Empack Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The future of packaging technology

Pronova AB

Pronova AB

Stand I:06

Contact details

30241 HALMSTAD
Sweden
www.pronovaab.se

Pronova develops, manufactures and sells the Pronova packaging systems – unique systems consisting of machines and plastic bags for manual or automated filling. In addition to standard ranges of machines and bags, we offer bespoke machine designs and bag features. Together with our network of system partners we can offer solutions for the entire packaging process with various fillers, label machines and imprinters. Our brands Pronova, Joker and Blueline are well-known on the European market.

Products

 • Pronova 505

  Pronova 505 is a small, handy and efficient entry-level bag packaging machine. Ideal for smaller growing companies that need to start automating the packaging process without spending money on unnecessary advanced features and technology.

 • Pronova 510 bagging machine with work table

Product news

 • Nytt tryck på Pronova

  Vi har investerat i en ny 8-färgstryckpress tryckpress från Comexi.

  Investeringen är ett led i vårt mål att bli ledande leverantör av plastpåseförpackningar till livsmedelsindustrin. Nästa steg är att ISO 22000 certifiera oss vilket vi kommer vara färdiga med i början på 2015 och vi har även planer på att köpa in en påsmaskin för tillverkning av laminatpåsar.
  Med detta lägger Pronova över mer fokus på plastförpackningar. Pronova har genom åren tagit fram ett vältäckande utbud av maskinmodeller som passar för hel- eller halvautomatisk packning av de flesta produkter som kan packas i plastpåsar. Pronovas framtida utveckling ligger i att bredda sitt material- och förpackningsutbud och på så vis bredda sina målgrupper.

Contact Pronova AB now!

Content is provided by exhibitors. If you consider any content inappropriate or misleading, please contact info@easyfairs.com