High TECH ENGINEERING 2015 - Svenska Mässan, Göteborg, 14 - 15 April 2015

Sveriges nya mötesplats för utveckling och effektivisering av morgondagens högteknologiska industri och ingenjörskonstSeminarieprogram onsdag 15 april 2015

Kraftforum

Kraftforum bygger nätverket för framtidens kraftlösningar!

Kom och lyssna på spännande föreläsningar, se tekniken, diskutera med kollegorna, nätverka och framför allt lär av varandra. Vi tror på samarbete, gör inte du?

Vi kan i år med stolthet och glädje berätta att Kraftforum arrangeras tillsammans med Elektronik 2015/High Tech Engineering på Svenska Mässan den 15 april 2015.

Vi tar under mässan ett rejält grepp om framtidens kraftelektroniklösningar och mitt på mässgolvet kan du helt kostnadsfritt lyssna till branschledande aktörer och motiverande inspiratörer som berör den senaste forskningen och de hetaste ämnena. Som vanligt hålls seminarier och workshops i världsklass där talare delar med sig av sin spetskompetens och vi tar området till nya nivåer.  

Kraftforum börjar med kaffe kl 8.30 och avslutas ca 15.30. För mer information om dagen, talare och agenda samt för anmälan gå in på http://www.kraftforum.sewww.kraftforum.se

Varmt välkommen!

09.15 | Scen 2 | Komponenter för rymdelektronik

Andreas Billström 

Komponentingenjör, RUAG Space AB

Vilka komponenter och teknologier används i rymdelektronik? Hur ser kravbilden ut med avseende på tänkt användningsområde? Vilka problem kan rymdmiljön orsaka på komponentnivå och hur säkerställs komponenternas lämplighet och tillförlitlighet?

Detta seminarium beskriver förutsättningar och problemområden för rymdkomponenter, samt den metodik som används inom rymdbranschen för elektronikkomponenter.

09.30 | Scen 3 | Möjligheter för SverigeFredrik Hörstedt

Innovation Leader inom Graphene Flagship, Vicerektor för nyttiggörande vid Chalmers med fokus på forskningens nyttiggörande och påverkan på samhället. Han är teknologie doktor i Management of Technology från Chalmers och är styrgruppsledamot av Chalmers Grafencentrum 

Forskningen och utvecklingen inom grafenområdets olika delar utgör en potential för många branscher men vad innebär det i vidare bemärkelse att Sverige har fått ansvar för att driva en av EUs största forsknings- och innovationssatsningar? Vilka erfarenheter och arbetssätt byggs och hur tas de till vara? Fredrik Hörstedt sätter grafensatsningarna i perspektivet av universitetssektorns roll i ”AB Sverige” och diskuterar dess möjligheter.

10.15 | Scen 2 | RESURSEFFEKTIVITET - ÅTERVINNING AV KRITISKA METALLER I ELEKTRONIK

Jakob Blomgren 

Acreo Swedish ICT

EU har identifierat ett antal kritiska metaller av strategisk betydelse för europeisk elektronikindustri. Produktionen av dessa metaller sker i ett fåtal länder, varav Kina är den dominerande leverantören. Presentationen berör ett pågående EU-projekt, REMANENCE, med målsättning att finna metoder för återvinning av neodym ur elektronikskrot. 

10.30 | Scen 1 | Made by Göteborg – The Software inside the all new XC90Martin Nilsson

Technical Leader Model Driven Engineering
Volvo Car Cooperation


What does it take to develop software for the Automobile? – The by far most powerful mobile computing platform you will ever own. It combines a combustion engine with electric drive, it automatically adapts to the surrounding traffic to support the driver and avoid accidents, and it’s connected and seamlessly integrates with your daily digital life.

The talk will discuss trends and driving forces behind the evolution of automotive electronic systems, to dig deeper into current challenges with electrification, automatic drive and connectivity. What tools are used and what methods are needed to realize the software inside the all new XC90? Thousands of software engineers around the world working together to create the brain in one of the most advanced vehicles to date.
____

Martin has 20 years professional experience from development of embedded software in Automotive, Defense and Telecom industries. The first ten years as consultant covering all aspects of the development cycle but specializing in embedded software architecture and the last 10 years focusing on model based technologies at Volvo Cars, for simulations, integration and testing of automotive systems. He now holds a position as Technical Leader, with a responsibility for processes, methods and tools to develop the hidden inside of the cars of tomorrow.

10.30 | Scen 3 | Tänk så många produkter som kan bli bättre med ljus! Möjligheter med den nya belysningstekniken

Jonas Stålhandske

VD, Aluwave AB

Tänk så många produkter som kan bli bättre med ljus! 

Möjligheter med den nya belysningstekniken

11.15 | Scen 2 | Felmekanismer orsakade av blyfri lödning


Per-Erik Tegehall

Forskare, Swerea IVF

Utveckling av nya komponenter sker främst för att förbättra funktionalitet och för att  sänka priset, men detta sker ofta till priset av kortare livslängd av lödfogarna till komponenterna. Detta gäller framförallt benlösa komponenter som BGA- och QFN-komponenter, och speciellt om man lackar kretskorten. Livslängden för dessa komponenter kan ha sänkts så mycket att det kan bli ett problem för många av de produkter som är i produktion idag.
 
