Elmässan Stockholm 2016 - Kistamässan, 19 - 20 October 2016

The largest network of fairs in lighting & installation in the North

Extronic Elektronik AB

Extronic Elektronik AB

Stand G:05

Contact details

14250 Skogås
Sweden
http://www.extronic.se/

We have people-detection as a business!
Extronic Electronics was founded in 1974 and today has a wide range of products developed to control lighting. The basic technique is based on detecting people and creating smart lighting solutions that save energy. Today saves our presence detectors energy in stairwells, parking garages, gymnasiums, halls, large warehouses, classrooms, basement and attic walkways.

One of our two grundlägande principles are the acoustic detector. By detecting the sound from us people lighting can be controlled and closed down when the premises are no longer used. The technique lends itself very well in rooms with hard surfaces, such as stairwells. Sound propagates and spreads wherever it occurs, allowing the acoustic detector can detect around corners and light up even before anyone has had time to enter the venue.
The second principle is based on the presence detector with infrared technology. By detecting the infrared heat radiation that we humans send out, we can save energy in the premises not suitable for the acoustic detector. Our IR detektorner have exchanged only lenses to be adapted to aktuela premises. IR technology also allows for sectional lighting, which is useful in larger areas such as garage or warehouse.

On extronic.se you can read more about the products and see films about how different solutions work.

Products

 • The acoustic detector is our latest DALI product

  The acoustic detector AD-36 DL is our latest product for DALI and together with our other products for DALI, we can now offer a range of different lighting solutions for most types of premises.
  For a simple and quick installation detectors are supplied pre-DALI-broadcast and direct level. This allows the detector to control all luminaires on the DALI loop to the pre-programmed lighting levels. Of course, these features be removed to create groups and other levels of light.
  Both the acoustic detector and IR-detector, provides a safe and secure lighting control. The acoustic technology is best in closed premises. The acoustic detector provides an early detection and is very accurate, which will save more energy without turning the light off as long as someone is in the room. The infrared detector provides incredible sensitivity and is able to detect very long corridors. It can also work in classrooms and detect smal movements. These two technologies can also combined so that they work together to provide an outstanding detection.
  On our website ther is now a new design of our guide for lighting solutions for DALI luminaires. There you will find lots of detection solutions and examples.
  All our products for DALI , works to all DALI luminaires.

  https://www.extronic.se/dali/

 • Level selector NP-2T DL & NP-3T DL

  Level selection for DALI luminaires
  Level selector NP-2T DL and NP-3T DL is designed for DALI luminaires. Level of Voters is working with DALI-broadcast and requires no programming. Instead preset illumination light level in the level of the voters placed in the control cabinet.
  Energy Agency recommends that "Control systems must primarily take advantage of natural light and minimize upptändningstider." Thus both the NP-2T DL and NP-3T DL input for a light sensor. Naturally, the level selectors used without the light sensor, but by placing a light sensor in the room the illumination will power controlled in relation to the incident light. The NP-2T DL controlled lighting to the two preset levels, but in NP-3T DL works preset standards as minimum and maximum brightness level.
  Level selector supplied directly with 230V AC and has its own rectifier which can supply power to other devices, such as IR detector PD-2200, with 12 VDC.


  What is level selectors?
  Level selector is used to create light levels that the plant can switch between. In the "dynamic lighting" is usually 80% light when the room is used, as well as a low light level when the space left blank. Using 80% instead of 100% light, reduced power consumption and noxious heat generated inside the luminaire.
  When the room is left empty, the lighting is dimmed down to the low noise level in anticipation of the next ignition. In this way creates a basic light in the room. If the premises left empty for a long time, the light turns off to save additional energy. This time can be set to 0-2 hours.

  https://www.extronic.se/dali/

Product news

 • Den akustiska detektorn är vår senaste DALI-produkt

  Den akustiska detektorn AD-36 DL är vår nyaste produkt för att styra DALI-armaturer. För en enkel och snabb installation levereras den akustiska detektorn förinställd för DALI-BROADCAST och DIRECT LEVEL. Det gör att detektorn styr alla armaturer på DALI-slingan till redan förprogrammerade ljusnivåer. Naturligtvis kan den akustiska detektorn programmeras för unika ljusnivåer och grupper.

