easyfairs

Exhibitor catalogue

Our Exhibitors

Foamglas Nordic AB

Foamglas Nordic AB

P08

44360 STENKULLEN
Sweden
www.foamglas.se

Pittsburgh Corning is the world's leading producer of cellular glass insulation. FOAMGLAS® is the future thermal insulation product with ecological and good economic properties that are really needed in the construction industry of the future.

FOAMGLAS Nordic AB, was founded in 1982 and is a subsidiary of Pittsburgh Corning Europé S.A./N.V. which is part of Owens Corning that has factories and sales companies around the world.

We work with sales and technical support in Sweden, Norway, Denmark, Finland and Iceland with the brands FOAMGLAS® and KOLJERN® - building elements.

We are a business that is characterized by always finding the best technical solution in a building project. Our staff are mainly technicians and engineers with many years' experience from the construction industry.

Products

Product news

 • Det aktiva taket… tänk om det fanns liv uppe på taken!

  Förtätning av bebyggelse och krav på bibehållna funktioner i byggnader skapar incitament till att hitta nya lösningar. Ett bra exempel på detta är Sydhavnsskolen i Köpenhamn där skolgården fick placeras på byggnadens tak samt att göra om en outnyttjad takyta på sjukhus till en taklekplats (CSK, Kristianstad). För denna typen konstruktioner måste riskerna minimeras från t.ex. läckage och mekanisk påverkan på underliggande byggnad. Förutom att risken för läckage är högre för aktiva tak än på andra typer som kan leda till kostsamma reparationer och renoveringar finns även risk för missnöjda brukare.
  Att skapa miljöer med aktiva tak kräver material- och systemval som garanterar en hållbar konstruktion. Med FOAMGLAS® värmeisolering och FOAMGLAS® Kompaktmetod skapas isolerlösningar med högsta säkerhetsstandard. Med det fås ett vattentätt och tryckhållfast isolersystem som säkrar vatten- och ångtäthet samt minskar risken för brandgasutveckling.Vill du veta mer ? Vi finns i monter P:08

 • Terrasselement som sparar 50 % i bygghöjd.

  FOAMGLAS Nordic AB lanserar en lösning på ett välkänt problem i byggvärlden, nämligen KOLJERN®-Terrasselement som sparar ca 50 % i bygghöjd på indragna takterrasser. Detta med bibehållen isolerförmåga, hög bärförmåga och med möjlighet till spänn vidd på upp till 12 meter.

  KOLJERN® - tekniken är sedan tidigare prisat byggsystem med miljö- ock klimatsmarta byggelement. Genom att sammanföra plåtvinklar och plåtlättbalkar ihop med FOAMGLAS® isolering så har man åstadkommit ett prefabricerat byggsystem som ger ett miljö- och klimatsmart byggelementet. Dessa unika byggelement med sin starka konstruktion innefattar grund, yttervägg, yttertak/takterrass och NNE-hus (Nära Noll Energi hus) och är i grunden lika enkel som genial eftersom den enbart består av isolering från retur- och råglas samt stål. Sälj- och Marknadsansvarige på FOAMGLAS Nordic AB, Björn Ask framhåller framför allt hur bygghöjden påverkas och tar som exempel byggande av indragna terrasser.

  - Bygghöjden har alltid varit något av en gissel för arkitekter. Man räknar och räknar ända ner till enskilda centimetern för att uppfylla tillgänglighetskraven. Med konventionella metoder får man en bygghöjd på trettio till fyrtio centimeter.

  Lösningen är då att anlägga en trappa från inneliggande lokal eller höja golvnivån till terrassens nivå vilket i sin tur för med sig att man måste justera upp invändig takhöjden i motsvarande grad, med följd att byggnadens totala höjd ökar.

  Det är fler än arkitekter som har anledning att glädjas, Menar Björn Ask:

  -Man inte bara klarar bygghöjden. KOLJERN® - Terrasselement förenklar och sparar tid och därmed också kostnaderna till anslutande konstruktioner som t.ex. uppstolpade golv.


  En klar indikation på att KOLJERN® - tekniken är en milstolpe i byggtekniken är det faktum att man i konkurrens med 120 andra svenska miljöinnovationer blev en av fyra pristagare i Green Innovation Contest – en nationell tävling i miljöinnovationer som utlysts av b.la Tillväxtverket och Västra Götalands regionen.

  - Det är en tung utmärkelse och visar bland annat att man värdesätter miljöförbättringar inom byggteknik och byggmaterial, menar Björn Ask.

  Med FOAMGLAS® isolering som kärnmaterial skapas ett brand- och fuktsäkert byggelement som är helt luft- och ångtätt med en mycket god förmåga att motstå bränder och med en teknisk livslängd som motsvarar byggnadens.

