Hvem besøger?

Book en stand Gratis adgang – Registrer dig her Seminarer

Ejendomsmessens besøgende

• Rådgivende Ingeniører
• Arkitekter 
• Ejere af fast ejendom 
• Entrepenører
• Driftschefer

• Ejendomsadministratorer 
• Teknikere 
• Elektrikere
• Andelsboligforenings bestyrelser
• Ejerlejligheds forenings bestyrelser