  Vad är en akustisk detektor?
  En akustiska detektorn lyssnar efter ljud i lokalen och den är så exakt i sin detektering att den kan tända ljuset redan innan någon har hunnit in i lokalen. Samtidigt kan eftergångstider hållas korta, utan att riskera att belysningen slocknar när någon befinner sig i lokalen. Den akustiska detektorn erbjuder en säker belysningsstyrning och lämpar sig bäst i slutna lokaler som trapphus, garage, omklädningsrum och slutna korridorer.

  extronic.se/dali

 • Level selector NP-2T DL & NP-3T DL

  Level selection for DALI luminaires
  Level selector NP-2T DL and NP-3T DL is designed for DALI luminaires. Level of Voters is working with DALI-broadcast and requires no programming. Instead preset illumination light level in the level of the voters placed in the control cabinet.
  Energy Agency recommends that "Control systems must primarily take advantage of natural light and minimize upptändningstider." Thus both the NP-2T DL and NP-3T DL input for a light sensor. Naturally, the level selectors used without the light sensor, but by placing a light sensor in the room the illumination will power controlled in relation to the incident light. The NP-2T DL controlled lighting to the two preset levels, but in NP-3T DL works preset standards as minimum and maximum brightness level.
  Level selector supplied directly with 230V AC and has its own rectifier which can supply power to other devices, such as IR detector PD-2200, with 12 VDC.


  What is level selectors?
  Level selector is used to create light levels that the plant can switch between. In the "dynamic lighting" is usually 80% light when the room is used, as well as a low light level when the space left blank. Using 80% instead of 100% light, reduced power consumption and noxious heat generated inside the luminaire.
  When the room is left empty, the lighting is dimmed down to the low noise level in anticipation of the next ignition. In this way creates a basic light in the room. If the premises left empty for a long time, the light turns off to save additional energy. This time can be set to 0-2 hours.

  http://www.extronic.se/narvaro/index.php?lang=en

 • Nivåväljare NP-3T DL

  Den nya nivåväljaren NP-3T DL är en nivåväljer för DALI-armaturer. Det som skiljer NP-3T DL från tidigare nivåväljare, är att den matas direkt med 230 VAC och kräver ingen likriktare för 12 VDC. NP-3T DL kan även strömförsörja andra enheter med 12 VDC, som t.ex. IR-detektorer.
  Energimyndigheten rekommenderar att; ”Styr- och reglersystemen ska främst dra nytta av dagsljus och minimera upptändningstider.” Därför har NP-3T DL utrustats med en ingång för ljussensor. Ljussensorn placeras centralt i lokalen och sänker belysningens styrka om det infallande dagsljuset ökar.
  - Arbetsmiljöverkets rekommendationer om att styr- och reglersystemen främst ska dra nytta av dagsljus är bra, säger Stefan Johansson, säljare på Extronic Elektronik. Är ljuset utifrån tillräckligt ska vi inte slösa med energin till vår belysning.


  Vad är en nivåväljare?
  Nivåväljare används för att skapa ljusnivåer som anläggningen kan växla mellan. I den ”Dynamiska belysningen” används vanligtvis 80 % ljus när lokalen används, samt en låg ljusnivå när lokalen lämnas tom. Genom att använda 80 % istället för 100 % ljus, minskas både energiförbrukningen och den skadliga värme som bildas inne i armaturen.
  När lokalen lämnas tom dimras ljuset ner till lågljusnivån, i väntan på nästa upptändning. På det här sättet skapas ett grundljus i lokalen.
  Om lokalen lämnas tom en längre tid, så släcks ljuset för att spara ytterligare energi. Den här tiden kan vara inställd på 0 - 2 timmar.
  Nivåväljaren NP-3T DL arbetar också med två ställbara ljusnivåer, men det som skiljer den ifrån andra nivåväljare är ljussensoringången. Genom att placera en ljussensor i lokalen kommer de ställbara ljusnivåerna, bara att användas som max- och minljusnivå för belysningen. Istället styrs ljuset efter det infallande ljuset i lokalen. Om det infallande ljuset ökar, minskas belysningens styrka och mer energi sparas.
  Beräknad leveransstart februari 2014.


