ICTexpo 2016 - Messukeskus Helsinki, 27. - 28. Aprilta 2016

The Meetingplace for Business and IT

Seminaariohjelmaa päivitetään jatkuvasti. Parhaiten pysyt ajantasalla tilaamalla uutiskirjeemme ja seuraamalla meitä twitterissä #ICTexpoHKI

Seminaariohjelma toteutetaan yhteistyössä Tietoturva Ry:n kanssa. Älä ohita ainakaan Edward Snowdenin puheenvuoroa tai Vuoden tietoturvapäällikkö 2016 -julkistusta!

 

 

9.30 "LUULETKO OLEVASI ANONYYMI DIGITAALISESSA YHTEISKUNNASSA?"

Esityksessä käydään läpi millaisia jälkiä yksityiset henkilöt jättävät jälkeensä digitaalisessa maailmassa sekä pohditaan miten voimme kontrolloida digitaalisen jalanjälkemme kokoa.

10.00 "LIVE DEMO: KIRISTYSHAITTAOHJELMAT JA NIILTÄ SUOJAUTUMINEN"

Esityksessä demonstroidaan miten kiristyshaittaohjelmat käytännössä toimivat ja miksi ne kykenevät ohittamaan virustorjuntaohjelmat ja muut perinteiset suojauskeinot. Demonstraation lisäksi esityksessä käydään läpi tekniikoita ja keinoja joilla nykyaikaisilta kiristyshaittaohjelmilta voi suojautua.

10.45 "KVANTTITIETOKONE: TURVALLISUUSUHKA VAI RUNSAUDENSARVI?"

Kvanttitietokone on laskennallinen laite, joka voi tulevaisuudessa ratkaista nykyisin mahdottomina pidettyjä ongelmia kuten RSA-salauksen nopea purku. Tässä yleistajuisessa esityksessä annetaan katsaus kvanttitietokoneen toimintaan ja viime aikaiseen kehitykseen. Lisäksi pureudutaan kvanttitietokoneen sovelluskohteisiin ja erityisesti tietoturvaan. Esitys on tarkoitettu kaikille kuulijoille, joita kiinnostaa tulevaisuuden teknologia.

12.30

Huom! Esiintyminen tapahtuu videoyhteydellä.
Puheenvuoroa ei saa videoida/ tallentaa.

13.30 "IDENTITEETTI DIGITAALISESSA YHTEISKUNNASSA"

Suomen tie on ollut julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö sähköisessä tunnistamisessa. Sitä on tarkoitus jatkaa. Meillä myös identiteetti on aina ollut kytkettynä väestötietojärjestelmään. Ensin yleiseen käytäntöön perustuen, nyt se on myös laissa.

14.30 "DIGITALISAATIO RAKENNUSHANKKEISSA"

Janne Ollenberg

Verkottuminen ja anturiteknologia tekee taloista tietokoneita. Kuinka pitäisi toimia ettei yksityisyys ja liikesalaisuudet valu verkkoon pesuveden mukana? Rakennuksen tilaajat ja kiinteistön käyttäjät vaikuttavat valinnoillaan siihen mitä markkinat tarjoavat. Tule kuuntelemaan miten homma kannattaisi tehdä kestävän ja turvallisen kehityksen kannalta. Muutetaan markkinat yhdessä.

Jannella on yli 20 vuoden monipuolinen kokemus tietotekniikan soveltamisesta maalla, merellä ja ilmassa. Hän on koulutukseltaan rakennustekniikan ja tietotekniikan insinööri. Janne on suunnitellut kokonaisturvallisuuden hallintaa rakennuksiin, joita käytetään vielä 2080-luvulla.

10.00 "DIGITAALINEN PETOSRIKOLLISUUS"

Kyberrikollisuutta verhoaa salamyhkäisyys. Asia koetaan tärkeäksi, mutta sen taloudellisista vaikutuksista on esitetty hyvin erisuuruisia arvioita. Tässä esityksessä käydään läpi, missä digitaalinen petosrikollisuus menee Suomessa ja miten se vertautuu muihin maihin.