  Mer om KOLJERN® - Miljö- och klimatsmarta byggelement finns att hitta på www.koljern.se

 • Terrasselement som sparar 50 % i bygghöjd

  FOAMGLAS Nordic AB lanserar en lösning på ett välkänt problem i byggvärlden, nämligen KOLJERN®-Terrasselement som sparar ca 50 % i bygghöjd på indragna takterrasser. Detta med bibehållen isolerförmåga, hög bärförmåga och med möjlighet till spänn vidd på upp till 12 meter.  KOLJERN® - tekniken är sedan tidigare prisat byggsystem med miljö- ock klimatsmarta byggelement. Genom att sammanföra plåtvinklar och plåtlättbalkar ihop med FOAMGLAS® isolering så har man åstadkommit ett prefabricerat byggsystem som ger ett miljö- och klimatsmart byggelementet.

  Dessa unika byggelement med sin starka konstruktion innefattar grund, yttervägg, yttertak/takterrass och NNE-hus (Nära Noll Energi hus) och är i grunden lika enkel som genial eftersom den enbart består av isolering från retur- och råglas samt stål. Sälj- och Marknadsansvarige på FOAMGLAS Nordic AB, Björn Ask framhåller framför allt hur bygghöjden påverkas och tar som exempel byggande av indragna terrasser.

  - Bygghöjden har alltid varit något av en gissel för arkitekter. Man räknar och räknar ända ner till enskilda centimetern för att uppfylla tillgänglighetskraven. Med konventionella metoder får man en bygghöjd på trettio till fyrtio centimeter.

  Lösningen är då att anlägga en trappa från inneliggande lokal eller höja golvnivån till terrassens nivå vilket i sin tur för med sig att man måste justera upp invändig takhöjden i motsvarande grad, med följd att byggnadens totala höjd ökar.

  Det är fler än arkitekter som har anledning att glädjas, Menar Björn Ask:

  -Man inte bara klarar bygghöjden. KOLJERN® - Terrasselement förenklar och sparar tid och därmed också kostnaderna till anslutande konstruktioner som t.ex. uppstolpade golv.


  En klar indikation på att KOLJERN® - tekniken är en milstolpe i byggtekniken är det faktum att man i konkurrens med 120 andra svenska miljöinnovationer blev en av fyra pristagare i Green Innovation Contest – en nationell tävling i miljöinnovationer som utlysts av b.la Tillväxtverket och Västra Götalands regionen.

  - Det är en tung utmärkelse och visar bland annat att man värdesätter miljöförbättringar inom byggteknik och byggmaterial, menar Björn Ask.

  Med FOAMGLAS® isolering som kärnmaterial skapas ett brand- och fuktsäkert byggelement som är helt luft- och ångtätt med en mycket god förmåga att motstå bränder och med en teknisk livslängd som motsvarar byggnadens.

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Peter Hellqvist, Försäljningsdirektör, FOAMGLAS Nordic AB, tel. 0733 - 44 24 26.
  Björn Ask, Sälj- och Marknadschef, FOAMGLAS Nordic AB, tel. 0701-48 91 46.

  FOAMGLAS® tillverkas av Pittsburgh Corning, världens främsta producent av cellglasisolering som ägs av PPG Industries and Corning Glass i USA. I Europa är man representerade av egna försäljningsbolag och agenter och med huvudkontor i Belgien. Bolaget har produktionsenheter i Belgien och Tjeckien. I Norden representeras företaget av dotterbolaget FOAMGLAS Nordic AB med säte i Stenkullen utanför Göteborg. Hemsida: www.foamglas.se

  Mer om KOLJERN® - Miljö- och klimatsmarta byggelement finns att hitta på www.koljern.se

 • FOAMGLAS® – Fuktsäker isolering

  Problemfritt fastighetsförvaltande och säkrad isolerförmåga med marknadens enda helt fuktsäkra byggisolering. Cellglasisolering har en beprövad livslängd på minst 50 år med säkrad isolerförmåga och kan användas i hela byggnadsskalet.

  FOAMGLAS® tillverkas genom jäsning av glas (> 60 % återvunnet glas, för närvarande frontrutor från bilar och avfall från fönsterindustrin). FOAMGLAS® är helt fritt från miljöskadliga ämnen och är den isoleringsprodukt på marknaden som förbrukar minst mängd ”icke förnybar” energi under sin livscykel.

  FOAMGLAS® är absolut vatten- och ångtätt och har ytterligare fördelar som hög tryckhållfasthet, obrännbart, dimensionsstabilitet (ingen krympning, ingen svällning och ingen formförändring), syrafasthet samt beständighet mot gnagar- och insektsangrepp och röta.

  -Med ökande krav på effektiv energihushållning och problem med fukt och läckage i fastigheter är Foamglas isolering en investering i problemfritt ägande för fastighetsförvaltaren, säger Peter Hellqvist, Försäljningschef på FOAMGLAS Nordic AB.

  För ytterligare information, vänligen kontakta;

  Peter Hellqvist, Försäljningschef , FOAMGLAS Nordic AB,
  tel +46 733-44 24 26

  FOAMGLAS tillverkas av Pittsburg Corning, världens främsta producent av cellglasisolering som ägs av PPG Industries and Corning Glass i USA. I Europa är man representerade av egna försäljningsbolag och agenter och med huvudkontor i Belgien. Man har produktionsenheter i Belgien, TyskIand och Tjeckien. I Norden representeras företaget av dotterbolaget FOAMGLAS Nordic AB med säte i Stenkullen utanför Göteborg

  www.foamglas.se