easyfairs

Näytteilleasettajaluettelo

Muistiliitto

Muistiliitto

3h21-8

00240 HELSINKI
Finland
www.muistiliitto.fi

Muistiliitto ry on valtakunnallinen keskusliitto, joka toimii muistisairaiden ja heidän läheistensä kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestönä.

Nykypäivän työelämä kuormittaa muistia ja paljastaa muistiongelmat usein varhaisessa vaiheessa. Muistitoimintojen tukeminen työelämässä kannattaa. Muistiliitosta saa materiaalia työelämän ja esimiesten tueksi tilanteisiin, joissa muistiasiat huolestuttavat tai puhututtavat.