Elias Alanko on toiminut digitaalisen petosrikollisuuden torjunnassa vuodesta 2012. Nykyisin hän vastaa OP Ryhmän väärinkäytösten torjunnasta. Oman toimensa ohella Elias toimii Europolin kyberrikoskeskuksen, EC3:n, neuvonantajana.

10.30 "KYBERTURVALLISUUS SUOMESSA"

Esityksessä käydään läpi ajankohtaisia kyberturvallisuuden ilmiöitä sekä tietoturvapoikkeamien että järjestelmien turvallisuuden näkökulmasta. Esitys on suunnattu kaikille organisaatioiden tietojärjestelmien ja tietojen suojaamisesta vastaaville henkilöille.

Jarkko Saarimäki toimii Viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen johtajana. Saarimäki on työskennellyt Viestintävirastossa yli kymmenen vuotta muun muassa tietoturvaan, varautumiseen ja poikkeamienhallintaan liittyvien tehtävien parissa.

12.00 "TIETOTURVA NETWORKING & VUODEN TIETOTURVA PÄÄLLIKKÖ 2016 -JULKISTUS"

Tietoturva-alan kohtaamispaikka ICTexpossa! Tervetuloa verkostoitumaan ja näkemään vuoden tietoturvapäällikkö ensimmäisen joukossa!

Vuoden Tietoturvapäällikkö 2016 -julkistus
Tietoturva ry valitsee Vuoden Tietoturvapäälliköksi henkilön, joka voi olla mm. omalla toimialallaan ennakkoluulottomasti ja esimerkillisesti kehittänyt tietoturvan toimintatapoja, edistänyt tietoturva-ammattilaisten verkostoitumista tai puolueettoman tiedon jakoa.
Kuka hän on?

Vuoden tietoturvapäällikön ajatukset
Vuoden tietoturvapäällikön ajatuksia, kokemuksia ja näkemyksiä tietoturvasta.

12.45 "PIENEN PANKIN MATKA DEVOPSIIN"

Pankkimaailma on täydessä myllerryksessä. Jatkuvat liiketoimintaprosessimuutokset, pankkialan uudet innovatiiviset toimijat ja vanhojen perusjärjestelmien uusinta vaativat organisaatioilta ketteryyttä sekä uusia toimintatapoja niin, että loppuasiakkaat saavat jatkossakin parasta palvelua tietoturvasta tinkimättä.

Henksi on IT-työmyyrä, joka seikkailee päivittäin Devin ja Opsin välimaastossa.
Joakim
on arkkitehti joka tekee myös kehitystyötä syvällä Aktian peruspankkijärjestelmän uusimisprojektissa.

13.15 "DEMO:WEB-SOVELLUSTEN YLEISIMMÄT ONGELMAT"

Esityksessä havainnollistetaan web-sovellusten yleisimpiä tietoturvaongelmia, kuinka niitä voidaan havaita sekä miten ongelmilta voidaan suojautua.

14.00 FISC PANEELI: "TIETOTURVALLINEN SUOMI"

Suomesta halutaan tietoturvallisuuden mallimaa - onko tavoite realistinen? Mitä jokaisen yrityksen tulisi tehdä oman toimintansa suojaamiseksi? Entä avaako tietoturvallisuus uusia liiketoimintamahdollisuuksia? Paneelissa tietoturvan ammattilaiset keskustelevat tietoturvallisen Suomen rakentamisesta.

#TietoturvallinenSuomi videohaastattelusarja julkaistaan osana paneelikeskustelua. Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen apulaisjohtaja Rauli Paananen kertoo yritysten vastuista ja viranomaisyhteistyöstä.

Osallistu mukaan keskusteluun!

14.45 TALLENNE KESKIVIIKON SNOWDENIN PUHEENVUOROSTA

Tallenne edellisen päivän Edward Snowdenin puheenvuorosta.
Huom! Tallenne nähtävillä vain paikanpäällä.