Exhibitor catalogue

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sweden
18 - 19/10/2017

Our Exhibitors

IN Förlag

IN Förlag

L:03

11891 STOCKHOLM
Sweden
www.inforlag.se

IN Förlag är en vidareutveckling av Elförlaget som EIO lanserade redan 2008. IN Förlagets syfte är att vara förlaget för alla som arbetar med VVS samt el- och teleteknik. Redan 2008 lanserades vår första webbshop. Idag har vi en helt ny modern webbshop som fungerar både i din mobiltelefon och i din surfplatta.

IN Förlag är en del av Installatörsföretagen Service i Sverige AB, org.nr: 556090-8062 och ägs av EIO Medlemsservice AB samt VVS Företagens Service Aktiebolag

Products

Product news

 • Installatörsföretagens föreskriftsbok - LANSERAS PÅ EASYFAIRS Elmässa 18 oktober

  Denna upplaga av föreskrifterna har tryckts speciellt för Installatörsföretagen.
  Den är till sakinnehållet helt likalydande med Elsäkerhetsverkets utgåvor.
  Observera att de tryckta författningarna från myndigheten är de officiellt giltiga.
  Stockholm i september 2017.

  Innehåll
  ELSÄK-FS 2006:1
  ELSÄK-FS 2008:1 (ändringar med ELSÄK-FS 2010:1 och 2015:3 införda)
  ELSÄK-FS 2008:2 (ändringar med ELSÄK-FS 2010:2 införda)
  ELSÄK-FS 2008:3 (ändringar med ELSÄK-FS 2010:3 införda)
  Författningskommentarer till ELSÄK-FS 2008:1-3 inklusive ändringar enligt ELSÄK-FS 2010:1-3
  ELSÄK-FS 2008:4
  ELSÄK-FS 2011:3
  ELSÄK-FS 2011:4
  ELSÄK-FS 2012:1
  Författningskommentarer till ELSÄK-FS 2011:3
  Författningskommentarer till ELSÄK-FS 2011:4
  Författningskommentarer till ELSÄK-FS 2012:1
  ELSÄK-FS 2015:1
  ELSÄK-FS 2016:1
  ELSÄK-FS 2016:2
  ELSÄK-FS 2016:3 (ändringar med ELSÄK-FS 2016:4 införda)
  ELSÄK-FS 2017:2
  ELSÄK-FS 2017:3
  ELSÄK-FS 2017:4
  Elsäkerhetslag (SFS 2016:732)
  Elsäkerhetsförordning (SFS 2017:218)

  http://www.inforlag.se/artikel/installatorsforetag...