easyfairs

Näytteilleasettajaluettelo

Liikuntaterapia Golden Rainbow

Liikuntaterapia Golden Rainbow

3h21-3

00640 HELSINKI
Finland
www.goldenrainbow.fi

Palvelu:

Liikuntapalvelut ja -koulutus:

Palveluiden tavoitteena on lisätä osallistujien taitoja itsensä johtamiseen sekä työkykykyisyyden kehittämiseen. Työmenetelmät koostuvat luentokokonaisuuksista. Oppimista on mahdollista vahvistaa ja täydentää henkilökohtaisilla tapaamisilla sekä konsultaatiolla sekä käytännön liikuntaharjoitteilla. Kun liikunnan vaikutusta työyhteisöön ja tulokseen katsotaan yritysten näkökulmasta, voidaan todeta, että liikunnalla on ennaltaehkäisevä vaikutus:

1. Selkävaivoihin
2. Mielenterveysongelmiin
3. Flunssaan ja muihin hengitystieinfektioihin

Nämä kolme tekijää olivat suurin syy sairauspoissaoloihin vuonna 2017 (Lähde Terveystalo). Näihin kaikkiin kolmeen kohtaan liikunnalla voidaan vaikuttaa.

Palveluiden avulla yritystä autetaan kehittämään yrityksen ja työntekijöiden käytänteisiin ja arkeen sopivia menetelmiä, joilla on vaikutuksia työntekijöiden terveyteen, jaksamiseen, luovuuteen sekä ilmapiiriin. Nämä tekijät vahvistavat yrityksen tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Avainsanat:

Liikunta, sairauspoissaolot, ennaltaehkäisy, terveys, tuottavuus, kilpailukyky, itsensä johtaminen, taito, ilo