Exhibitor list

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sweden
17 - 18/10/2018

Our Exhibitors

Infometric AB

Infometric AB

N:14

19140 SOLLENTUNA
Sweden
www.infometric.se

Infometric är helhetsspecialist på IMD (Individuell Mätning & Debitering) samt kompletta mätinsamlingssystem. Vi erbjuder en stabil och kundanpassad lösning som möjliggör för fastighetsägare att effektivt kunna följa upp och minska energikostnader, och därmed få kontroll över energianvändningen i fastigheten. Vår plattform Panorama gör det enkelt för både fastighetsägare och de boende själva att följa energiförbrukningen och därmed även snabbt kunna upptäcka eventuella avvikelser i byggnaden.

Vänd dig till oss för hjälp med:
✔ Undermätning i lägenheter (el, vatten, värme & temperatur)
✔ Energiuppföljning för totala fastighetens förbrukning
✔ Elbilsladdning - vi har flera lösningar för BRF:er som önskar installera
laddstolpar, där alla har en koppling till debiteringssystem för att
enkelt kunna infoga förbrukning och kostnad på ordinarie avi.

Infometric erbjuder ett leverantörsoberoende system och förespråkar trådbunden kommunikation i all nyproduktion. M-Bus används som standard för både tråd och trådlös kommunikation.

Vi tillhandahåller även ett komplett mätinsamlingssystem för elnätsbolag som innefattar insamling av mätdata, lagring och bearbetning samt export av debiteringsunderlag. Systemet består av elmätare, kommunikations-produkter samt program för kommunikation och insamling av mätvärden.

Product news

  • Smidig driftsättning med mobilapp!

    Infometric har lanserat en driftsättningsapp i syfte att förenkla arbetet när du som installatör ska koppla ihop rätt energimätare med motsvarande lägenhet eller lokal. Mätarna driftsätts med appen som hela tiden är uppkopplad mot Infometrics system. Driftsättningen görs genom enkel avscanning på mätaren med telefonen och som sedan synkas med vårt system. Allt för att spara tid ute på plats!

    Titta förbi oss i montern så demonstrerar vi appen närmare.