Övergången till blyfri lödning har ytterligare försämrat livslängden av dessa komponenter trots att motsatsen ofta rapporteras. Speciellt har risken ökat för att mycket tidiga fel uppstår i en liten andel av en population med komponenter lödda med blyfritt lod. Detta upptäcks inte med accelererade test och har därför inte uppmärksammats tidigare.

11.15 | Scen 3 | Automated optical surface inspection in the press shop – practical examples of in-line and off-line installations at European car manufacturers

Hubert Lechner

Steinbichler Optotechnik
GmbH (GER)

Automated optical surface inspection in the press shop – practical examples of in-line and off-line installations at European car manufacturers

The quality of a complete car is instinctively brought into direct relation with the perfect appearance of its painted surface. In the press shop, automated optical surface inspection is used for early detection of defects on exterior parts. The sooner a surface defect is detected during the process, the lower the costs of rework in following process steps will ultimately be. After a brief explanation of the technical principles for surface inspection, several different practical examples at European car manufactures are presented. The current state-of-the-art of in-line and off-line surface inspection installations in modern press shops will be illustrated and their benefits will be explained.

11.30 | Scen 1 | Business Case

Embedded Gothenburg

Business Case, mer information kommer inom kort.

12.30 | Scen 3 | Från Kometer till BredbandJoakim Anjeby

Operativ chef, RUAG Space AB

Satelliters användningsområden är mångfacetterat och möjligheterna ökar i och med teknologi- och samhällsutvecklingen. Den bredd som finns i användandet är fascinerande och täcker allt från utforskning av universum till daglig kommunikation på jorden. Detta betyder att det finns en spännande utveckling av detta område både teknologiskt och industriellt.

13.15 | Scen 2 | Graphene Innovation Lab- möjlighet till att ta reda på om grafen kan vara ett bra material för er affär

Mikael Fogelström

Professor Mikael Fogelström är avdelningschef på Tillämpad kvantfysik, Chalmers, Vetenskaplig ledare och projektledare för Grafen innovationslaboratorium, samt vice direktör för Graphene Flagship 

Chalmers erbjuder ditt företag möjligheten att ta reda på om grafen kan vara ett aktuellt material för er. Grafen kan förbättra eller ge ytterligare kvalitet till befintliga produkter eller lösningar. Mikael berättar mer om denna möjlighet, samt ger bland annat exempel inom elektronik, ytbeläggning och sensorteknik.

13.30 | Scen 3 | Prisutdelning

Ung/nyskapat Elektronikföretag i Västsverige 2014
För att uppmuntra nyföretagande inom elektronikbranschen i Västsverige vill EIG dela ut pris till årets Ung/nyskapat elektronikföretag i Västsverige

Årets Elektronikföretag i Västsverige 2014
EIG, Elektronikindustrinföreningen i Göteborg delar ut pris till årets Elektronikföretag i Västsverige för att stärka elektronikföretagens viktiga roll för smart och hållbar samhällsutveckling. 

13.45 | Scen 1 | Product Validation - Hur designar man in god tillförlitlighet och verifierar tidigt att man lyckats?

Ralf Poder

Senior Specialist, SP Danmark

SP will introduce the participants to the mindset of product reliability and how to validate. It is not enough to have the good idea about functions, if critical reliability factors isn’t identified and constantly addressed already from day one.

When you first are able to look beyond the perfect product in a perfect world, you will enter a world of creativeness in destruction and accidents – and you must take control to prepare your product for the world.

This lecture will not cover software reliability or go into cost and management aspects.

14.15 | Scen 2 | Smartare Elektroniksystem

Magnus Svensson
Programansvairg, Smartare Elektroniksystem

Lena Norder
Kommunikationsansvarig, Smartare Elektroniksystem

Sverige ett industriland i världsklass. En stor del av anledningen är att vi är i världsklass vad gäller elektroniksystem. Elektroniksystem verkar i högsta grad tvärsektoriellt. De ingår i allt fler samman­hang och utgör en allt större och viktigare andel i de pro­dukter och produktionssystem som finns och utvecklas inom i olika branscher. Därmed ökar marknaden.

För att Sverige och svenska aktörer ska klara att vara kon­kurrenskraftiga på smarta elektroniksystem även i framtiden, behöver vi möta tre huvudsakliga utmaningar:

• Värdekedja - Förbättra samverkan i värdekedjan
• Spetsområden -
Ha nationell spets inom nyckelområden
• Kompetensförsörjning -
Säkra kompetensförsörjningen

 Programmet Smartare Elektroniksystem arbetar med dessa tre utmaningar.

14.45 | Scen 1 | Lågspänningsdirektivet

Hans Grönqvist

Forskare, Swerea IVF

Syftet med föreläsningen är att ge konstruktörerna en inblick i vad som kan och bör göras i ett tidigt skede i produktutveckling, och vad som måste lämnas till professionell bedömning av expert på LVD.