetuspäällikkönä Pirkanmaalla ja rehtorina Helsingissä. Opettajauransa Leena on tehnyt yhtenäiskouluissa ja pääsääntöisesti musiikkiluokkien opettajana. Vuosina 2013-2016 Leena on kirjoittanut suosittua Opsia etsimässä -blogia opetussuunnitelman valmistelutyöstä.

Martti Hellström

"Ops uudistuu. Mikä meitä estää? Eväitä muutosteoriasta"

Olen Martti Hellström, kasvatustieteen tohtori ja opetusneuvos. Väitöskirjani (2004) aihe oli ”Muutosote”. Jäin kesällä 2014 eläkkeelle espoolaisen Auroran koulun rehtorin virasta. Yhteensä ehdin toimia kouluavustajana, luokanopettajana, yliopistolehtorina, opettajankoulutuksen assistenttina, harjoittelukoulun opettajana, rehtorina ja oppilaitosjohdon kouluttajana koulumaailmassa 37 vuotta. Luokanopettaja-lehden päätoimittajana oli 20 vuotta. 

Tällä hetkellä valmennan opettajia ja rehtoreita uuden opetussuunnitelman haltuunoton, koulun kehittämisen, muutoksen hallinnan teemoihin sekä ohjaan  tulevien opettajien opintoja mm. opetusharjoittelua. Olen kouluttajana mukana kansainvälisessä New Pedagogies for Deep Learning -ohjelmassa, jonka tavoitteena on maailmanlaajuinen oppimisen muutos.

13:00

"Transforming Learning: Six Questions"

This workshop is based on Alan’s New York Times best selling book, “Who Owns the Learning” and a powerful new 6 step model of designing transformational learning experiences.  If the answer is no to all 6 questions chances are very good that the assignment has not leveraged the power of technology.

1.    Did the assignment build capacity for critical thinking on the web?
2.    Did the assignment develop new lines of enquiry?
3.    Are there opportunities to broaden the perspective of the conversation with authentic audiences from around the world?
4.    Is there an opportunity for students to publish – across various media with capacity for continuous feedback?
5.    Is there an opportunity for students to create a contribution (purposeful work)?
6.    Does the assignment provide “best in the world” examples of content and skill?

Terhi Nissinen
OUti Salo

"Miten osaamista johdetaan?"

Osaamisen johtaminen on tärkeä tehtävä sekä esimiestyössä että itsensä johtamisessa. Olemme Helsingin opetusvirastossa hyödyntäneet mielikuvitusta ja tietoteknologiaa siinä, miten osaaminen saadaan esille, miten osaamisen kehittämistarpeita kyetään kuvaamaan ja kuinka potentiaaleja bongataan. Esittelemme parhaillaan pilotointivaiheessa olevaa osaamisen hallinnan työkaluamme, kompetenssiportfoliota. Kerromme, mitä tavoittelemme, missä olemme nyt ja miten tähän vaiheeseen on päästy osallistavan yhteiskehittämisen ja kokeilujen kautta.

Outi Salo on Helsingin opetusviraston kehittämisjohtaja. Hän on toiminut pitkään erilaisissa johtamistehtävissä ja ollut mukana monenlaisissa kehittämishankkeissa. 

Terhi Nissinen on Helsingin opetusviraston koulutuspäällikkö. Terhi työskentelee erityisesti osaamisen kehittämisen sekä työelämän toimintatapojen kehittämisen parissa.

"Innovatiivisuutta tukevat oppimisympäristöt syntyvät osallistavalla suunnittelulla"

Reetta Lukka & Matti Mäenpää, Martela
Reetalle intohimon ja kipinän työhön sytyttää mahdollisuus toimia visuaalisena tulkkina käyttäjien ja tilaratkaisujen välillä. Kiinnostavana työkaluina hän pitää osallistavia menetelmiä, kuten työpajoja. Herkälle Reetalle ominaista on tunteellinen lähestymistapa asioihin. ”Paras onnistuminen on, kun suunniteltu tilakokonaisuus asettuu työskentelyä tukevaksi taustaksi ja on inspiroiva sekä innostava.”Suunnittelutyön keskiössä Reetalla ovat erityisesti oppimisympäristöt. Koulutukseltaan Reetta on muotoilija, pääaineena tekstiilisuunnittelu. Hänellä on lisäksi puualan artesaanin tutkinto. ”Tärkeitä minulle ovat materiaalien tuntu, värit ja tunnelmat.”

Martelan myyntijohtaja Matti Mäenpää on intohimoinen työ- ja oppimisympäristöjen kehittäjä. Hänellä on pitkä kokemus muutoksista työnteossa ja oppimisessa. Matti on rohkea innovoija, kehittäjä ja uuden testaaja. Viime vuosina Matti on perehtynyt erityisesti julkisiin hankintoihin ja kilpailutuksiin. Tästä aiheesta hän on jakamassa tietämystään.

