easyfairs

Exhibitor catalogue

Our Exhibitors

Hållbart Byggande

Hållbart Byggande

X:04

11131
Sweden

Hållbart Byggande är Sveriges mest lästa magasin om energieffektivt och hållbart byggande, med allt vad det innebär för dagens bygg- och fastighetssektor. Utgivning sker med 4 nr/år, varje utgåva distribueras till 10 000 beslutsfattare inom Sveriges bygg- o fastighetssektor. (ca 6 500 betalande prenumeranter)
Nyhetsportalen www.hallbartbyggande.com är med över 10 000 sidvisningar/månad och 5 500 unika besökare/månad den ledande nyhetsportalen om energieffektivt och hållbart byggande.