easyfairs

Exhibitor catalogue

GEPOSIT

GEPOSIT

A09

10425 Stockholm
Sweden
www.geposit.se

Geposit ökar din sites användarvänlighet och din verksamhets effektivitet genom att säkerställa att du arbetar med korrekta adresser och att du hanterar din områdesindelning optimalt.

Valid - adresskontroll och -rättning via API eller batchvis
Atlas - karttjänst för visualisering av intressepunkter och områden, samt ytterligare information som demografisk information och företagsinformation

Products