Exhibitor list

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sweden
17 - 18/10/2018

Our Exhibitors

Elvärmeprodukter i Skellefteå

Elvärmeprodukter i Skellefteå

D:07

93157 Skellefteå
Sweden
www.evpab.se

Elvärmeprodukter är ett företag med ambition att arbeta nära marknaden,
med ett brett sortiment av värmekablar och tillbehör.
Vår kompetens sträcker sig från golvvärmeanläggningen
till de mest komplicerade industriprojekten.

Products

Product news

 • Nu har vi öppnat upp vår nya tjänst Dokumentera

  Nu har vi öppnat upp vår nya tjänst Dokumentera.
  På Dokumentera kan du med några enkla klick:
  – Lägga upp dina
  golvvärmeprojekt.
  – Se din installationshistorik
  och aktuella installationer.
  – Generera garantidokument.

  http://www.evpab.se/files/user/dokument/EVPDokumen...

 • Nu har vi slagit upp portarna till vår nya inköpsportal!

  På vår inköpsportal kan du med några enkla klick:
  • Lägga din beställning dygnet runt.
  • Få tillgång till dina kundunika priser.
  • Se din orderhistorik och aktuella beställningar.

  http://www.evpab.se/files/user/dokument/inkopsport...

 • Vår nya golvvärmekatalog är nu här och du har möjlighet att bläddra igenom den digitalt redan nu. Klicka på länken nedan för att läsa och ladda hem katalogen.

  Elvärmeprodukter erbjuder ett komplett golvvärmesystem med alla nödvändiga
  tillbehör för hem, kontor, korridorer etc.

  http://www.evpab.se/files/user/dokument/sortilog%2...

 • Vår nya takvärmekatalog är nu här och du har möjlighet att bläddra igenom den digitalt redan nu. Klicka på länken nedan för att läsa och ladda hem katalogen.

  EVP takanläggning för snö och issmältning i hängrännor, ränndalar, takbrunnar
  eller stuprör.
  Takanläggningen är designad att hålla fri passage för smältvatten när snön
  smälter och för att undvika isbildning.

  http://www.evpab.se/files/user/dokument/sortilog%2...

 • Vår nya markvärmekatalog är nu här och du har möjlighet att bläddra igenom den digitalt redan nu. Klicka på länken nedan för att läsa och ladda hem katalogen.

  EVPs utomhusprodukter är designade att klara av tuffa krav och miljöer.
  EVPs markvärme används på de ytor som ska vara is och snöfria.
  Vi har erfarenhet av att projektera rätt effekt av markvärme beroende var i
  Sverige det ska installeras.

  http://www.evpab.se/files/user/dokument/sortilog%2...

 • Vår nya frostskyddskatalog är nu här och du har möjlighet att bläddra igenom den digitalt redan nu. Klicka på länken nedan för att läsa och ladda hem katalogen.

  Frusna rör är ett problem när kylan kryper ner i vårt land. EVP har produkter
  för att förebygga skador och läckage orsakade av frostsprängda
  rör och vattenledningar.
  Våra produkter är allt från värmekabel med sladdställ till anpassade
  längder på löpmeter och färdiga slangar med inbyggd värmekabel.
  Finns även värmekabel för ända upp till 400 meter slinga värmekabel
  invändigt i vattenrör.

  http://www.evpab.se/files/user/dokument/sortilog%2...

 • Vår nya byggkatalog är nu här och du har möjlighet att bläddra igenom den digitalt redan nu. Klicka på länken nedan för att läsa och ladda hem katalogen.

  EVP har ett bra sortiment av produkter som används på en modern byggarbetsplats idag.
  Våra produkter är designade att klara de tuffa krav som ställs på en byggarbetsplats. Ett exempel kan vara frostskydd av vatten och avlopp vid byggbods etableringar.
  Tjältiningsmattor kan användas till upptining av mark upptill 50 cm per dygn även hålla sand frostfritt. Upptining av avloppsrör eller vattenledningar. Brunnsborrning.

  Värmemattor att hålla gångvägar snö och isfria eller vid stillastående arbete hålla varmt under fötterna vintertid.

  Betonghärdning och pelarvärme för härdning av betong under vinterhalvåret, bibehållen kvalitet på betonggjutning.

  http://www.evpab.se/files/user/dokument/sortilog%2...

 • Vår nya industrikatalog är nu här och du har möjlighet att bläddra igenom den digitalt redan nu. Klicka på länken nedan för att läsa och ladda hem katalogen.

  EVPs har ett stort sortiment av värmekabel för industrins behov, vi har kunskapen av projektera och leverera komplexa värmekabelprojekt. Våra produkter används inom exempelvis petrokemi och tillverkningsindustri. Även som frostskydd av sprinkleranläggningar.

  http://www.evpab.se/files/user/dokument/sortilog%2...