easyfairs

Exhibitor catalogue

Our Exhibitors

Klotterjägarna AB

Klotterjägarna AB

F:03

42139 Västra Frölunda
Sweden
www.klotterjagarna.se

We offer a wide range of services for you, your company, your organization or association. Our goal for all assignments, large and small, is to achieve a perfect result. Our ambition is to make Sweden's public space clean from scrapes and dirt. Read more about our range of services on our website.

Product news

  • Första dagen - damm och kemikaliefri sanering

    När Tornadon startas skapas ett undertryck på cirka 220 mbar i glaskåpan. Kåpan placeras på arbetsytan varvid den fastnar med undertrycket som bildas. Då kan blästermediumet komma upp till kåpan, vilket gör det hela till ett slutet system. Blästermedlet sugs in under kåpan med en hastighet upp till 400 km/h och träffar färg på ytan vilken då försvinner. Tack vare glaspanelerna på kåpan ser man hur processen tydligt när man arbetar över arbetsytan.

    När blästermedlet träffar ytan sugs det bort tillsammans med de avlägsnade materialet. Inne i aggregatet filtreras sedan de lättare smutspartiklarna bort från blästermedlet.

    Tack vare det slutna systemet är blästringen nästan helt dammfri och dessutom är ljudnivån mycket låg (75 decibel) – som en industridammsugare. Systemet är idealiskt att använda inomhus.