Exhibitor catalogue

Åbymässan
Göteborg, Sweden
21 - 22/03/2019

Our Exhibitors

Hogia Byggsystem

Hogia Byggsystem

E:10

44428 STENUNGSUND
Sweden
www.hogia.se/bygg

Kapa tid och få bättre kontroll över verksamheten med en unik affärslösning för byggbranschen.

Tid, ekonomi och lönehantering, anpassad för företag i bygg- och konsultföretag. Varje tidsregistrering genererar automatiskt fakturerings-och löneunderlag. Tjänster som elektronisk fakturahantering ingår givetvis. Med personlig erfarenhet från branschen tillhandahåller vi en kompetent support som enbart jobbar mot din bransch – allt för att lära känna våra kunders särskilda behov och önskemål.

Products

Product news

 • Fånga tiden - vänd på tidsrapporteringen

  Från pappershantering och inmatningsfunktioner till elektronisk tidrapportering - nu kommer automatisk tidrapportering. Vänd på tidsrapporteringen och spara tid även för den som gör själva registreringen.

  Att gå från att rapportera tid till att planera tid är givetvis en resa för de flesta företag men planering i kalendrar etc. är ju oftast redan gjord. När planering blir ett underlag för tidrapporterna blir det en mer automatisk funktion som resulterar i att den anställda endast behöver göra små korrigeringar, kompletteringar (avvikelser) från vad som planerats.

  Då planering och schemaläggning fångar var man ska arbeta (vilket projekt man är på) krävs ingen tidrapportering alls utan utfallet i lön och fakturering grundar sig på ett arbetsschema. De avvikelser som uppstår från schema/planerad arbetstid på projektet är undantag och istället för att tidsrapportera dagligen är det är endast dessa avvikelser som manuellt justeras av de anställda i en app. Med bra planering av projekt och resurser är avvikelserna endast mellan 1 och 20 procent av löne- och fakturaunderlaget, beroende av företags struktur, kundkompetens och händelsestyrda arbetsuppgifter förstås.

  Så genom att fånga tiden som automatiskt ger rätt underlag till både lön och fakturering sparar inte bara tid för ekonomi-och personalavdelningen utan även för de ute på fältet.

  Vill du veta mer? Träffa oss i monter C23.