ICTexpo 2016 - Messukeskus Helsinki, 27. - 28. Aprilta 2016

The Meetingplace for Business and IT

Kasvavaa kiinnostusta palvellaksemme tapahtuman sisään rakennetaan teema-alue, joka keskittyy erityisesti julkishallinnolle tarjottaviin ICT-ratkaisuihin. Alue kerää ympärilleen keskeisimmät alan toimijat, asiakkaat sekä mielenkiintoisimmat puheenvuorot. Toteutamme alueen yhteistyössä Nordicmindin kanssa.

#ICTatGOVHKI -alla twitterissä keräämme kysymyksiä kumppaneille ja puhujille ennakkoon!

Julkishallintoon keskittyvän teema-alueen kaikki kumppanit esiteltyinä seminaariohjelman perässä. Tutustu ja tule keskustelemaan lisää tapahtumaan!

Keskiviikko

10.30 "TERVETULOA KOGNITIIVISEN TIETOJENKÄSITTELYN AIKAKAUTEEN"

Mirva Antila

Kognitiivisen tietojenkäsittelyn taustalla on pyrkimys laajentaa ja syventää ihmisten asiantuntemusta. Tule kuulemaan kognitiivisten järjestelmien sovelluksista ja jo saaduista kokemuksista, joita IBM Watson mahdollistaa. Julkishallinnon esimerkkejä höydyntäen kerromme, miten organisaatiot voivat siirtyä uuteen, kognitiiviseen aikakauteen.

11.30 "DIGITOINNISTA DIGITALISAATIOON - KANSALLINEN PALVELUARKKITEHTUURI EKOSYSTEEMITALOUDEN VAUHDITTAJANA"

Janne Viskari

Suomen haasteena ei ole sähköisten palveluiden puute, vaan niiden yhteentoimivuus. Tulevaisuudessa julkisen ja yksityisen sektorin raja palveluntuottajina tulee hämärtymään ja kansalaisen rooli asiakkaana tulee vahvistumaan. Jokainen kansalainen on jokaisen toimialan asiakas ja siksi eri toimialojen palveluiden tulee olla perusteiltaan yhteentoimivia. Kansallinen palveluarkkitehtuuri on tehty tukemaan toimialakohtaisten yhteentoimivien palveluekosysteemien syntymistä.

12.30

13.30 "MITEN JULKINEN SEKTORI DIGITALISOIDAAN INNOVATIIVISESTI JA KETTERÄSTI YHTEISTYÖSSÄ TIETOTEKNIIKKAKUMPPANIEN KANSSA"

Mikko Vuorikoski toimii Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin hankintajohtana. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus liiketoiminnan ja tietotekniikan hyväksikäytön johtamisesta, kehittämisestä ja siihen liittyvästä muutosjohtamisesta niin suurissa kuin pienissä organisaatioissa, viimeiset viis vuotta valtionhallinnossa ja sitä ennen yksityisellä sektorilla. Koko työuransa ajan hän on ollut ottamassa käyttöön ja kehittämässä toimintaprosesseja ja liiketoimintamalleja muuttavia tietojärjestelmiä. Hän on myös kouluttanut useita vuosia tietotekniikkapalveluiden johtamista sekä ICT-toimittajahallintaa. Koulutukseltaan hän on DI ja MBA.

14.30 "SAM: KOKEMUKSIA KÄYTÄNNÖN ELÄMÄSTÄ OHJELMISTOHALLINNAN ISTUTTAMISESSA ORGANISAATION ARKIELÄMÄÄN"

Oletko organisaatiosi ohjelmisto-omaisuuden hallinnan ”luuseri” vai ”kunkku”?

”It’s nice to buy with others money” – kuinka kannamme vastuuta organisaatiomme jo hankitusta tai hankittavasta lisenssiomaisuudesta ja siihen liittyvistä sopimuksista?

 

Onko sinulle tärkeätä kilpailukyky, taloudellisuus, turvallisuus, riskien hallinta ja oman organisaatiosi imago?

