Exhibitor list

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sweden
17 - 18/10/2018

Our Exhibitors

IN Förlag

IN Förlag

K:08

11891 STOCKHOLM
Sweden
www.inforlag.se

IN Förlag är en vidareutveckling av Elförlaget som EIO lanserade redan 2008. IN Förlagets syfte är att vara förlaget för alla som arbetar med VVS samt el- och teleteknik. Redan 2008 lanserades vår första webbshop. Idag har vi en helt ny modern webbshop som fungerar både i din mobiltelefon och i din surfplatta.

IN Förlag är en del av Installatörsföretagen.
Läs mer här: www.inforlag.se

Products

Product news

 • Besök IN Förlag på Elmässan

  Besök IN Förlag på EasyFairs Elmässa i oktober 2018 i Stockholm

  Välkommen till Elmässan och IN Förlag den 17:e och 18:e oktober. Elmässan är skapad helt för elteknikbranschen och samlar de mesta inom elinstallation, belysning och fiber.

  Hos IN förlag kommer vi att vissa upp lite nyheter, bjuda på glass och du har möjlighet att tävla om en iPad mini - Vi ses på mässan!

  I monter K:08 kommer IN Förlag bland annat visa:

  SÄKER EL
  Installatörsföretagen har tagit fram webbverktyget Säker El. Det hjälper dig att upprätta ett egenkontrollprogram med kvalitet som uppfyller lagkraven. Använd Säker El och chansa inte. Endast för dig som är medlem hos Installatörsföretagen.

  IN ELKONTROLL
  Startpärm för IN Elkontroll, utgåva 3. Serviceavtal för elanläggningar. För att underlätta pappersarbetet har Installatörsföretagen tagit fram en komplett pärm av digitala checklistor och mallar.

  MINIMIKRAV FÖR ELMATERIEL
  Varje uppslag i boken avser en viss typ av utrymme. Ordningsföljden följer Elinstallationsreglernas numrering.Olika grupper av materiel finns angivna på sidorna utanför varje uppslag. Tillåtna kabeltyper och minimikraven för materielen i de olika utrymmena finns i höjd med materielgruppernas rubrik.

  Öppentider
  17 oktober 09:00 - 17:00
  18 oktober 09:00 - 16:00

  Seminarer den 17 oktober

  Debatt - Var är arbetskraften idag och imorgon?
  Medverka i en diskussion på plats med bland annat Jens Albrektsson, chef Kompetens & utbildning Installatörsföretagen och Henrik Hagberg, yrkeslärare och krönikör samt Christopher Sallén, VD Sallén elektriska.

  kl. 15.00-15.30, Scen El


  Arbetsmiljöverket ska utreda elolyckorna!
  Idag finns sedan länge en dubbelreglering i lagstiftningen som innebär att elolyckor inte utreds på ett tillräckligt bra sätt. Installatörsföretagen vill att ansvaret för det som branschen benämner som ”elsäkerhet vid arbete” övergår till arbetsmiljöverket

  Talare: Fredrik Byström Sjödin, expert elsäkerhet & installationsteknik

  kl. 16.00-16.30, Scen El


  Prisutdelning - Bästa elnyhet och bästa belysningsnyhet
  Vi korar vinnarna och delar ut det prestigefyllda priserna live på scen.
  I juryn sitter: Ivan Ahlbom - Elinstallatören, Ninni Blom - Elqvinnorna, Claes Thim - Unga Elektriker och Jörgen Stjernlöf - Elmässan.

  kl. 16.30-16.45, Scen El


  Seminarer den 18 oktober

  Årets Elfel - Elstudion sänder live
  Elstudion Live sänder live inför publik. Där koras vinnaren av Årets Elfel 2018. Arrangeras av tidningen Elinstallatören.

  kl. 11.30-12.00, Scen El

  Besiktiga teknikinstallationerna när du köper din fastighet eller bostadsrätt!
  När du köpt din fastighet eller bostadsrätt blir du även ansvarig för teknikinstallationerna, såsom till exempel el och VVS. Idag besiktigas normalt inte teknikinstallationerna på samma sätt som byggnaden, vilket gör att det blir svårt att åberopa dolda fel om något går sönder efter köpet. Bostadsköparna går miste om stora summor helt i onödan. Installatörsföretagen kommer att driva att teknikinstallationerna inkluderas i överlåtelsebesiktningarna vid fastighetsaffärer.

  Talare: Fredrik Byström Sjödin, expert elsäkerhet & installationsteknik

  kl. 15.00-15.30, Scen El

  www.inforlag.se

 • Minimikrav på elmateriel 2018

  Minimikrav på elmateriel - NY UTGÅVA

  Sedan början av 1970-talet har IN Förlag (tidigare Elförlaget) givit ut Minimikrav på elmateriel i samband med att nya eller ändrade utförandeföreskrifter kommit från elmyndigheten eller att standarden för utförande av elinstallationer för lågspänning kommit ut.

  Denna utgåva är baserad på den svenska standarden SS 436 40 00, Elinstallationer i byggnader - Utförande av elinstallationer för lågspänning - Elinstallationsreglerna, utgåva 3.

  Elinstallationsreglerna är avsedda att tillämpas tillsammans med Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

  Varje uppslag i boken avser en viss typ av utrymme. Ordningsföljden följer Elinstallationsreglernas numrering.Olika grupper av materiel finns angivna på sidorna utanför varje uppslag. Tillåtna kabeltyper och minimikraven för materielen i de olika utrymmena finns i höjd med materielgruppernas rubrik. En del kompletterande upplysningar om materielval, placering m.m. finns på varje uppslag.

  Denna trycksak kan inte ersätta Elinstallationsreglerna. Dess syfte är i första hand att vara till hjälp för elektrikern ute på fältet när det gäller att välja rätt kapslingsklass för elmateriel och för val av kablar i olika miljöer.

  https://www.inforlag.se/artikel/minimikrav_pa_elma...