easyfairs

Exhibitor catalogue

Our Exhibitors

Svensk Röranalys AB

Svensk Röranalys AB

K:16

11260 Stockholm
Sweden
www.roranalys.se

Röranalys affärsidé är att undersöka, underhålla och förnya rör i fastighet och mark. Vi ska sälja flexibla och kundanpassade tjänster och produkter, hålla en hög servicenivå samt verka i större entreprenader. Bolaget är ledande inom teknik och kvalité för rörförnyelse inom fastighet och strävar efter att tillvarata innovationer och utveckling nya produkter. Genom det nyförvärvade dotterbolaget Procella Ventilation AB ökar vårt utbud av tjänster 2019 och vår ambition att ge maximal service och kostnadseffektiva råd till kunden förstärks.

Products

Product news

  • Svensk Röranalys AB

    Pressrelease - short presentation about our company in swedish.

    www.roranalys.se