Exhibitor catalogue

Our Exhibitors

Accountor Finago

Accountor Finago

E:26

11434 STOCKHOLM
Sweden
www.finago.com

Procountor är ett digitalt bokföringsprogram, som fungerar som en molntjänst och används via en webbläsare. Procountor används av över 23 000 företag och över 800 redovisningsbyråer i Norden.

Products

Product news

 • Varför digitalisera din redovisning?

  Att byta till digital ekonomistyrning gynnar företaget och kan implementeras snabbt. Rutinmässigt lagringsarbete upphör och tack vare automatiseringen har redovisningskonsulten mer tid att fokusera på kundens behov. Samtidigt får ledning och ekonomiavdelningen mer tid att fokusera på sin egen kärnverksamhet. Den digitala ekonomistyrningen är både en lösning för den moderna redovisningsbyrån och ett löfte till kunden.

  Bokföring innebär inte bara att klara av de lagstadgade skyldigheterna, utan redovisningsbyrån bör även ge företaget och dess ledning ett verkligt mervärde. Ekonomistyrningsprogrammet som används, skall lämpa sig gör gemensam användning för både företaget och redovisningsbyrån. När redovisningskonsulten uppdaterar bokföringen i realtid så ska företagets VD och ekonomiavdelning kunna följa upp nyckeltal så som öppna kundfordringar när som helst. Rapporterna som tas ut ur programmet är aktuella och du kan gå ner i minsta detalj.

  https://blog.finago.com/se/varfor-digitalisering-a...

Job ads

 • Finago rekryterar Application Advisor

  Vårt mål är att vara den mest eftertraktade arbetsgivaren i branschen. Bakom vår snabba tillväxt och internationalisering finns motiverade och nöjda medarbetare. Därför satsar vi på personalen. Vi har byggt upp en arbetsmiljö som främjar trivseln på arbetet, professionell utveckling och balansen i det egna livet.

  Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, arbetsredskap som stödjer ergonomin, heltäckande företagshälsovård, samt friskvård. Flera gånger om året ordnar vi informella aktiviteter, teamdagar, evenemang och mycket annat trevligt för hela personalen.

  Vårt trevliga och trivsamma kontor i Stockholm är beläget i Vasastan. Som Application Advisor jobbar du i vårt kundserviceteam, där alla har möjlighet att utveckla våra arbetsmetoder och där alla insatser är viktiga och uppskattade. Du trivs hos oss om du vill jobba lösningsorienterat och ta stort eget ansvar för ditt arbete. Du uppskattar dina arbetskamrater och delar med dig av dina tankar. Du är vänlig mot andra och skapar en bra stämning i din omgivning.

  https://finago.com/se/2019/09/12/finago-rekryterar...