ICTexpo 2016 - Messukeskus Helsinki, 27. - 28. Aprilta 2016

The Meetingplace for Business and IT

Seminaariohjelmaa päivitetään jatkuvasti. Parhaiten pysyt ajantasalla tilaamalla uutiskirjeemme ja seuraamalla meitä twitterissä #ICTexpoHKI

Ohjelmaa tehdään yhteistyössä TIVIA Ry:n kanssa.

 

 

9.15"TEOLLINEN INTERNET"

10.00 "LEAN, KAIZEN JA IT-KEHITYS - PROSESSIEN VISUALISOINNIN HYÖDYT KEHITYSHANKKEIDEN NÄKÖKULMASTA"

Minna Onnela

Sanalla prosessi on monelle ikävä kaiku. Prosessit koetaan tylsiksi ja hankaliksi, viimeiseen asti välteltäviksi kummallisiksi käppyröiksi, jotka eivät edes vastaa todellista toimintatapaa. Pärjätäkseen ja toimiakseen kannattavasti yrityksen on kuitenkin tunnettava prosessinsa ja reagoitava haasteisiin. Mitä nopeampi ja ketterämpi olet muutosten paineessa ja tiedät, mikä on oleellista, sen paremmin pärjäät. Katsomme käytännön esimerkkien avulla, mitä Lean ja Kaizen menetelmillä saadaan aikaan prosessikehityksessä sekä miten IT-kehityshankkeet hyötyvät prosessimallinnuksesta ja liiketoimintaprosessin visualisoinnista.

Minna Onnela on prosessikehityksen ammattilainen ja yrittäjä, joka toimii perustamansa Time2LeanOn Oy:n asiantuntijana ja hallituksen puheenjohtajana. Onnela toimi matkapuhelinliiketoiminnassa 20 vuotta erilaisissa prosessikehityksen, muutoshallinnan ja IT-kehityksen tehtävissä järjestelmäasiantuntijan ja laatupäällikön rooleista aina prosessikehityspäälliköksi ja toiminnankehittäjäksi. Kaizen Leaderinä ja fasilitaattorina hän herättelee yrityksiä hyödyntämään visualisointia ja osallistamaan henkilöstöään toiminnankehityksessä, jotta prosessi muuttuisi yleisestä kirosanasta vahvaksi kehittämisen ja tehostamisen työvälineeksi

11.00 "PREFABRICATED DATA CENTER, CASE SAGRADA FAMILIA"

Dushyantha Goonawardhane, Business Development Manager,  Pre-Fabricated Data Centres & Infrastructure, APC by Schneider Electric

Schneider Electric designed and manufactured a customised state-of-the-art prefabricated data centre that can easily be moved when necessary and that also required minimal installation on site, preventing any disruption to tourists or the construction. The module was delivered on site with the racks, UPS, power distribution, cooling and management pre-installed and ready for deployment. The module enclosure was designed for durability and security, with electrical and mechanical connections that can be easily disconnected for mobility services for the data centre module and interior infrastructure components.

11.45 "TIETOTURVAA DIGITALISAATION YTIMESSÄ"

Liiketoimintaympäristömme muuttuminen globalisoitumisen, digitalisaation ja vanavedessä tulleiden uusien ovelien tietoturvauhkakuvien myötä on saanut aikaan muutospaineen suomalaisen organisaation tietoturvalle. Vanhat hyvät keinot eivät enää riitä.. eikä välttämättä edes pussillinen uusia.. Mikä siis neuvoksi?

12.30

13.30 "DIGIJUNA MENI JO, MONI JÄI LAITURILLE - MITEN EHTII VIELÄ MUKAAN?"

Jyrki Kontio

Paneeli 13.30-14.25 peilaten IT- ja digitalisointibarometri 2015 tuloksiin

Miten estetään Suomen putoaminen digijunasta?!

IT- ja digitalisointibarometri mittaa IT:n sekä digitaalisen tiedon soveltamista ja johtamista suomalaisten organisaatioiden liiketoiminnassa ja sen vaikutusta niiden menestykseen. Paneeli on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita alasta ja sen kehittämisestä Suomessa, johtajuudesta sekä liiketoiminnan tuloksen kehittämisestä. Tervetuloa kuuntelemaan barometrin tuloksia ja kuulemaan alan tulevaisuudesta panelistien näkökulmista katsottuna.  

