Exhibitor catalogue

Our Exhibitors

EBECO AB

EBECO AB

B:09

415 02 GÖTEBORG
Sweden
www.ebeco.se

From small cottages to big industries – we can always find a heating solution that suits your needs, no matter what they are. We have a complete range of heating cable in four different areas: indoor, outdoor, construction and industry.

Products

Product news

 • Upp till kamp mot farliga istappar!

  Under de senaste köldslagna vintrarna har vi hört mycket om de faror och skador som isbildning på tak kan orsaka. Ingen verkar dock känna till lösningen på problemet men nu kan vi avslöja: vi
  har svaret.

  Vem bär ansvaret?
  Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening har man en skyldighet att se till att is och snö inte rasar ned från taket och orsakar skada. Om olyckan är framme finns nämligen risken att bli både straffrättsligt och skadeståndsrättsligt ansvarig för det som hänt. Men egentligen finns ingen anledning för fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar att varje vinter stå handfallna inför de problem som kylan orsakar fastigheten eftersom det finns ett sätt att slippa dessa besvär.

  Lösningen
  En intelligent, självreglerande värmekabel är svaret. Vi kallar denna problemlösare för T-18. T-18 är en robust värmekabel som installeras i hängrännor, stuprör, gesimsrännor och ränndalar, i invändiga stuprör och takbrunnar samt i vissa fall även på delar av taket. Tillsammans med en styrningsenhet bildar den ett system som förhindrar isbildning och gör att snön smälter. Den självreglerande funktionen innebär att kabeln själv känner av omgivande teperatur och reglerar sin effekt därefter. Maximal effekt avger den endast där det verkligen behövs, alltså i is och snö.

  Tänker energismart
  På de delar av systemet där snön smält och värmen inte längre behövs reglerar kabeln ner sin effekt med upp till 50%, vilket gör den till ett ekonomiskt frostskydd. Används dessutom rätt
  typ av styrning finns ytterligare ekonomiska vinster att göra. Med en temp-/fuktstyrningsenhet blir besparingen hela 50-90%. Under de delar av året med plusgrader vilar anläggningen och
  kräver självklart ingen energi. Ebecos snö- och issmältningsanläggning är en lönsam investering som skapar säkerhet för både människor och fastigheter. T-18 - istapparnas antagonist!

 • Smidigt frostskydd för stuprör och rännor

  Förbered dig för vintern! De senaste vintrarna har varit tuffa både för fastigheter och människor. Ett av de stora problemen har varit igenfrusna stuprör och istappar som hänger ner från takrännor. Ebeco har lyssnat på sina kunders önskemål och tagit fram en mobil, lättinstallerad produkt för takrännor och
  stuprör.Frostvakt 25 är en värmekabel som effektivt smälter bort snö i rännor så att den inte kan frysa fast och täppa igen. Den höga effekten gör att den kan användas även till applikationer där vanliga frostskyddskablar inte räcker till, exempelvis som skydd mot att kondensvatten från värmepumpen fryser på plåten.

  Detta är en produkt som passar utmärkt för ägare till villor och fritidshus. Frostvakt 25 en värmelösning som alla får montera själva, även utan behörighet. Man lägger värmekabeln i rännan, fäster med Ebeco Clips och ansluter stickproppen till ett jordat vägguttag. Enkelt att ta bort igen när vintern är över.

  Eftersom värmekabeln är självreglerande ger den maximal effekt endast där det behövs, alltså i is och snö. På de delar av anläggningen där snön smält och värmen inte längre behövs reglerar kabeln ner sin effekt med upp till 50%, vilket gör den till ett ekonomiskt frostskydd.

  I större fastigheter rekommenderar vi ett långsiktigt alternativ med fast installation. Ebeco snösmältningsanläggning T-18 är en lönsam investering som skapar säkerhet för både människor
  och fastigheter. Systemet består av en robust värmekabel med en smart styrning som minimerar energiförbrukningen.