easyfairs

Näytteilleasettajaluettelo

Ke 20.3. 9-17
To 21.3. 9-16

Näytteilleasettajat

Roima Intelligence Oy

Roima Intelligence Oy

411

02600 ESPOO
Finland
http://roimaint.fi/

Roima Intelligencen elämäntehtävänä on säilyttää teollisuus kilpailukykyisenä Euroopassa. Roima perustettiin liittämällä yhteen alansa huippua edustavat tuotehallinnan, toiminnan- ja valmistuksenohjauksen, konenäön, varastonhallinnan ja logistiikan kehittäjät. Meillä on näiltä alueilta jo vuosien, jopa vuosikymmenten, kokemus, Suomen osaavimmat asiantuntijat ja kovimmat ohjelmistoratkaisut.
Näemme tärkeäksi tukea yritysten joustavaa, verkostomaista valmistusta. Erityisosaamistamme on teknologia- ja elintarviketeollisuuden prosessien kehitys, ja ymmärrämme näiden toimialojen yritysten erityistarpeet. Kansainvälisiä kumppaneitamme ovat valmistuksenohjauksen teknologialustoja valmistavat AVEVA, Osisoft sekä Quintiq.
Asiakkaitamme ovat mm. Atria, Beneq, Fastems, Metso, Patria, Snellman ja Valmet Automotive sekä 300 muuta kehityshaluista yritystä niin kotimaassa kuin globaalisti.
Roiman 250 ammattilaista työskentelee Suomessa, Ruotsissa ja Hollannissa.

Tuoteuutiset

 • Roima Intelligence Inc. toimittaa Atria Oyj:lle tuotannon operatiivisen ohjaus- ja seurantajärjestelmän (MESSI) eri osien toteutuksen ja käyttöönoton.

  Roima Intelligence Inc. toimittaa Atria Oyj:lle tuotannon operatiivisen ohjaus- ja seurantajärjestelmän (MESSI) eri osien toteutuksen ja käyttöönoton.

  MESSI-järjestelmällä on keskeinen rooli Atria Suomi Oy:n tuotantolaitosten materiaalivirtojen tehokkaassa ohjauksessa. Se mahdollistaa omalta osaltaan muun muassa tuotteiden jäljitettävyyden tuotantotiloilta kuluttajalle, joka näkyy muun muassa pakkauksissa olevana tuottajatietona.

  Roiman toimittaman ohjelmistoratkaisun avulla ohjataan tuotantolaitoksen lattiatason operatiivisia toimintoja sekä kerätään tarvittavaa jäljitettävyys- ja raportointitietoa.

  ”Atria on Roimalle erittäin tärkeä kumppani ja yksi elintarvikealan johtavista yrityksistä. On hienoa olla mukana auttamassa asiakasta parantamaan kilpailukykyään ja modernisoimassa tuotantoaan”, sanoo Roima Intellingence Inc.:in toimitusjohtaja Jukka Ropponen.

  Roiman Atrialle toimittama ratkaisu tekee materiaalikirjaukset sekä materiaalivirtojen ohjauksen kaikilla osastoilla varmistaen näin aukottoman jäljitettävyyden läpi koko tuotantoketjun. Ketjuun kuuluu koko tuotantoprosessi valmistuksesta ja optimoinnista sekä eri tarkastuspisteiden laadunvalvonnasta aina varastoinnin ohjaukseen asti. Ohjelmistotoimitus kattaa muun muassa Kauhajoen nautateurastamon, Nurmon ruokatehtaan sekä uuden sikaleikkaamon pakkaamon ja lavaamon. Järjestelmä ohjaa valmisruuan, siipikarjan, lihavalmisteiden ja tuorelihan materiaalivirtoja sekä pakkaamon ohjausta ja varastonhallintatoimintoja. Roima tarjoaa Atrialle myös kattavat toimituksen jälkeiset elinkaaripalvelut, joilla varmistetaan järjestelmän korkea käytettävyys sekä jatkokehitys.

  ”Done Software Solutionsin siirtyminen osaksi Roimaa takaa Atrialle strategisen kumppanin kehityksen jatkuvuuden. Olemme tyytyväisiä Roiman kasvavaan osaamiseen ja resursseihin ja uskomme, että tämä osaaminen auttaa liiketoimintaamme kehittymään jatkossa entistä kannattavammaksi”, toteaa Atrian CIO Jukka Mäntykivi.

