Exhibitor catalogue

Our Exhibitors

FAR

FAR

E:14

11382 STOCKHOLM
Sweden
www.far.se

Hej, vad roligt att du är intresserad av FAR!

I näringsliv och samhälle är få saker så viktiga som kunskap och förtroende. Vår bransch förändras ständigt och kompetensutveckling är avgörande för att vara framgångsrik. Vi på FAR vet vad som krävs för att möta förändringar och vi erbjuder dig ständigt uppdaterad kunskap som lyfter både din karriär och ditt företag.

Vi är den ledande leverantören i Sverige av kvalificerad utbildning inom revision, redovisning, skatt och controlling.
Varje år utbildar sig fler än 11 000 personer på någon av våra över 100 utbildningar. Våra lärare är lika mycket inspiratörer som föreläsare. De tillhör alla de främsta inom sitt yrke och har mångårig erfarenhet som ger en värdefull inblick i hur teorier och modeller kan fungera ute på företag och organisationer.

I vårt bokutbud hittar du drygt 30 titlar inom områden som redovisning, revision, bolagsstyrning, skatt, juridik och finansmarknad.

Du finner även de flesta av dessa titlar i den digitala tjänsten FAR Online. www.faronline.se.

FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister.

Vi utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information.
Våra medlemmar, cirka 5 300, är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skatterådgivare och lönekonsulter.
Vi arbetar både nationellt och internationellt och utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen genom bland annat rekommendationer, utbildning och remissverksamhet.

www.far.se

Följ oss på:
https://twitter.com/farbransch
https://www.facebook.com/FARbransch/
https://www.linkedin.com/school/far_2/

Products