easyfairs

Exhibitor catalogue

Our Exhibitors


RISE Innventia AB

RISE Innventia AB

D20

11486 Stockholm
Sweden
www.innventia.com

RISE Bioekonomi leder omställningen till en cirkulär biobaserad ekonomi. Genom forskning, utveckling och innovationsstöd stärker vi våra kunders långsiktiga konkurrenskraft.