Udstillerkatalog

Udskriv dit gratis adgangskort her!

Vores udstiller

IKEM

IKEM

C. 24

102 16 Stockholm
Sweden
www.ikem.se

IKEM företräder svenska och utlandsägda företag med gemensam vision för hållbar tillväxt: att utveckla industriella lösningar till de globala samhällsutmaningarna.

Kraft att lyckas förenar våra 1400 medlemsföretag med 70 000 medarbetare inom kemi, plast och materialbranscherna. Möjligheterna är gränslösa – en bransch- och arbetsgivarorganisation med internationellt perspektiv är därför nyckeln till framgång. För våra medlemmar och för Sverige som investeringsland.
www.ikem.se