On Stage

At Empack we present a impressive program on stage with everything from international keynote speakers to new companies with the latest technology on the market - The program updates constantly - Stay tuned!

ON THE STAGE »

As always, we present a highly up-to-date and inspiring program. Our ambition is to boost you with as much new knowledge as possible in two days to give you the best tools for you to develop your business.

And the best? The entire program is free of charge, something we are very proud of!

ff

 

MARIA SVANTEMARK. Findus

Nordic Sustainability Manager

Behovet av en omställning mot ett mer hållbart samhälle så samtliga plan är med Parisavtal och Agenda 2030 redan fastställt. Frågan vem som är ansvarig för det här skiftet, och vilken roll förpacknings - och logistikbranschen har idag och ska ha imorgon, återstår dock att svara på. Eller? 

ff

 

AXEL BOËTHIUS. Konsumentföreningen Stockholm

Hållbarhetsstrateg

ff

 

PÄR LARSHANS. Ragn-Sells

Chief Sustainability Corporate Responsibility

 

 

 

 

 

ff

 

ÅSA STENMARCK. IVL Svenska Miljöinstitut

Manager of the waste group

Åsa Stenmarck arbetar på IVL Svenska Miljöinstitutet med resursflöden och avfall. Hon har under det senaste året även varit särskild utredare för Utredningen om hållbara plastmaterial som redovisades i december 2018. 

ff

 

DAVID KATZ. Plastic Bank

CEO.

The plastic fight. Plastic Bank fights ocean plastic and alleviates extreme poverty by empowering disenfranchised communities to turn pollution into wealth. Collected plastic can be exchanged by local residents for rewards such as cash, school tuition, healthcare, and insurance. Read more here

ff

 

JONAS ERIKSON. Referee

Swedish soocer Referee

ff

 

ROBIN HANSON. Chalmers

Researcher Technology/Economics/Organization

Pick-by-Light och Pick-by-Voice. Ta del av forskningsstudier som jämför olika typer av informationssystem som används som stöd i materialplock. Allt från etablerade Pick-by-Light och Pick-by-Voice till högteknologiska lösningar baserade på Augmented Reality och RIFD.

 

ff

 

MATTHIAS KETTELHOIT & EVA STERNER.

Head of Logicenters & Head of Development

Trender inom Logistikfastigheter & Effektiva Logistikbyggnader. Ta del av de övergripande trenderna inom logistiken och dess påverkan på logistikfastighetsutvecklingen. Utifrån detta ger vi svar på hur vi utvecklar en modern logistikfastighet för att möta kundernas framtida kvalitets-, kostnads- och miljökrav. 

ff

 

PERNILLA SUSTOVIC. Volvo Group

Manager - Distribution Segment

 

 

 

 

ff

 

BJÖRN ARONSSON. Vätgas Sverige

Managing Director

ff

 

TOMAS ENEROTH. Politician 

Infrastructure Minister

 

 

 

 

 

ff

 

SARA ALI. Logtrade

Business Developer & Area Manager

Internet of logistics - ny digital infrastruktur för all handel. Den digitala logistiska infrastrukturen är fragmenterad. Alla transportörer, speditörer och leverantörer är visserligen uppkopplade – men inte med varandra. Tills nu. Ericsson har skapat en global standard för logistik som heter Interne of Logistics som vem som helst kan skapa funktioner och tjänster till. Det betyder att man tillsammans med LogTrade erbjuder ett nätverk för paket, så som de tidigare erbjudit nätverk för exempelvis mobiltelefoni. I praktiken betyder det att allting kan vara eller bli en logistisk hub eller lagringsplats och alla och allting kan vara en lastbärare.