Interviews med messens talere

Book en stand Gratis adgang – Registrer dig her Seminarer

Morten Kabell, teknik- og miljøborgmester

Partnerskabet Energispring– vejen til energibesparelser i bygninger 

I København har vi startet partnerskabet Energispring. Kort sagt handler det om, at partnerskab mellem bygningsejere, administratorer, organisationer indenfor branchen, Københavns Kommune og HOFOR skal resultere i energibesparelser i ejendomme i København. Det skal ske gennem viden- og datadeling, og resultaterne skal kunne mærkes på bundlinjen. Både for de involverede parter, og også for København, fordi det kan hjælpe os med at nå vores mål i vores klimaplan om at spare 20 pct. af energiforbruget i bygninger inden 2025. Energispring er kommet godt fra start, og der er stor interesse blandt parterne for at lære af hinanden. Vi har stadig plads til flere i samarbejdet, og derfor håber jeg også, at du vil kigge forbi. 

morten

Mads Blom, Direktør, Cramo Adapteo

Hvad taler du om på Ejendomsmessen?

Udviklingen indenfor midlertidige boliger

Bæredygtighed indenfor midlertidig genhusning indenfor alt fra skoler, uddannelsesinstitutioner, kontorer til beboelse, der kan etableres på meget kort tid og genetablere rammerne omkring hverdagen for beboerne/eleverne indtil de blivende rammer er på plads. 

Udviklingen indenfor camp løsninger fx i forbindelse med byggeriet af supersygehusene. For 5 år siden opførte Cramo Adapteo en camp i Kbh. S. til håndværkerne på Metrobyggeriet. Netop i disse måneder opføres en ny camp til håndværkere i Hillerød, som blandt andet skal dække behovet i forbindelse med opførelsen af Nyt Hospital Nordsjælland. 

Løsninger til flygtninge i de kommuner, der ikke har permanente løsninger. Cramo Adapteo har leveret flere mindre bebyggelser henvendt flygtninge, enkelt personer og familier.

Hvorfor skal man komme og lytte til dig?

For at høre om udviklingen indenfor midlertidige boliger og de løsninger der åbnes op for med det nye forslag til planloven. Mads Blom har 20 års erfaring fra branchen. Cramo Group er en koncern som er ledende i Europa inden for udlejning af pavillonløsning og materiel til byggebranchen. Cramo er repræsenteret i 15 lande og børsnoteret på Helsinki Exchange siden 1988

Hvad synes du er det mest spændende i ejendomsbranchen i øjeblikket?

Efter flere år med nedgang, ser vi nu en stigende tendens til øget aktivitet i byggebranchen, og med de udfordringer kommunerne har med at huse flygtninge og i de større byer også at få plads til de studerende er det tid at tænke kreativt i brugen af midlertidige boliger. Samtidig sættes byplanlæggerne yderligere under pres af den kraftige urbanisering man ser hvor tilflytningen fra landområder til storbyerne øges. 2017 bliver derfor spændende at følge og se hvordan rammerne bliver tilpasset så midlertidige og fleksible løsninger kan indarbejdes bedre og mere optimalt i bybilledet. 

Graves Simonsen

Graves Simonsen er projektchef i Bygherreforeningen med hovedansvar for foreningens initiativer indenfor udvikling af bygningsrenovering, energioptimering af den eksisterende bygningsmasse og bæredygtighed i byggeriet

Foredrag

Lejeres holdninger og adfærd ved energirenovering”

Vil en privat boligudlejer gerne opgradere sin ejendom, så den opnår et bedre energimærke, og dermed sikre at lejernes og ejendommens fælles energiforbrug reduceres, er det helt afgørende at det sker i dialog med lejerne. Men er de overhovedet interesseret, og hvis ikke, hvilke muligheder har udlejeren så for at komme i dialog med lejerne herom? På baggrund af erfaringer fra en række gennemførte initiativer giver dette indlæg en status på muligheder og virkemidler inden for energirenovering af lejeboliger

graves

Flemming Springborg, Teknologisk Institut

Hvad taler du om på Ejendomsmessen?

Jeg skal fortælle om renoveringssystemer til faldstammer.

Renovering af faldstammer er et marked i hastig vækst. Gennem de senere år er der flere og flere boligforeninger, der står foran at skulle udskifte eller renovere deres faldstammer, fordi levetiden er ved at være opbrugt. Det stigende marked har medvirket til, at der er kommet flere alternative muligheder på markedet for renovering i stedet for en traditionel udskiftning.

Når en boligforening skal vælge mellem en traditionel udskiftning eller en af de alternative renoveringsmetoder, skal det være muligt at sikre sig, at den/de alternative metode har en kvalitet, der kan måle sig med en traditionel udskiftning.

På dagens marked findes der en række forskellige metoder, men der findes hverken danske eller internationale standarder, der beskriver hvilke krav, der bør stilles til en renoveringsmetode. Der er heller ingen generelle regler om forundersøgelser, eller krav til den færdige renovering.  Bygherren har derfor meget vanskeligt ved at sikre sig, at kvaliteten af det udførte arbejde er i orden.

 

Producenterne af renoveringssystemer bør derfor lade deres system gennemgå en række relevante test som dokumentation for, at deres produkt har en tilfredsstillende kvalitet, således at man kan forvente en levetid, der modsvarer investeringen. 

Thomas Holluf Nilsen

Almene boliger skal gå sammen om at nedbringe antallet af brande

Danmark har en kedelig Europa-rekord, når det gælder brande og dødsfald pga. brande. Der er mere end 70.000 brande årligt i danske boliger og i gennemsnit mister 70 livet. Størstedelen af disse brande sker i almene boliger. Årligt koster 45.000 boligbrande forsikringsselskaberne en milliard kroner. Selv om de almene boligselskaber hver især gør noget, er det ikke nok. Thomas Holluf Nielsen inviterer hele den almene boligbranche til at gå sammen om at få nedbragt antallet af dødsbrande i danske boliger.

thoms

Kjell Johansson, Hydroware

Jag kommer att tala om cirkulär ekonomi med fokus på hissar. Vi håller på att tömma planeten på råvaror och vi måste alla ändra våra konsumtionsmönster och sluta med slit och släng. För att komma i balans med naturen så måste vi förlänga livslängden på alla produkter som vi använder med ca 5 gånger. Lösningen är att återanvända istället för att återvinna. Vi måste tillverka produkter som är lätta att reparera och modernisera. Hittills har mycket fokus lagts på att energieffektivisera hissar men det räcker inte. Vi måste göra Livscykelanalyser och ta hänsyn till en produkts hela livscykel och inte bara driften.