SAM: Kokemuksia käytännön elämästä ohjelmistohallinnan istuttamisessa organisaation arkielämään
Voidaanko hyvän Software Asset Managementin avulla onnistua alati muuttuvassa maailmassa, ja mitä se vaatii organisaation kypsyydeltä hoitaa omaa omaisuutta? Ratkaiseeko onnistumisen asteen työkalut, prosessit vai ihmiset - tähän voit vaikuttaa sinä itse!

Puhujana: Erkki Myllynen, SAM-mies henkeen ja vereen
”Onnistunut softaomaisuuden hallinta vaatii organisaatiolta jatkuvaa sitoutumista, panostusta ja osaamista. Prosessi on jatkuvaa – ei kertaluonteista panostusta asiaan.

Johdon, hankinnan, IT:n ja liiketoiminnan sekä erityisesti käyttäjien saumaton yhteistyö takaa parhaan lopputuloksen, josta hyötyy koko organisaation toiminta. Tiukassa taloudellisessa tilanteessa organisaatioihin kohdistuvat ohjelmistoauditoinnit ovat lisääntyneet merkittävästi johtuen ohjelmistotoimittajien tarpeesta lisätä suoraa lisenssituloutusta kassaansa niiden organisaatioiden tuella, jotka eivät ole kiinnostuneet hyvin hoidetusta SAM:sta. Tämä on edelleen ohjelmistotoimittajille ns. easy money – tule hakemaan tästä esityksestä ajatuksia ja pohdittavaa suunnan kääntämiseksi oman yrityksesi easy moneyksi.”
Esityksen päätavoite: Antaa kuulijoille ajattelemisen aihetta tehdä asioita toisin tai kokeilla uudenlaista toimintamallia omassa toimintaympäristössään.

11.00 "LIIKKUVAT DATAYHTEYDET KRIITTISESSÄ KÄYTÖSSÄ – YHTEISKUNTAVERKON TULEVAISUUS JA MAHDOLLISUUDET"

Yhteiskunta on nykyisin riippuvainen yhteydestä tietoverkkoihin ja internettiin. Toimivat yhteydet koko maassa ovat edellytys digitalisaation toteuttamiseen. Häiriöttömän tiedonsiirtotekniikan perusedellytyksenä on sähkön saatavuus ja kiinteä tai langaton yhteys tietoverkkoihin. Viranomaisten innovatiiviset ratkaisut kriittisiin datayhteyksiin ja mihin tämä johtaa jatkossa – onko tarvetta erityiselle ”Yhteiskuntaverkolle”.

12.00 "BUILDING A DIGITAL SOCIETY: E-ESTONIA"

Siim will talk about how Estonia has built up a strong digital government and society, highlighting the relevant tech and policy foundations as well as the future plans for e-Estonia.

13.00 "FAKTAA VERKKOVAKOILUSTA JA HALLINNON VERKKOTURVALLISUUDESTA"

Digitalisaatio sähköistettyine palveluineen edellyttää  luottamuksen sekä myös luottamuksellisuuden säilyttämistä.
Uhkavariaatiot häirinnästä aina suoranaiseen vakoiluun edellyttävät jatkuvia kehittämistoimia viranomaisilta, mutta tämä ei yksin riitä.
Yhteiskuntamme on oltava varautunut digiloikalla tavoiteltujen hyötyjen ohella myös alati kehittyviin haitta- ja uhkatekijöihin.

14.00 "MINKÄLAISTA UUTTA JOHTAJUUTTA DIGITAALINEN YMPÄRISTÖ TARVITSEE?"

Digitalisointi on valtava murros ja myös mahdollisuus julkiselle hallinnolle. Kansalaisten kuluttajakäyttäytyminen muuttuu ja asiakasodotukset siinä samalla. Tämä tarkoittaa myös vaatimusta uudenlaisiin toimintastrategioihin ja uuteen johtamiseen, kun sekä julkiset palvelut digitalisoituvat ja sitä kautta myös kaikki prosessit uudistuvat. Samalla myös työn tekemisen muodot muuttuvat ajasta ja paikasta osin riippumattomiksi. Mitä uutta osaamista tämä kaikki vaatikaan…

Julkishallintoon keskittyvän teema-alueen kaikki kumppanit esiteltyinä. Tutustu ja tule keskustelemaan lisää tapahtumaan!

