easyfairs

Exhibitor catalogue

Our Exhibitors


Bakkersbelang verzekeringen

Bakkersbelang verzekeringen

H109

3861BN Nijkerk
Netherlands
www.bakkersbelang.nl

Als bakker heeft u ook te maken met kanten van de bedrijfsvoering waarin u minder goed thuis bent. Met verzekering en financiering van uw bedrijf, u en uw gezin en uw personeel bijvoorbeeld. Juist op dit gebied kan Bakkersbelang veel voor u betekenen, want met meer dan 60 jaar ervaring in de bakkerswereld kennen wij uw problematiek en bieden daar adequate oplossingen voor.

De jarenlange ervaring gekoppeld aan een grote betrokkenheid vertaalt zich in uiterst concurrerende premies op een breed terrein.

In al uw kontakten met Bakkersbelang krijgt u te maken met dezelfde vakmensen. Elke provincie heeft een eigen accountmanager die voor u als aanspreekpunt fungeert.
Zijn betrokkenheid en persoonlijk kontakt met u garanderen een optimale dienstverlening. Bovendien heeft u te maken met een man die uw taal spreekt en die weet wat u als bakker bezig houdt. U kunt rekenen op heldere adviezen.

Gratis risico-analyse

Bij de eerste kennismaking met u brengen we om te beginnen alle ondernemingsrisico's die u loopt, in kaart. Met die kennis gewapend beslist u vervolgens weloverwogen tegen welke risico's u zich wilt indekken.

De proef op de som: néém 'm.

Natuurlijk, papier is geduldig en u wilt uw zaken behartigd zien door mensen die uw taal spreken.
Neem daarom de proef op de som en neem kontakt op met uw eigen accountmanager
In een vrijblijvend gesprek kunt u zich overtuigen van onze kennis van zaken. Kennis waarmee u zeker uw voordeel zult doen!

Bakkersbelang, onderdeel van de Mercurius Groep te Nijkerk, is al meer dan een halve eeuw de (vers)verzekeraar voor de bakkersbranche. Modern en branchegericht risicobeheer, toegesneden op de behoeften van de ondernemer, is de basis van de dienstverlening van Bakkersbelang. Het gaat niet alleen om schadeverzekeringen, maar ook om zaken als vermogensplanning en –beheer, pensioen, spaarregelingen en levensverzekeringen. Uitgangspunt is het aanbieden van een op het bedrijf toegesneden pakketoplossing. Bakkersbelang neemt veel uitvoerende zaken uit handen. De adviseurs van Bakkersbelang zijn zonder uitzondering specialisten met kennis van bakkerszaken. Meer informatie: www.bakkersbelang.nl.

Products