  Om Extronic Elektronik
  Extronic är ett av de ledande företagen inom belysningsstyrning i Sverige. Med många år i branschen har Extronic idag ett brett sortiment av produkter för att styra belysning och spara energi.
  Företagets affärsverksamhet bygger på att detektera människors närvaro och styra belysningen så effektivt som möjligt. Idag finns Extronics produkter installerade i alltifrån; stora lager, parkeringsgarage och gymnastiksalar, till korridor, trapphus och klassrum.
  För att detektera närvaro används främst två olika detektorer. Dels den akustiska detektorn, som kan tända ljuset innan man har kommit in i lokalen och dels IR-detektorn PD-2200, som med fler än 40 olika linser och kan anpassas för olika typer av lokaler.
  På www.extronic.se finns en enorm kunskapsbank. Där kan du både läsa mer om produkter och se filmreportage om hur olika lösningar kan användas och fungerar.

  www.extronic.se/narvaro/

 • Nivåväljare som matas direkt med 230 VAC

  Den nya nivåväljaren NP-3T DL är en nivåväljer för DALI-armaturer. Det som skiljer NP-3T DL från tidigare nivåväljare, är att den matas direkt med 230 VAC och kräver ingen likriktare för 12 VDC. NP-3T DL kan även strömförsörja andra enheter med 12 VDC, som t.ex. IR-detektorer.
  Energimyndigheten rekommenderar att; ”Styr- och reglersystemen ska främst dra nytta av dagsljus och minimera upptändningstider.” Därför har NP-3T DL utrustats med en ingång för ljussensor. Ljussensorn placeras centralt i lokalen och sänker belysningens styrka om det infallande dagsljuset ökar.
  - Arbetsmiljöverkets rekommendationer om att styr- och reglersystemen främst ska dra nytta av dagsljus är bra, säger Stefan Johansson, säljare på Extronic Elektronik. Är ljuset utifrån tillräckligt ska vi inte slösa med energin till vår belysning.


  Vad är en nivåväljare?
  Nivåväljare används för att skapa ljusnivåer som anläggningen kan växla mellan. I den ”Dynamiska belysningen” används vanligtvis 80 % ljus när lokalen används, samt en låg ljusnivå när lokalen lämnas tom. Genom att använda 80 % istället för 100 % ljus, minskas både energiförbrukningen och den skadliga värme som bildas inne i armaturen.
  När lokalen lämnas tom dimras ljuset ner till lågljusnivån, i väntan på nästa upptändning. På det här sättet skapas ett grundljus i lokalen.
  Om lokalen lämnas tom en längre tid, så släcks ljuset för att spara ytterligare energi. Den här tiden kan vara inställd på 0 - 2 timmar.
  Nivåväljaren NP-3T DL arbetar också med två ställbara ljusnivåer, men det som skiljer den ifrån andra nivåväljare är ljussensoringången. Genom att placera en ljussensor i lokalen kommer de ställbara ljusnivåerna, bara att användas som max- och minljusnivå för belysningen. Istället styrs ljuset efter det infallande ljuset i lokalen. Om det infallande ljuset ökar, minskas belysningens styrka och mer energi sparas.


  Om Extronic Elektronik
  Extronic är ett av de ledande företagen inom belysningsstyrning i Sverige. Med många år i branschen har Extronic idag ett brett sortiment av produkter för att styra belysning och spara energi.
  Företagets affärsverksamhet bygger på att detektera människors närvaro och styra belysningen så effektivt som möjligt. Idag finns Extronics produkter installerade i alltifrån; stora lager, parkeringsgarage och gymnastiksalar, till korridor, trapphus och klassrum.
  För att detektera närvaro används främst två olika detektorer. Dels den akustiska detektorn, som kan tända ljuset innan man har kommit in i lokalen och dels IR-detektorn PD-2200, som med fler än 40 olika linser och kan anpassas för olika typer av lokaler.
  På www.extronic.se finns en enorm kunskapsbank. Där kan du både läsa mer om produkter och se filmreportage om hur olika lösningar kan användas och fungerar.

  www.extronic.se

Contact Extronic Elektronik AB now!

Content is provided by exhibitors. If you consider any content inappropriate or misleading, please contact info@easyfairs.com