  Atrian tehdasjärjestelmä muodostuu Atrian nykyisestä ERP-järjestelmästä sekä Roiman toimittamasta FidaWare-järjestelmästä. Tehdasjärjestelmä toteutetaan vaiheittain siten, että uusi järjestelmä on pääosin käytössä vuoden 2020 loppuun mennessä kaikkialla Atrian tuotannossa. Vaiheistukseen vaikuttaa mm. Atrian uuden sikaleikkaamon toteutusaikataulu. Samaan toimituskokonaisuuteen kuului jo aiemmin toteutettu Kauhajoen nautateurastamon ohjausjärjestelmä. Varsinainen ohjelmistotoimitusvaihe tehdään pääosin Nurmon ruokatehtaan yhteydessä.

  Käyttöliittymät on optimoitu kutakin prosessia sekä työvaihetta ja -tehtävää varten. Ne takaavat, että oikea tieto on aina oikeassa paikassa tukemassa prosessin työtehtäviä. Tämä tehostaa tuotantoa vähentämällä hävikkiä, takaamalla aukottoman materiaalin seurannan ja jäljitettävyyden, lyhentää prosessin läpimenoaikaa ja mahdollistaa nopean reagoinnin poikkeustilanteisiin.

  Atria on Roimalle merkittävä asiakas ja yhteistyökumppani. Sen toimiala kuuluu Roiman strategian keskeisiin toimialoihin. Lisäksi Roimalla on Seinäjoen toimipisteensä kautta mahdollisuus toimia lähellä asiakasta ja näin taata paikallinen tuki Atrian järjestelmille.

  Atria on tehnyt merkittäviä panostuksia maakunnan alueella viimeisinä vuosina, kuten muun muassa Kauhajoen nautateurastamo ja rakenteilla oleva Nurmon sikaleikkaamo. Roiman FidaWare-ohjelmistoratkaisut ovat näissä keskeisesti mukana. Atria on oman toimialansa merkittävimpiä toimijoita sekä Suomessa että Itämeren alueella sekä Pohjanmaalla alueen suurimpia työllistäjiä sekä suoraan että välillisesti.

  http://roimaint.fi/uutiset/

 • LapWall ja Roima yhteistyöhön

  LapWall Oy on yritys, josta on totuttu kuulemaan vain hyviä uutisia. Pyhännällä 2012 perustettu, rakentamisen puuelementtejä valmistava LapWall on ollut alkumetreiltä lähtien oman tiensä kulkija.

  LapWall on myös Roiman tuoreita asiakkaita. Yrityksiä yhdistää innostava tulevaisuuden visio sekä luja usko omaan tekemiseen. Molemmat ajattelevat suuria – ja aikovat näyttää myös pystyvänsä saavuttamaan unelmansa.
  LapWallin kehittämällä LEKO®-elementtiratkaisulla asiakas saa hoidettua ison osan hankkeestaan yhdellä ainoalla sopimuksella. Valitsemalla kattavan toimitussisällön voi minimoida rakentamisen riskit. Roiman asiakas saa kokea samaa vaivattomuutta – yritys saa avun prosessiensa tehostamiseen suunnittelusta valmistukseen ja varastointiin, koko toimitusketjun hallintaan.

  http://roimaint.fi/lapwall-seinat-levealla-katto-k...

 • Roima laajentaa sisälogistiikkayksikköään Tampereelle

  Roima on tehnyt päätöksen sisälogistiikkayksikkönsä laajentamisesta Tampereelle. Päätöksen taustalla on liiketoiminnan voimakas kasvu ja tarve rekrytoida uusia tekijöitä. Yksikkö on viimeisen puolen vuoden aikana solminut useamman merkittävän toimitussopimuksen.

  ”Meillä on välitön tarve useamman henkilön palkkaamiseen ja myös tulevaisuus näyttää lupaavalta, joten päätimme laajentaa toimintaamme Tampereelle. Uudella avauksella pyrimme parantamaan asiakaspalvelukykyämme. Haemme toki tekijöitä myös Seinäjoelle, mutta toivomme Tampereelle laajentumisen tarjoavan lisää vaihtoehtoja rekrytointeihin.”, kommentoi Roiman sisälogistiikkayksikön johtaja Ari Suominen.

  Roimalla on Tampereella nykyisin 15 hengen yksikkö Sarankulmassa Patamäenkatu 7:ssä. Laajentumispäätöksen myötä yksikkö muuttaa maaliskuussa suurempiin tiloihin nykyisessä osoitteessa.

  http://roimaint.fi/roima-laajentaa-sisalogistiikay...