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus - COSS ry edistää avoimuutta (avoin lähdekoodi, avoin data, avoimet standardit ja avoimet rajapinnat) tukien samalla jäsentensä liiketoimintaa.

Toiminta perustuu laajaulotteiseen yhteistyöhön, verkostojen luomiseen, työryhmissä vaikuttamiseen ja tiedottamiseen.  Suurimpia projektejamme ovat avoin verkkoyhteisö roam.fi ja Avoin kunta -aloite, sekä kansainvälinen, vuosittain järjestettävä Mindtrek-konferenssi, jossa tänä vuonna keskeisenä osana on Smart City -tapahtuma. Siellä päättäjät, asiantuntijat ja muut aiheesta kiinnostuneet ovat mukana ideoimassa avointa, tehokkaampaa kaupunkirakennetta.


Crayon on yksi maailman johtavista ohjelmistojakelijoista ja ohjelmisto-omaisuuden hallintapalveluiden (Software Asset Management) tuottajista. Tuemme asiakkaitamme ohjelmisto-omaisuuden vuotuisten hankintakustannusten alentamisessa, riskien tunnistamisessa ja pienentämisessä, investointien tuottavuuden kasvattamisessa sekä hyvän hallintotavan jalkauttamisessa.
Crayon auttaa asiakkaitaan optimoimaan lisenssien hankinnan sekä hallinnan koko ohjelmiston elinkaaren ajan: tarvekartoituksen, sopimuskonsultoinnin, lisenssihankinnat, muutoshallinnan ja käytöstä poiston. Olemme asiakkaidemme tukena ratkaisemassa myös pilvipalveluihin liittyviä haasteita. Mitä tulisi huomioida, kun siirrytään käyttämään pilvipalveluita perinteisten mallien ohella tai sijasta?
Crayonilla on vahva kokemus erilaisten julkishallinnon organisaatioden kanssa toimimisesta. Meillä on voimassa oleva puitesopimus valtionhallinnon lisenssiomaisuuden hallintapalveluiden ainoana toimittajana, ja muun muassa kymmenet valtion virastot ja ministeriöt ovat käyttäneet palveluitamme viime vuosien aikana. Olemme olleet jo usean vuoden ajan Hansel-toimittaja Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelujen osalta. Toimitamme myös Adobe-lisenssit KL-Kuntahankintojen puitesopimuksen asiakkaille.
Asiantuntijamme ovat kokeneita ammattilaisia, joilla on monen vuoden kokemus haastavista IT-projekteista. Palveluvalikoimaamme kuuluvat johtavat valmistajat kuten Microsoft, Adobe, IBM, Oracle, SAP ja VMware. Vahvana osoituksena osaamisestamme voitimme muun muassa Microsoft Global SAM Partner of the Year 2013 ja Microsoft Global LSP of the Year 2014 -palkinnot. www.crayon.fi


Docker, Inc. is the company behind the Docker open source platform, and is the chief sponsor of the Docker ecosystem. Docker is an open platform for developers and system administrators to build, ship and run distributed applications anywhere. With Docker, IT organizations shrink application delivery from months to minutes, frictionlessly move workloads between data centers and the cloud and can achieve greater efficiency in their use of computing resources. Inspired by an active community and by transparent, open source innovation, Docker containers have been downloaded more than 2 billion times and Docker is used by millions of developers across thousands of the world’s most innovative organizations, including ADP, General Services Administration (GSA), Healthdirect, SA Homes and Splunk. Docker’s adoption is enhanced by an expansive portfolio of ecosystem partners integrating with and providing value added services for the more than 280,000 “Dockerized” applications their customers use.


