easyfairs

Näytteilleasettajaluettelo

HRteam - WaW Oy

HRteam - WaW Oy

3h30-14

08100 Lohja
Finland
www.hrwaw.fi

WAWina tutkimustiedolla tuottavuutta ja hyvinvointia työhön!

HRteam WAW Oy on kehittänyt väitöskirjatutkimustietoon perustuvan tietokoneohjelman. Tietokoneohjelma ohjaa johtamaan työterveys- ja hyvinvointipainotteisesti sekä sen käyttö kehittää työyhteisö - ja alaistaitoja. Tietokoneohjelman avulla mitataan paitsi työhyvinvoinnin tilaa, myös arvioidaan henkilöstön strategisiin tavoitteisiin sitoutumisen ja työmotivaation astetta esimerkiksi organisaatiomuutosten aikana.

Kehittämisprosessi sisältää alkukartoituksen lisäksi työhyvinvointi - ja käyttökoulutuksen, jonka jälkeen mitataan motivaation ja työkykyisyyden astetta päivittäin. Näiden vastausten pohjalta tehdään analyysi ja mietitään puoli vuotta kestävä kehittämisprosessi. Kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan analysoimalla henkilöstön vastauksia ja raportoimalla niistä sekä henkilöstölle, että johdolle. Kehittämisprosessin lopuksi tehdään loppuyhteenveto, jossa mietitään kehittämisprosessin onnistuminen ja jatkotoimenpiteet.