Exhibitor catalogue

Our Exhibitors

SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard

D:16

16429 KISTA
Sweden
http://www.elstandard.se/

SEK Svensk Elstandard provides information about standards and ongoing projects, and the results are available through SEK's own web shop SEK Shop and our network of resellers.

To support the application of standards, SEK also publishes handbooks and technical reports.

SEK Svensk Elstandard is responsible for standardisation in Sweden in the field of electricity. The organisation also co-ordinates Swedish participation in European and other international standardisation work as a member of the IEC and CENELEC.

SEK Svensk Elstandard is a non-profit organisation operating with the voluntary participation of Swedish authorities, companies and organisations interested in participating in – and influencing – the work on technical regulations in the area of electrotechnology.Standards in the field of electrotechnology may have to do with terminology, documentation, classification and other general issues.

Products

Product news

 • Småskalig elproduktion

  Hur mycket kan förbrukas lokalt i nätet, var behöver nätet förstärkas och hur påverkas reläskydden? Detta är frågor som uppstår runt om i världen när sol- och vindkraft byggs ut. Därför föreslås nu från kinesiskt håll ett projekt att gemensamt på internationell nivå skriva en vägledning för detta.

  Förslaget har titeln: Guideline for the hosting capacity evaluation of distribution networks for distributed generations. Vägledningen är tänkt att gälla för distributionsnät med lokal generering, för att ge metoder och hjälpmedel för bedömning i vilken utsträckning den lokalt genererade elen också kan förbrukas lokalt. I vägledningen ska ingå en bestämning av tillämpningsområdet, insamling av data, principer, metoder och vad bedömningen ska innehålla.

  Tanken är att det i första vändan ska bli en teknisk specifikation, en förstandard, som efter några år kan ses över och kanske omvandlas till en internationell standard från IEC. Sådana brukar också antas som europeisk standard och fastställas som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som sedan 1907 är den svenska medlemmen i IEC.

  Förslaget, kallat IEC 8B/42/NP, är ute för internationell röstning till den 11 oktober. I Sverige ska den tekniska kommittén SEK TK 8, Elenergiförsörjningssystem, ta ställning till frågan. Det är också genom SEK TK 8 som svenska företag, högskolor myndigheter och andra kan delta i projektet – om det startas.

  http://www.elstandard.se/nyheter/nyhet.asp?NewsID=...

 • SEK Åskskyddskurser

  Våra åskskyddskurser utbildar dig i verktygen för att bedöma skyddsbehovet och välja rätt skyddsåtgärd.

  SEK Svensk Elstandards Åskskyddskurs del 1 har gått under 2018 och 2019 och under hösten 2019 lanserades även SEK Åskskyddskurs del 2, en påbyggnadskurs perfekt för dig som gått Åskskyddskurs del 1 eller besitter förkunskaper om åskskydd sedan innan. Del 1 kommer att fortsatt vara möjligt att gå om man vill lära sig grunderna inom åskskydd. På SEKs hemsidan finns mer information om de olika kurserna.

  Med rätt verktyg för att kunna bedöma behovet av skydd, utvärdera eventuella följder och kunna välja rätt skyddsåtgärder kan du skydda människor, byggnader, installationer och egendom från blixtnedslag.

  SEKs Åskskyddskurs vänder sig till konsulter, konstruktörer, elansvariga, installatörer och fastighetsbolag som arbetar med projektering, konstruktion och installation av åskledaranläggningar.

  Välj när och var du vill gå kursen och följ länken via vår hemsida för att komma till Voltimums webbplats där du anmäler dig. Vill du att en expert inom åskskyddsteknik kommer till er och håller utbildning går det också bra. Vi kan skräddarsy en åskskyddskurs utifrån ert företags speciella behov.

  För en skräddarsydd, företagsanpassad kurs kontakta
  Krister Elfgren, tel 08-444 14 07 eller krister.elfgren@elstandard.se

  På SEKs hemsida finner du information om priser, program, anmälan och kontakt.

  https://elstandard.se/sek-askskyddskurs/

 • Nu är brytarhandboken här!

  SEK Svensk Elstandard lanserar en nyskriven handbok om olika typer av brytare för lågspänning: SEK Handbok 453.

  Handboken är en vägledning för val och installation av brytare med mer fokus på de olika skyddens egenskaper (istället för en viss skyddsapparat) och är en sammanslagning av de tre äldre handböckerna om dvärgbrytare, jordfelsbrytare och säkerhetbrytare. Den nya handboken är späckad med nyttig information för konstruktörer, installatörer och användare.

  Det gamla innehållet, där det förutsattes att smältsäkringar alltid var bättre än dvärgbrytare, har ändrats och tillsammans med en hel del ny information är handboken på nästan 70 sidor. Av nyheter kan till exempel nämnas ett nytt avsnitt som behandlar inställning av effektbrytare och att säkerhetsbrytare i den klassiska användningen skrotas.