Icefire – building e-Estonia with entrepreneurial mindset
In today’s increasingly competitive and rapidly changing world adaptability and continuous transformation are the key factors for succeeding in the new reality. At the same time organizations are faced with even higher expectations and demands to unleash their full potential – reliability, compliance and agility in hand with quality and efficiency are the key words in this process.
Luckily, Icefire is a company that loves unconventional challenges and is proven to bring results in complex environments. We help customers by taking care of their most critical assets and processes by building innovative and forward-looking information systems, described by high security, reliability and interoperability. 
We cover three topics which enable organization to differentiate, enable growth and increase citizen engagement:
Business Transformations
Interoperability
Analytics


Netorek on IT-alan monitoimitalo
Netorekin vahva open source -teknologiaosaaminen pohjautuu vuosien käytännön kokemukseen laajoista konsultointiprojekteista. Asiantuntijapalvelumme pitävät sisällään Red Hat -palvelut sekä Netorekin ohjelmisto- ja asiantuntijapalvelut. Netorekin ohjelmistotuotteet ratkaisevat ajanhallinnan, viestinnän ja yleisen tietohallinnon haasteita. Edustamamme ohjelmistot ovat osa-alueensa parhaimmistoa. Selainpohjaisella Vihta-ajanvarauspalvelulle tarjoat asiakkaillesi helpon ja modernin tavan varata palveluaikoja kotisivuillasi. Zimbra on puolestaan nykyaikaisin ja innovatiivisin sähköposti- ja työryhmäohjelmisto, joka soveltuu niin julkishallinnon, yritysten kuin oppilaitosten tarpeisiin.


Sininen Meteoriitti auttaa asiakkaitaan digitaalisten työtapojen kehittämisessä, liiketoimintaprosessien digitalisoinnissa sekä verkkopalvelujen ja sähköisten asiointipalvelujen toteuttamisessa. Teemme kanssasi työpäivästä toimivan ja asiakaskokemuksesta ilahduttavan. Valitsemalla sinulle sopivat ratkaisut, teknologiat ja prosessit, muokkaamme organisaatiosi vastaamaan niin asiakkaiden kuin työntekijöiden tarpeisiin.

Ideoimme, suunnittelemme ja toteutamme räätälöityjä asiakaskohtaisia ratkaisuja. Toimimme siellä missä ihmiset ja teknologiat kohtaavat.
Tule kuulemaan miten voisimme kehittää organisaatiosi tapaa tehdä työtä.


Eduix on julkisten palvelujen digitalisoinnin vetreä veteraani. Teemme tämän päivän teknologioilla huomisen tarpeisiin tehokkaita ja käytännöllisiä palvelupohjaisia tietojärjestelmiä, jotka säästävät aikaa ja rahaa. Se nyt vaan on tyhmää maksaa digitalisoinnista maltaita.
Laadukkaita tietojärjestelmiä ja ohjelmistotoimituksia jo 20 vuotta.


EDB is the leading worldwide provider of PostgreSQL software and services that enable enterprises to reduce their reliance on costly traditional solutions and slash their database spend by 80% or more. With powerful performance and security enhancements for PostgreSQL, sophisticated management tools for global deployments and database compatibility with and the ability to migrate from Oracle, EDB software supports mission-critical enterprise applications. More than 3,400 enterprises, governments and other organizations worldwide use EDB software, support, training and professional services to integrate PostgreSQL into their existing data infrastructures. EDB is based in Bedford, Massachusetts.
EDB has an established presence among government users in global markets. In Europe, customers include the UK’s National Health Service (NHS); and in the Netherlands, Child Protective Services, which utilizes a cloud-based system built on EDB Postgres by EDB partner PinkRoccade Local Government.
http://www.enterprisedb.com/news-events/press-releases/enterprisedb-announces-rise-government-adoption-postgres-across-global-ma


Nordic Vault tarjoaa uudenlaista SDS-ratkaisutapaa storage-ympäristöihin. Lyhyesti: Poistamme siilot, nostamme integroinnin, analysoinnin ja tiedon käsittelyn menetelmät uuteen ulottuvuuteen teknologiallamme, jolla voidaan lisätä uudet toiminnallisuudet myös kaikkien julkisten pilvitoimijoiden hyödynnettäväksi.