 • Maskun keskusvarastointiin Roima tuottavuusharppaus

  Maskulla asiakaspalvelu on tärkeintä
  Maskun Kalustetalo ymmärtää toimitusketjun sujuvuuden merkityksen asiakkaalle – tavaran on liikuttava keskusvarastosta oikein ja ripeästi. Sujuva toimituskyky nähdään myös tärkeäksi yrityksen kilpailukykyä nostavaksi tekijäksi.

  Vuonna 2015 Maskulla lähdettiin hakemaan selkeää tuottavuusharppausta keskusvarastotoimintoihin. Yksi tärkeimmistä toimivan ja tehokkaan varaston peruspilareista on käyttäjäystävällinen ja nykyaikainen varastonhallintajärjestelmä. Logistiikka- ja IT-johtaja Pepe Yli-Kaila päätti käynnistää uuden varastojärjestelmän hankekartoituksen.

  Pian sen jälkeen Arto Pellonpää Roimalta sattui ottamaan yhteyttä, ja herätti keskustelua WMS-järjestelmän (Warehouse Management System) tärkeydestä.

  Maskulla käytiin läpi normaali toimittajakartoitus, jonka tuloksena Masku vakuuttui sekä Roiman asiantuntijoiden että varastonhallintaratkaisun pätevyystä. Aina kun yritys toimittaa tavaraa, on haasteena hävikki. Maskulla yhdeksi keskeiseksi WMS-tavoitteeksi asetettiin hävikin huomattava pienentäminen. Lisäksi keskusvaraston materiaalivirtojen läpimenoa halutaan nopeuttaa ja tehostaa, sekä selvittää, onko keskusvaraston kokonaiskustannuksia mahdollista pienentää. Päätettiin käynnistää FidaWare WMS-hanke.

  Vakuuttava ROI-laskelma

  ”Roiman kokenut asiantuntija Arto Pellonpää perehtyi todella hyvin meidän tilanteeseemme. Kartoituksen jälkeen saimme häneltä ROI-laskelman FidaWare WMS -investoinnille. Järjestelmä osoittautuisi järkeväksi hankinnaksi, sillä takaisinmaksuajaksi arvioitiin reilusti alle vuosi”, kertoo Pepe Yli-Kaila tyytyväisenä.

  ”FidaWare WMS -järjestelmän moderni tekniikka, skaalautuvuus ja erittäin hyvä käytettävyys lattiatasolla olivat plussaa. Hyvin perusteltu ROI -laskelma vakuutti myös johtoryhmän ja investoinnille saatiin hyväksyntä”, Yli-Kaila jatkaa.

  Projekti käynnistyi jouhevasti. Sekä Maskulla että Roimalla on sama käsitys siitä, että WMS-projekti on yhteinen tehtävä ja molemmat osapuolet ovat täysin sitoutuneet suoritukseen. FidaWare WMS -projekti päästiin alkamaan marraskuussa 2016 ja käyttöönotto on suunniteltu syksylle 2017.

  Maskun Kalustetalo Oy on yksityisessä omistuksessa oleva kotimainen perheyritys, joka on toiminut huonekalualalla jo vuodesta 1983. Suomessa Masku-ketjun myymälöitä on 42, Finnlandia-ketjun myymälöitä kolme sekä verkkokauppa masku.com. Tytäryhtiön kautta Maskulla on kaksi myymälää Virossa. Yhtiö työllistää lähes 300 henkilöä.

  http://roimaint.fi/tavoitteena-tuottavuusharppaus/

 • ABB Yumi -robotti ja Roiman MOM-ratkaisu tehostavat Orklan tuotantoa

  Ketteryys ja joustavuus ovat suomalaisen tuotannon kilpailutekijöitä!
  Orkla Vaajakoskella käyttää tuotannossaan ABB Yumi -robottia ketterästi siirrettävänä tuotantoresurssina ja Roiman MOM -ratkaisua.
  Vaajakoski on kehitystyöllään nostanut mitatun tehokkuuden maailmanluokan yritysten joukkoon.

 • Logia Software on nyt osa Roimaa

  Roima Intelligence perustettiin vuonna 2014 kumppaniksi teknologiateollisuuden, logistiikan ja elintarvikealan yrityksille. Roima on kasvanut kansainväliseksi ratkaisutaloksi, jossa Logian hankinnan jälkeen henkilöstömäärä ylittää 250 ammattilaista ja vuoden 2018 liikevaihto 34 meur.

  Roiman ja Logian yhdistyminen tuo asiakaskunnalle entistä laajemman ratkaisutarjooman, asiantuntemuksen sekä kattavammat palvelut. Tämä tukee hyvin toimialan trendejä, joiden mukaan hankinnat pyritään keskittämään valituille kumppaneille ja toiminnot standardoimaan eri toimipisteiden ja lokaatioiden välillä. Tavoitteena on yrityksen toimintojen läpinäkyvyys ja parempi mitattavuus samalla, kun eri laitokset ja lokaatiot ovat paremmin ohjattavissa sekä verrattavissa keskenään.