Matin ja Reetan tietoiskussa kuulet, miten innovatiiviset oppimisympäristöt suunnitellaan ja kilpailutetaan, jotta päästään parhaaseen lopputulokseen.

 

 

Marja-Leena Bilund

"Anna mun syrjäytyä rauhassa - oppilaiden piilotettu osaaminen"

Miksi koulu kyllästyttää? Miksi etenkään pojat eivät viihdy koulussa? Miten koulusta saadaan innostava paikka? Miten oppilaiden piilotettu osaaminen otetaan käyttöön? Miten voitaisiin yrittää estää syrjäytymistä tiedostamalla sisäisen motivaation ja piilotetun osaamisen merkitys oppimisprosesseissa? Mitä on empaattinen läsnäolo? Miten saadaan aikaan positiivinen vuorovaikutusympäristö? Miten yhteisöllinen digitaalinen oppiminen voidaan toteuttaa? Onko meillä varaa hukata oppilaiden piilotettua osaamista?

Opetuksen kehittäminen on minulle intohimo. Itse olin aikoinaan liian äänekäs ja nopea sopeutuakseni kouluun. Opettajaksi valmistuttuani olin yhä liian äänekäs ja nopea, mutta nyt oli systeemin sisällä en ulkopuolella. Nyt minulla on ollut mahdollisuus muuttaa asioita. Omien kokemusteni kautta lähdin etsimään itseäni opettajana ja kehittämään opetusmenetelmiäni, niin että jokaiselle löytyisi tilaa luokassani; kovaäänisille, nopeille, hitaille, hiljaisille, aroille jne. Eli erilaisille oppijoille. OPS on elämää ja elämä on OPSia; laajaalaisen osaamisen osaalueet, monialaiset oppimiskokonaisuudet, ilmiöoppiminen antavat kaikille oppilaille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa. Olen tutkimusvapaalla ja teen väitöskirjaa digitaalisesta oppimisesta ja toimin kouluttajana (EduRemix oy). Haluan omien kokemusteni kautta rohkaista kaikkia opettajia etsimään opettajuuttaan ja kokeilemaan rohkeasti teknologiaa opetuksessa. Siitä hyötyvät kaikki; erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat oppilaat.

Suvi Puronsuu

"Tiimioppimisen mindset perusopetuksessa. Mitä, miten ja miksi?"

Puheenvuorossa tarkastellaan tiimioppimista perusopetuksessa. Mitkä ovat sen edellytykset ja reunaehdot? Mistä lähteä liikkelle? Miksi toteuttaa muutosta? Mitä yksilöllinen oppiminen tarkoittaa tiimioppimisen osana? Mikä on digitalisaation rooli ja mahdollisuus tällä tavoin rakennetussa oppimisessa?

YTM, filosofian aineenopettaja sekä luokanopettaja. Toimin Vihdissä Otalammen koulussa luokanopettajana sekä koulun kehittäjänä johtoryhmässä. Opiskelen parhaillaan loppusuoralla tiimivalmentajaksi Tiimiakatemiassa.

14:00

Kati Tiainen

"Oppimisen muutos ja digitalisaatio"

Maailma muuttuu ympärillämme ja oppiminen on juuri nyt muutoksen keskellä digitalisaation myötä. Miten teknologia lähitulevaisuudessa muuttaa sitä miten työskentelemme ja opimme, mitä yhteistä on menestyksekkäästi muutoksen tehneissä kouluissa globaalisti sekä kuinka mm. tasa-arvokysymyksiä pitäisi uudelleen miettiä digitalisoituvassa maailmassa ja koulussa?

Kati Tiainen on Microsoftin digitaalisen oppimisen strategiajohtaja ja työskentelee Euroopan, Lähi-Idän sekä Afrikan oppimisen digitalisaation isoissa projekteissa.
Aiemmin Kati johti globaalia Partners in Learning  for Schools ohjelmaa, joka suunnitteli ja toteutti koulutuksen muutoksen malleja ja resursseja, joita kaikki koulut ja koulusysteemit pystyivät hyödyntämään auttaakseen oppilaita kehittämään osaamistaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tiaisella on opettajakoulutus ja hän on työskennellyt mm. OAJ:ssa, Sanomalla Opit-oppimisympäristön kehittämisessä sekä Opetuslautakunnassa Helsingissä.

Katin intohimona on oppimisen muutos ja saada jokainen oppilas innostumaan omasta tulevaisuudestaan.

"Digitalisaatio ja oppiminen – miten välttää pinnallinen koheltaminen?"

Digitalisaatio on oppimisen kannalta kaksiteräinen miekka. Parhaimmillaan digitaaliset työvälineet mahdollistavat entistä innostavampia ja syvällisempiä oppimisprosesseja, pahimmillaan ne muuttavat opiskelun pinnalliseksi koheltamiseksi. Digitalisaatioon liittyvät ongelmat voidaan välttää ja mahdollisuudet parhaiten hyödyntää jos lähtökohdaksi otetaan pedagogiikka, joka kunnioittaa ihmisen oppimisen ja ihmisten välisen yhteistyön luonnollisia perusteita.