Red Hat is the world's leading provider of open source software solutions, using a community-powered approach to reliable and high-performing cloud, Linux, middleware, storage, and virtualization technologies. Red Hat also offers award-winning support, training, and consulting services. As a connective hub in a global network of enterprises, partners, and open source communities, Red Hat helps create relevant, innovative technologies that liberate resources for growth and prepare customers for the future of IT.


IBM on kognitiiviseen tietojenkäsittelyyn ja pilvialustoihin erikoistunut teknologiayritys, joka tukee asiakkaidensa ja kokonaisten toimialojen digitaalista transformaatiota. Uudet innovaatiot ovat strategiamme ydin, ja tarjoamme toimialakohtaisia ratkaisuja kognitiivisen tietojenkäsittelyn, pilvipalveluiden, big datan, analytiikan, mobiliteetin, sosiaalisen liiketoiminnan ja tietoturvan alueilla. IBM toimii yli 170 maassa.


InContinuum Software develops innovative end-to-end management technologies to enable organizations of all sizes in private and public cloud computing environments to automate and control the configuration, delivery and use of cloud-based managed services.

InContinuum’s cloud management platform – CloudController® – is the ideal solution for organizations that need guaranteed performance, ultimate flexibility and scalability to utilize their IT resources as an automated managed service.


Inuvika Open Virtual Desktop allows progressive IT departments to reduce costs. Secure, centralized delivery of Windows and Linux applications allows anywhere access from any device. As an open source solution, OVD can provide the flexibility required for complex implementations and is easy to implement, support and manage.


 

 

Black Duck Software helps the world's most innovative companies streamline, safeguard, and manage their use of open source software.

 

 


Gofore Oy on johdon konsultoinnin ja tietojärjestelmien kehittämisen asiantuntijayritys. Missiomme on muuttaa maailma paremmaksi − digitalisaation keinoin ja työkulttuuria uudistamalla. Autamme asiakkaitamme kehittämään tietojärjestelmiään palvelulähtöisesti ja ketterästi pala palalta, arkkitehtuurilla ohjaten. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriö, Väestörekisterikeskus, Opetushallitus, Liikennevirasto, Verohallinto, Fonecta ja Alma Media. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, ripeys, aito vuorovaikutus sekä jatkuva, kannattava kasvu. Goforelaisia on Helsingissä ja Tampereella n. 160 ja tavoittelemme tänä vuonna n. 18,5 miljoonan euron liikevaihtoa. Gofore saavutti 3. sijan Suomen parhaat työpaikat 2016 -tutkimuksessa ja 26. sijan Euroopan parhaat työpaikat 2015 -tutkimuksessa. Yritys on perustettu vuonna 2001. www.gofore.com

Olemme mukana ICT@GOV-alueella KaPA-kulmalla: www.gofore.com/kapa.

 

 


Huawei Enterprise Suomessa

Tiesitkö, että saat Huaweilta myös levyjärjestelmät, palvelimet sekä verkkolaitteet?

Huawei on yksi maailman suurimmista ICT-laitteistovalmistajista. Yhtiön palveluksessa on 170.000 työntekijää, joista puolet toimii R&D -tehtävissä. Huaweilla on myös oma mikrosirutuotanto sekä eniten patentteja alan toimijoista. Suomessa Huawein palveluksessa on jo yli 200 henkilöä.

Teleoperaattorit ovat Huawein perinteistä asiakaskuntaa, mutta nyt sama huipputeknologia on kaikkien organisaatioiden saatavilla, sisältäen mm. niin verkkolaitteet, palvelimet kuin levyjärjestelmät.