  Logian mukaantulo vahvistaa Roiman logistiikkaosaamista, ja asiakas saa nyt samalta toimittajalta ratkaisut koko toimitusketjunsa hallintaan, ostotoiminnot mukaan lukien.

  https://roimaint.fi/kasvu-jatkuu-logia-software-li...

 • Roima tukee SabriScanin globaalia valmistusta

  SabriScan on kehittämässä kansainvälisen alihankkijaverkoston ohjattavuutta ja hallintaa. Myös myyntiprosessiin haettiin uusia tehokkaita menetelmiä ja työkaluja.
  SabriScanilla on globaalisti useita valmistusalihankkijoita sekä omia tytäryrityksiä. Roiman ratkaisujen avulla näihin saadaan parempi näkyvyys ja niiden potentiaali tehokkaasti käyttöön. Merkittävä ohjauksellinen parannus tulee olemaan työjonojen ohjaaminen digitaalisesti: Muun muassa aiemmin käytössä olleet tuotannon päivittäisjohtamisen valkotaulut korvataan Roiman järjestelmällä, joka huolehtii myös siitä, että töiden aikataulutus ja kuormitus eri valmistusyksiköissä pysyy hallinnassa.
  Roiman valmistussovelluksen lisäksi SabriScan hyödyntää tarjoushinnoittelun työkalua, joka helpottaa myyntihenkilön työtä tarjouslaskennassa ja töiden hallinnassa.
  ”Odotamme yhteistyöltä paljon; globaalin valmistuksen läpinäkyvyys ja tiedon reaaliaikaisuus on erityisen tärkeää. ” kertoo Jarno Lundahn, SabriScan Oy:n tuotantopäällikkö.

  https://roimaint.fi/roima-tukee-sabriscanin-globaa...

 • Lapua-ketjut tuotannon digitalisaatiomatkalla

  Erityishuomio on luonnollisesti tilaus-toimitus-prosessin huomattavassa parantamisessa nykyisestä.
  Vanha järjestelmä on toiminnallisuuksiltaan huomattavan rajoittunut, eikä mobiilikäyttö ole mahdollista. Näiden lisäksi tieto on pirstaloitunut useampiin eri järjestelmiin, ilman keskinäistä integraatiota. Tämä on tuottanut paljon kahdenkertaista kirjaamista ja siten virheen mahdollisuuksia, sanoo yhtiön tuotekehitys- ja laatupäällikkö Tomi Ulvila. Ulvilalla on korkeat odotukset uudelta järjestelmältä, ja hän pääsee pääkäytäjän ominaisuudessa seuraamaan käyttöönottoa läheltä.
  Tietojärjestelmän uusimisella tavoitellaan ennen kaikkea toiminnan sujuvoittamista, joka tulee näkymään parempana toimitusvarmuutena ja lyhentyneinä toimitusaikoina. Samalla pyritään automatisoimaan mm. taloushallinnon toimintoja ja saavuttamaan siten reaaliaikaisempi talouden tilannekuva. Automatisaatio tuo myös suoria kustannussäästöjä.

  https://roimaint.fi/lapua-ketjut-tuotannon-digital...

 • Ratkaisut älykkään teollisuuden tarpeisiin

  Eikö olisi kätevää, jos samalta kumppanilta saisi ratkaisut niin tuotteen suunnitteluvaiheeseen, valmistukseen kuin toimitukseen ja huoltoon? Olisihan se, ja siksi Roima Intelligence on olemassa! Olemme luotettu ja osaava kumppani juuri Sinun yrityksesi kaikkiin tarpeisiin, koko tuotteen elinkaaren aikana, koko tilaus-toimitusketjun matkalla.

  Tervetuloa tapaamaan tuotehallinnan ja toiminnanohjauksen Roimat asiantuntijamme Advanced Engineering 2019 -messuilla! Löydät meidät osastolta 411.

  Kannattaa tulla kuulolle myös torstaina klo 13, kun messulavalla on Seppo Pyykkö, joka kertoo, miten edelläkävijäyritys Fastems hoitaa projektitalon tuotetiedonhallinnan sekä toiminnanohjauksen. Tukena heillä on Roiman koetellut ratkaisut Aton ja Lean System.

  roimaint.fi/ratkaisut-alykkaan-teollisuuden-tarpei...