easyfairs

Exhibitor catalogue

Millnet BI

Millnet BI

E14

11245 STOCKHOLM
Sweden
www.millnetbi.se

Vi hjälper Retail & Wholesale bolag att få Analys, Rapportering och Planering att fungera. Vi är ledande Qlik Partner sedan år 2010 och har idag över 60 kunder i branschen som t.ex. Akademibokhandeln, Filippa K, GANT, Ur & Penn och INDISKA. Läs mer på: www.millnetbi.se/retail

Förbättra er:
# Analys & Rapportering: koppla ihop data över hela sälj-, kund- och varuflödet. Se utvecklingen över tiden, få en helhetsbild av verksamheten och håll koll på nyckeltalen som är viktiga i er verksamhet

# Budget & Prognos: effektivisera ert arbete med budget, prognos och finansiell/operationell planering. Få stöd för att planera med hög detaljeringsgrad och anpassa processen när förutsättningarna förändras.

Products

Product news

 • Vässa er uppföljning och planering av verksamheten

  Retail genomgår snabba förändringar men utmaningen är samma som den alltid varit. Att ha rätt information för att köpa billigt, sälja dyrt och kunna göra om detta för varje affär och transaktion.

  Med moderna systemstöd kan vi hjälpa er öka genomlysningen av affären och få analys, rapportering och planering att hänga ihop. Jobba snabbare och mer faktabaserat. Identifiera avvikelser, nya möjligheter och följ upp mot målen.

  http://www.millnetbi.se/foretaget/vi-erbjuder/qlik...

 • E-handlare: Vässa verksamheten med bättre analysverktyg

  E-handel är inte bara en allt mer betydande kanal för försäljning inom Retail. Den är också en kanal som ger unika möjligheter att följa kundernas köpmönster och beteenden då data lagras för varje kund, transaktion och klick.

  Ur analyssynpunkt är data en förutsättning, men inte en garanti, för att du ska lyckas. Tvärt om kan mycket data vilseleda så att det som verkligen betyder något missas. Men - med rätt verktyg kan data struktureras och ge verksamheten den konkurrensfördel som krävs för att stå ut i mängden.

  Millnet BI har många kunder inom Retail där eCom har blivit en naturlig och självklar del bland försäljningskanalerna. Med nya köpmönster och datakällor finns det stora möjligheter till nya insikter, möjligheter men också utmaningar.

  Läs vår artikel som diskuterar tre utmaningar man som e-handlare ställs inför när man skall dra nytta av sin data och hur man med rätt verktyg kan möta dessa:
  - Stora datamängder måste kunna bearbetas
  - Data måste kunna kombineras från olika källor
  - Information måste kunna delas

  http://www.millnetbi.se/nyheter/kunskap/e-handlare...