Huawein jakelijana Suomessa toimii Nordicmind Oy

http://www.nordicmind.com/huawei/

About Huawei Enterprise

By leveraging Huawei's strong R&D capabilities and comprehensive technical expertise, Huawei’s strategy in the enterprise domain focuses on close cooperation and integration with partners to deliver a wide range of highly efficient customer-centric ICT solutions and services that are based on a deep understanding of customer needs. In line with our strategy, we offer a broad portfolio of innovative ICT solutions that cater to global vertical industry and enterprise customers across government and public sector, finance, transportation, energy, large enterprises and Small and Midsize Enterprises (SMEs). Our portfolio covers enterprise networking, Unified Communications & Collaboration (UC&C), cloud computing & data center, enterprise wireless, network energy and infrastructure services.

http://e.huawei.com/en/


 
Puppet
is driving the movement to a world of unconstrained software change. Its revolutionary platform is the industry standard for automating the delivery and operation of the software that powers everything around us. More than 30,000 companies — including more than two thirds of the Fortune 100 — use Puppet’s open source and commercial solutions to adopt DevOps practices, achieve situational awareness and drive software change with confidence. Based in Portland, Oregon, Puppet is a privately held company with more than 400 employees around the world.

Puppet Enterprise is the leading platform for automatically delivering, operating and securing your infrastructure – no matter where it runs. With Puppet you know exactly what is going on with all your software. And you get the automation needed to drive change with confidence. The result: you can deliver more software faster than ever, while maintaining quality, security, and compliance.

Puppet Enterprise gives you the capabilities needed to automatically deliver, update, monitor, and secure your distributed applications and global infrastructure
-Orchestration
-Automated provisioning
-Configuration automation
-Visualization & reporting
-Code management
-Node management
-Role-based access control


Safran Morpho is a global leader in security and identity solutions for an increasingly digital and connected world.

We employ more than 8,600 people in 55 countries and generated revenues of more than €1.5 billion in 2014. Backed by more than 40 years' experience in biometrics, our unique expertise lies in providing cutting edge technologies for a wide range of markets and applications for citizens, governments and business.

 

 


Nordicmind

Nordicmind Oy on korkeaan ICT-teknologiaan erikoistunut suomalainen lisäarvojakelija (Value Added Distributor). Yhtiön toimintaperiaatteena on palvella asiakkaita tiiviissä yhteistyössä johtavien järjestelmätoimittajien sekä muiden kanavakumppanien kanssa vaativan täsmäosaamisen organisaationa. Nordicmindin toimistot sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Oman henkilökunnan lisäksi asiakkaita palvelee yli 1000 jälleenmyyjää Pohjois-Euroopassa ja CIS-maissa.

 

www.nordicmind.com.

Tuoteportfolio
Basho - Distributed NoSQL Database and S3 Compatible Object Storage.
Black Duck - Find and fix open source vulnerabilities before, during, and after development.
Capricode - SaaS MDM solution supporting Android, iOS and Windows Phones & Tablets.
EnterpriseDB - Oracle Compatible Postgres Database with 24/7 SLA.
Docker - Build, ship and run distributed applications.
Huawei Enterprise - Server, Storage, Network, Telepresence and Surveillance Products.
Incontinuum - Feature-rich Hybrid Cloud Management Platform.
Inuvika - The Open Source Desktop Virtualization Platform for Windows and Linux.
LANDesk - Complete feature-rich centralized management of systems, mobility, security, assets and services
ManageEngine - Complete portfolio of IT management solutions.
Puppet - IT Automation Software for Entire Infrastructure.
Red Hat - Defacto Linux Platform including solutions for Virtualization, Cloud, Storage, Mobile and Middleware.
SEP - SAP certified Hybrid Backup Solution.
SIOS - HA Clustering and DRS
SIOS iQ - Machine learning analytics for optimizing VMware.
Varnish - Accelerate and optimize web performance and scalability.
WebNMS - EMS/NMS and M2M Solutions for Carriers and ISPs
Zimbra - Highly scalable Exchange-like collaboration platform.
Zenoss - Unified IT monitoring and management