easyfairs

Panel discussie

Paneldiscussie

In samenwerking met

Woensdag 5 april

Slim automatiseren: robotiseer met gezond verstand

De traditionele visie van het mkb op automatisering is een soort piramide waarin de techniek aan de top staat, vervolgens de logistiek en it/data aan bod komen en er tot slot ook nog enige aandacht is voor de mens. In de toekomst echter, zo luidt de gedachte achter de discussie, wordt de positie van de mens doorslaggevend voor het succes van automatisering; diens positie wordt steeds belangrijker, de piramide wordt als het ware omgekeerd. De techniek is er wel, zorg vooral dat de rol van de mens goed wordt ingevuld, luidt de stelling.

 

Onder leiding van Tom van der Horst, strategieën voor industrie en innovatie bij:

tno

Deelnemers panel discussie

Edward Voncken, KMWE

Edward Voncken

‘We hebben sinds 2010 onze tweede generatie geautomatiseerde productiecellen in bedrijf. Nu zijn we druk bezig met de derde generatie. Daarvoor ontwikkelen we met name de automatisering van de logistiek (aan-/afvoer), het slim verbinden van diverse robotproductiecellen en de ondersteuning van de medewerkers met behulp van robots.’

Eddie Mennen, Yaskawa

Eddie Mennen

Als robotleverancier hebben wij in ‘Vision 2025’ onze kijk gegeven op smart industry en de rol die wij daarin kunnen spelen. Naast innovatieve technologie zijn wij geïnteresseerd in deelname in ‘smart networks’ om gezamenlijk met andere ketenpartijen nieuwe oplossingen en toepassingen te ontwikkelen en vervolgens naar de markt te brengen.’

Ruud Keulen, Thomas Regout

Ruud Keulen

Wij ontwikkelen en produceren onder meer telescopische geleiders voor industrieën zoals de automotive. In 2011 presenteerde onze directie een ingrijpend plan om de continuïteit te waarborgen. Kern van het plan: een compleet nieuwe, veel efficiëntere productielijn, verregaand geautomatiseerd en gerobotiseerd en met een veel hogere capaciteit.’

Gijs Meuleman, Meuleman Electronics

Gijs Meuleman

‘Wij zijn een ingenieursbureau met een multidisciplinair team, gespecialiseerd in het ontwerp van draadloze producten en systemen. Daarbij onderzoeken we niet alleen de technische oplossingen maar denken we ook mee over de business case. Samen met onze opdrachtgevers maken we de wereld om ons heen slimmer, veiliger en efficiënter.’

Menno Kooistra, STT Products

Menno Kooistra

Wij fungeren als speciaalmachinebouwer en procesontwikkelaar voor klanten en zijn in Noord Nederland betrokken bij het smart industry platform. Wij helpen klanten om productie slimmer te maken en naar een hoger niveau te brengen, en we zien bij hen interessante ontwikkelingen. Zelf hebben we ook de nodige stappen doorlopen.’

Frans Brouwer, Turck

Frans Brouwer

‘De digitalisering binnen de industrie kent nagenoeg geen grenzen. De uitdaging is te bepalen welke data voor de gebruiker belangrijk is. Maakt deze data een verandering van massaproductie naar stuksproductie mogelijk? En hoe garanderen we daarbij de kwaliteit?’