PRODUKTIONSMÄSSAN 2015 - Kistamässan, Stockholm, 23 - 24 September 2015

The Nordic meetingplace for effective and sustainable production

Smc Pneumatics Sweden AB

Smc Pneumatics Sweden AB

Stand A:12

Contact details

14171 HUDDINGE
Sweden
www.smc.nu

SMC works with industrial automation and is the world's largest manufacturer of pneumatic components. SMC is today the largest in the world in terms of sales, development and production of components within pneumatics. The solutions are tailored for each individual industry. 90% of all production is done in-house, which means that we have full control of the entire production process. This in turn leads to short lead times and fast product development. One of the major initiatives of the SMC is on Energy Saving. Many companies in the Swedish industry uses today Pneumatics in their production. Often there are great opportunities for energy optimizations that quickly give good effects both in the wallet and at the environment.

During this fair we focus on solutions for EnergySaving and Life Science - also Clean Rooms

Products

 • SMCs nya vakuumteknik ger säkrare hantering och energisnåla lösningar

  SMC lanserar nu flera nyheter inom vakuum och erbjuder därmed ett heltäckande sortiment. Genom egen produktion av samtliga produkter garanteras högsta kvalitet för alla delar av vakuumsystemet.De nya produkterna har tagits fram med syfte att förkorta underhållstider och skapa bättre lyftkraft och på så sätt minimera produktionsstopp och maximera lönsamhet.

  ”Det har funnits ett behov hos våra kunder som vi nu kan tillgodose fullt ut, säger Fredrik Edholm, Produktchef på SMC. Vi är ju redan en välkänd aktör på pneumatikmarknaden och det var därför ett naturligt steg att ge kunderna valmöjligheten att arbeta med en leverantör ”.

 • LE Servo from SMC - Pick and place

  Pick and Place solutions for eg Life Science

 • Tvåportsventiler anpassade efter media

Product news

 • Energy Saving for the Swedish industry

  Smart solutions for energy saving

Contact Smc Pneumatics Sweden AB now!

Content is provided by exhibitors. If you consider any content inappropriate or misleading, please contact info@easyfairs.com