Seminarer onsdag

Book en stand Gratis adgang – Registrer dig her Seminarer

Scene 1

9.15-10.00

morten

Morten Marott Larsen. Økonomisk chef Ejendomsforeningen Danmark 
Den aktuelle situation på investeringsejendomsmarkedet.

Scene 2

09.30 - 10.15

cramo mads

Mads Blom. Direktør. Cramo Adapteo og medlem af Cramos Management team
Udviklingen indenfor midlertidige boliger10.30-11.15

lars

Lars Gunnarsen. Professor i sundhed i byggeriet ved Statens Byggeforskningsinstitut på Aalborg Universitet, København

Indeklimaets kvalitet efter renovering for bedre energieffektivitet i boliger

10.30-11.15

michael

Michael Demsitz. Adm. direktør Boligkontoret Danmark
Alment boligbyggeri - en hjørnesten i den danske velfærdstat 11.45-12.30

vagn

Vagn Holk Lauridsen. Sektionsleder Energieffektivisering & Ventilation Teknologisk Institut
Reelle energibesparelser ved renovering

11.30 - 12.15

thomas

Thomas Holluf Nielsen. Adm. direktør Domea.dk
Almene boliger skal gå sammen om at nedbringe antallet af brande13.00-13.45

soren

Søren Peter Bjarløv Associate Professor. DTU Civil Engineering
Indvendig isolering – findes der en sikker metode ?

12.30-13.15

stine

Stine Arenshøj Vicelandschef. Beredskabsforbundet
Viden redder liv -  Hør om temadage om brandsikkerhed for beboere,  14.00-14.45

morten

Morten Kabell. Teknik- og Miljøborgmester Københavns Kommune

Partnerskabet Energispring
Læs mere her >>

13.30-14.15

debatt

Stine Arenshøj  Beredskabsforbundet /Rasmus Juulsgaard Mathiasen DBI / Lars Møller SikkerhedsAlliancen 

Paneldebat - Spørg brand eksperten 14:45-15.00

smart

Award: Danmarks mest veldrevne ejendom

14.30-15.15

peter

Peter Hofman-Bang. SikkerhedsBranchen
Hvordan har brandsikkerheden det i Danmark15.15-16.00

torben

Torben Thyregod. Arkitekt MAA, Ph.d. studerende Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Dagslysets potentiale – bevidstheden derom

15.30-16.15

preben

Preben Boe Hansen. Lejerbo
Hvordan er Lejerbo gået til opgaven - Bedre brandsikkerhed16.15-17.00

kaj

Kaj Schrøder Grundejernes Investeringsfond

Bevaringsværdige bygninger fortjener bedre end plastik

16.25-17.00

morten

Morten Steen JohansenBrandsikretage.dk/ DBI
Brandsikring af tage