easyfairs

Exhibitor catalogue

Our Exhibitors

Brandkontoret

Brandkontoret

N01

10315 Stockholm
Sweden

Stockholms Stads Brandförsäkringskontor bildades redan år 1746 då ett antal fastighetsägare, med grosshandlare Charles Tottie i spetsen, gick samman för att solidariskt hjälpa varandra att ersätta skador vid brand.
Precis som när vi startade vår verksamhet så är Brandkontoret ömsesidigt, vilket betyder att det är kundägt. Vi verkar fortfarande inom Stockholm men har numera utökat till att omfatta hela Stockholms län. Som enda försäkringsform hade vi under lång tid Allframtidsförsäkringen. Det är en försäkringsform som fortfarande lever kvar men som på senare tid kompletterats med fler försäkringsformer.

Product news

  • Självriskkonto

    Att arbeta skadeförebyggande är ett viktigt åtagande för dig som fastighets­ägare. Som kund hos oss blir du extra premierad om du lyckas väl. För varje skadefritt år gör vi en avsättning till ett självriskkonto.

    Skadefria år belönas

    För varje skadefritt år sätter vi av ett belopp motsvarande 10 % av årspremien till ditt självriskkonto. Så om olyckan trots allt skulle vara framme kan pengarna användas för att betala självrisken. Totalt kan du samla ihop upp till 50.000 kronor på självriskkontot.

    http://www.brandkontoret.se/vart-erbjudande/sjalvr...