"TEKOÄLY JA ROBOTISAATIO - Miltä näyttää tulevaisuus koulussa ja työelämässä"

Taneli Tikka on sarjayrittäjä, joka on toiminut yli 30 yrityksessä toimitusjohtajana, hallituksessa tai muunlaisessa neuvonantaja-asemassa.

Viime elokuussa Helsingin Sanomat kirjoitti Tanelista jutun, jossa käsiteltiin myös hänen omaa kouluhistoriaa:
"6-vuotiaana Taneli Tikka harrasti rullalautailun lisäksi tietokonepelien koodaamista Savitaipaleella. Kun hän pääsi yläasteelle, koulu alkoi tökkiä.
"Se oli turhauttavaa. Käsiteltiin aiheita, jotka jo osasi."
Hupia elämään toivat partio sekä "mätkispotkis-lajit" eli erilaiset kamppailulajit, joita Tikka harrasti pikkuveljensä kanssa. Lukion sijaan Tikka kävi erityisopintolinjan, joka oli nykyisen ammattilukion esiaste. Hommaa oli paljon, ja Tikka oli kurssin ainoa poika, joka valmistui. Hän jatkoi ammattikorkeakouluun it-alalle, mutta se jäi kesken, koska piti perustaa firma ja mennä konkurssiin."

Lue koko artikkeli: www.hs.fi/ihmiset/a1440385542079

15:00

"I-imagine Taking My Place in the World ~ The Power of Creating Future Visions with Our Youth"

The future is not a result of choices among alternative paths offered by the present, but a place that is created--created first in the mind and will, created next in activity. The future is not some place we are going to, but one we are creating. ~ Anonymous

The I-imagine project uses applied storytelling techniques to awaken every student's inner dreamer and believer to the realization that the world needs their light - their unique gifts, strengths and passions in making a difference for good. It is grounded in new research of an almost magical impact when hope and joy are nurtured in our youth. I-imagine activates affinity and agency in defining our own possibilities and realities. Hearts come alive as students begin discovering and making choices that power-up their self-directed, life-goals realized during the vision video making - celebrating the truth that their lives and gifts matter to the world.Education’s root word is defined as “unleashing potential.” Our inner stories exert tremendous influence on us, driving us either by limiting or enlarging our sense of reality and possibility. We wear the stories we tell ourselves. They shape everything we see, think and do – often without our even being aware of it. Science and brain research confirms that IF we change the story, we also change what is real, acceptable, and possible for individuals as well as communities ~ much like the imaginative cells responsible for a caterpillar’s DNA experiences transforming into a newer version of themselves - the butterfly! The greatest gift parents and teachers can give our youth . . . to support them actively claiming the power of storyteller, producer and star of their own BEST life!

Leena Pöntynen

"Tulevaisuuden koulu vaatii opettajuuden uudistumista"

Leena Pöntynen on perusopetuksen erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitossa. Hän toimii myös projektipäällikkönä syksyllä 2016 starttaavassa Sivistystoimen huippujohtaja -ohjelmassa. Leena työskentelee lukuisissa peruskoululle ajankohtaisten hankkeiden ohjausryhmissa, mm. HundrED, StarT, Kodin ja koulun päivä. Syksyllä 2016 Leena kannustaa kaikkia tarttumaan kiusaamisen vastaiseen työhön vahvistamalla puuttumisen toimintakulttuuria kouluissa #enkiusaa -kampanjassa.

Aiemmin Leena on toiminut opetuspäällikkönä Pirkanmaalla ja rehtorina Helsingissä. Opettajauransa Leena on tehnyt yhtenäiskouluissa ja pääsääntöisesti musiikkiluokkien opettajana. Vuosina 2013-2016 Leena on kirjoittanut suosittua Opsia etsimässä -blogia opetussuunnitelman valmistelutyöstä.

Mika Auramo

PERJANTAINA 16.9 @MUSTA SALI 14:30 - 15:50

Hands on -tyyppinen workshop.

 

Workshopissa kokeillaan vuorovaikutteista ja yhteistoiminnallista Tekstinhuollon kirjaa (e-Oppi/Mika Auramo) yhteen näytelukuun perehtyen (Sananvalinta, n. 50 sivua). Osallistuja tarvitsee vain tietokoneen tai mobiililaitteen, jolla pääsee liittymään nettiyhteydellä e-kirjaan.

Kirja on suunniteltu sekä itsenäiseen että oppijajohtoiseen opiskeluun (heutagogia). Workshopin osallistujat voivat verrata työpajakokemuksiaan aikaisempiin koululaisvuosiensa pänttäämiseen ja opettajajohtoisuuteen.

Huom! Otathan oman laitteen mukaan! (kannettava tai tabletti)  Annan linkin ilmaiseen näytelukuun tuolloin. Muuta ei tarvitse kuin Pedaan tunnukset peda.net/:register

Pidätämme oikeudet muutoksiin seminaariohjelmassa.