Paneelin vetäjänä:
Jyrki Kontio, toimitusjohtaja, R&D-Ware Oy

Panelisteina:
Pete Nieminen, Executive Advisor, Atea Finland Oy
Tomi Dahlberg, hallitusammattilainen, Executive in Residence
Mika Helenius, Head of Research Program at Aalto University

14.30 "KOKONAISARKKITEHTUURIN HYÖDYNTÄMINEN: KATSOMATON KORTTI VAI TURHA KULUERÄ?"

Eri yritykset ja julkiset organisaatiot ovat kehittäneet kokonaisarkkitehtuurejaan jo vuosia. Kuitenkin kokemukset ja hyödyt ovat hyvin vaihtelevia. Kokonaisarkkitehtuurin iltapäivässä aihetta lähestytään provokatiivisten alustusten ja osallistavan paneelin kautta. Keskusteltavia teemoja ovat mm.

-Onko kokonaisarkkitehtuurista mihinkään?
-Onko kyseessä kehitysfilosofia, lähestymistapa kehitykseen, toimintastrategia vai käytännön mallinnus?
-Onko kokonaisarkkitehtuuri hype-käyränsä huipulla ?
-Miten kokonaisarkkitehtuuria tulisi edistää?
-Ovatko kokonaisarkkitehtuurin hyödyt konkretisoitavissa ja mitattavissa? Millä aikajänteellä?

Keskustelua johtaa professori Samuli Pekkola Tampereen teknilliseltä yliopistolta.
Panelisteina:
Matti Kinnunen, Codento

Juha Lemmetti, Tampereen teknillinen yliopisto
Olli Nylander, Valvira
Aija Palomäki, Samlink

9.15 "B2B MYYNNIN KYMMENEN KÄSKYÄ"

Jarkko Kurvinen, toimitusjohtaja, Plutoni Oy
Jarkko Kurvinen kannustaa yrityksiä rakentamaan kilpailuetua mielipidejohtajuudella ja tekemään markkinoinnista aidosti palvelua. Jarkon intohimona on nostaa yritysten markkinointi uudelle tasolle sekä auttaa yrityksiä ja asiantuntijoita muuntamaan myyntinsä ja markkinointinsa asiakaskeskeiseksi. Markkinointitoimisto Plutoni Oy:n perustajana Jarkko tunnetaan myös kouluttajana ja tietokirjailijana, hän on kirjoittanut kollegoidensa kanssa kirjat Blogimarkkinointi (2011, Kultasulka-palkinto), Mielipidejohtaja (2013) sekä B2B-markkinoinnin ja -myynnin pelikirja, joka julkaistaan toukokuussa 2016.

10.00 "BUSINESS AND IT - EQUAL DANCING PARTNERS?"

The relationship between Business and IT has been a source of concern for as long as IT exists. But this is even more critical now many companies manifest themselves as digital enterprises in which IT determines the customer experience. This presentation explores both sides of this complex relationship and the kind of behaviour that results in more value from better investments in information and related technology. Other topics include the IT-related roles and responsibilities within the business, the economic significance of IT investments, and digital ethics. In the section about digital ethics, the example of self-driving cars is used to illustrate the difficult choices that Business and IT need to take to program the car to react to in potentially fatal situations.

Main takeaways:
-Insight how service consumers and service providers interact and co-create value from IT investments

-Examples of productive behaviour from business people and IT people
-Guidance how to organize the business’ responsibilities regarding information and related technology
 

Mark Smalley is an IT Management Consultant at Smalley.IT and is specialized in Application Management and Business Information Management. Mark is the ASL BiSL Foundation’s Ambassador-at-large and is also affiliated with APMG International, GamingWorks, Pink Elephant, Taking Service Forward and All Things ITSM.

