easyfairs

CFO Controller Day

cfo

Årets viktigaste möte inom ekonomistyrningens kärnfrågor är tillbaka!

 

De traditionella affärsmodellerna sätts just nu på prov och företag behöver utveckla sin digitala strategi för att ligga i framkant och inte halka efter i utvecklingen. Hur kan du organisera ekonomifunktionen för att företaget snabbt ska kunna anpassa sig till förändringar i omvärlden? Hur klarar din organisation framtidens konkurrens?

 

CFO Controller Day är en fullspäckad och lärorik heldagskonferens för dig som controller, CFO, ekonomichef eller VD. Konferensen fokuserar på det senaste inom ledarskap, makroekono­miska trender, digitala strategier och den senaste utvecklingen om nya vinnande affärsmodeller. Du får ökad kunskap om hur du ska redovisa ditt företags hållbarhet och konkreta verktyg och idéer för att kunna vidareutveckla både din egen arbetsroll och din verksamhet.

 

Konferensen har begränsat antal platser - säkra din plats redan idag! 

Årets talare till konferensen

Hur mår världsekonomin? 

Kl. 9.00

SEB:s syn på aktuella ekonomiska frågor och hur det går för svensk och internationell ekonomi. Fortsätter tillväxten trotsa politisk osäkerhet? Kan penningpolitiken bli mer normal trots ett fortsatt svagt inflationstryck? Hur länge kan svensk ekonomi gå som tåget innan Riksbanken höjer räntan? 

Daniel Bergvall är ekonom på SEB och har i över 15 år jobbat med makroekonomisk och offentlig finansiell analys bland annat på Organisationen för Ekonomisk Samarbete och Utveckling (OECD) i Paris och Finansdepartementet.

d

Daniel Bergvall 


Det agila företaget

Kl. 9.40

Många företag försöker möta en ökande dynamik och osäkerhet i omvärlden med mera toppstyrning och byråkrati. Även om detta kan öka känslan av kontroll, hävdar vi att det är som köra med hårdare fjädring ju gropigare vägen är. Istället föreslår vi en mer agil styrning som underlättar för företagen att snabbt anpassa sig till förändringar i omvärlden. En sådan styrning utmärks av att man prioriterar:

 • Kunder mer än ägare
 • Förtroende mer än detaljstyrning
 • Inre motivation mer än yttre belöningar
 • Anpassningsförmåga mer än planering

Göran Nilsson arbetar idag som forskare och lärare vid Uppsala universitet och har en bakgrund från Handelshögskolan och som controller i näringslivet. Han är medförfattare till internationellt framgångsrika läroböcker och föreläser flitigt.
Lennart Francke är rådgivare och sitter i flera styrelser. Han har lång erfarenhet från ledande positioner i Handelsbanken, bland annat som CFO, och som finanschef och rådgivare till Swedbanks ledning.

g

Göran Nilsson 

l

Lennart Francke 


Hur skräddarsyr du en vinnande affärsmodell?

Kl. 11.00

Det finns generiska affärsmodeller och de kan ibland vara bra att utgå från. Men man måste skräddarsy sin affärsmodell och försöka hitta något som är unikt som inte konkurrenterna gör. Här får du några konkreta tips på hur du kan gå tillväga och exempel på hur en framgångsrik affärsmodell kan se ut i praktiken.

Britta Dalunde, professionell styrelseledamot i HH Ferries, Global Ports Investments PLC, Cereb, Arlandabanan Infrastruture, Oniva Online Group Europe, Chorus, Boom Watches Company. Britta Dalunde är Civil ek med internationell inriktning och har en MBA med specialisering Strategisk planering. Hon arbetar idag som professionell styrelseledamot samt som rådgivare beträffande strategier, affärsmodeller och digitalisering. Britta har 25-årig erfarenhet från styrelsearbete i såväl börsnoterade som privatägda bolag.

b

Britta Dalunde


Nya lagkrav på rapportering om hållbarhet och mångfald - Vad innebär kraven och hur uppfyller du dem?

Kl. 13.15

 • Hur kan du förbereda ditt företag? 
 • Vilken information måste redovisas enligt lagen?
 • Vilka fördelar finns att hållbarhetsredovisa trots att företaget inte omfattas i lagkravet?

Kajsa Rives är ansvarig för Goodpoints tjänster inom social hållbarhet och kommunikation. Hon har mångårig erfarenhet av att hjälpa företag med bl a hållbarhetsstrategi, väsentlighetsanalys, intressentdialog och hållbarhetsredovisning. Hon är expert på GRI och ger GRI certifierade utbildningar och har mycket god inblick i de nya lagkraven kring rapportering av icke-finansiell information.

k

Kajsa Rives


Tidseffektiva strategier för prognos, analys och uppföljningsarbete

 Kl. 14.00 

 • Hur frigör du tid för resultatrik analys?
 • Strukturera din prognosprocess med effektiva flöden i rätt system
 • Hur skapas optimal kommunikation mellan företagets alla system trots olika funktioner?

Talare meddelas inom kort.


KEYNOTE

Retorik – presentera och kommunicera ekonomisk information på rätt sätt

Kl. 15.00 

 • Skapa engagemang och levandegör fakta och siffror på ett intressant sätt!
 • Hur kan du fånga uppmärksamhet och behålla intresset under en presentation?
 • Lär dig undvika vanliga kommunikativa fallgropar som lätt skapar missförstånd 

Gabrielle Salander har en fil. kand i retorik, är teaterutbildad och certifierad inom NLP. Gabrielle coachar chefer och ledare till att vässa sina presentationer samt föreläser inom retorik och medarbetarskap.

g

Gabrielle Salander


När?

c

28 september, 2017
08.30 - 16.15

Var?

l

Kistamässan,
Arne Beurlings Torg 5,
Kista, Stockholm

Pris?

p

3 350 kr exkl. moms
Lunch, kaffe, branschmingel och digital
 dokumentation är inkluderat i priset.  

m

CFO Controller Day 2016

l
k
s

Guldsponsor
wd

Silversponsor

New innovation

Fikasponsor

dfind