11.00 "SUPERKONDENSAATTORI - ENNAKOITAVUUTTA TULEVAISUUDEN IT-RATKAISUIHIN"

Pilvipalvelut ja virtualisointi ohjaavat vaatimuksia lyhyemmille varakäyntiajoille, mutta tarve sähkönvarmistukselle ei ole poistumassa sillä pilvikin tarvitsee vahvan jalustan jolla toimia.  ’Software-Defined’-järjestelmien tulee olla tietoisia ja omata ennakoitavuutta sitä tukevan infran osalta joka voidaan saavuttaa riittävällä varakäyntiajalla mahdollistaen riittävän reagointiajan esim. datan replikoimiseen, hallittuun alasajoon ja yleisesti ottaen hallitumman ja ennakoitavamman järjestelmän luomiseen. Tulevaisuuden IoT , M2M ja edge computing sovellukset voivat kokea vastaavia haasteita ja liiallinen herkkyys sähköverkon tilapäisille ja lyhyille häiriöille ei ole toivottavaa jolloin joustava ja skaalautuva teknologia jota voidaan soveltaa tehoalueella megawatteista milliwatteihin, keskitetyistä sähkönvarmennusjärjestelmistä hajautettuun sähkönvarmennukseen aina IT- ja muiden älylaitteiden sisäiseen varmennukseen saakka, saattaa olla vastaus tulevaisuuden haasteisiin.
Superkondensaattorit ovat joustava ja skaalautuva ratkaisu energian varastointiin erilaisiin lyhytaikaisiin varakäyntitarpeisiin, jota jo tänä päivänä käytetään ja voidaan tulevaisuudessa hyödyntää ratkaisemaan ICT-järjestelmien haasteita sähkönvarmistukselle kustannus- ja energiatehokkaasti läpi sähköjärjestelmän.

11.45 "ULKOISEN TIEDON HYÖDYNTÄMINEN"

13.00 PANEELIKESKUSTELU: "MITEN DIGITALISAATIO MUUTTAA YHTEISTYÖTÄ?"

Keskustelijat:

Vuoden 2015 Tivi-vaikuttaja ja toimitusjohtaja Timur Kärki, Gofore Oy,
Tietohallintojohtaja Maarit Laakkonen, Otava-konserni,
Chief Information Officer Esa Viitamäki, Posti Group Oyj ja
Chief Digital Officer Juha-Matti Virkkula, BLC Protie Oy.

14.00 "MENTOROINTI - TIE UUDISTUMISEEN JA OPPIMISEEN"

Mentorointi  tähtää osaamisen kehittämiseen, jossa  jaetaan kokeneen ja vanhemman mentorin kokemusperäistä tietoa ja viisautta nuoremmalle,  ja kehittymishaluiselle aktorille. Tavoitteena on edistää mentoroitavan työuran hallintaa sekä ammatillista ja henkistä kasvua. Tivia on toteuttanut jo peräkkäin kuusi ohjelmaa, jonka antiin osallistujat ovat olleet hyvin tyytyväisiä. Vaikkakin prosessin muotoilevatkin vahvasti mentoripari itse, on keskinäiseen oppimisen katalysointiin panostettu erityisesti. Tule kuulemaan onnistuneen mentoroinnin tunnusmerkit ja rakennuspalikat. 

Minnariikka Rajala on Delficonin perustaja, toimitusjohtaja ja Executive coach.   Delficon  n asiantuntijatalo,  joka on erikoistunut johtamisen kehittämiseen. Minnariikan ominta aluetta ovat johtoryhmätyöskentelyn ja johtamiskulttuurin muotoilu . Hänellä on vankka kokemus kehittämisestä niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin  yrityksissä eri toimialoilla kuten ICT, bio- ja metsäteollisuus, lääketeollisuus  sekä palveluliiketoiminnassa.

14.45 "DATAKAAPELI SAKSAAN MUUTTAA KILPAILUKYKYÄMME"

Aki Uljas

Suomen maantieteellinen asema liitettynä kustannustehokkaaseen konesaliklusteriin ja energiaratkaisuihin sekä edistykselliseen teknologiaan luo Suomesta paikan digitaalisen talouden mallimaana. Jo nyt SME-yrityssegmenttiä palvelevat kansainväliset teknologiatoimijat ovat valinneet Suomen sijaintimaakseen ja Cinian merikaapelin digitaaliseksi tieksi Eurooppaan.

Aki Uljas is a Business Development Director at Cinia Group Ltd. and a Co-Owner and Board Member at DataHub Finland Ltd. Aki is responsible for international business development, including design and implementation of the new Baltic Sea submarine cable system, Sea Lion, connecting Finland and Germany, and building the next generation high-capacity networks to serve the new digital economy.