Exhibitor catalogue

Our Exhibitors

EK Power Solutions AB

EK Power Solutions AB

E:02

182 36 Danderyd
Sweden
www.ekpower.se

EK Power Solutions is the Nordic region's leading design house within:
* Power electronics
* Motor control
* Battery charging
* Power supply
* EMC investigations
* PCB-layout

Our strength is complex designs with high requirements on EMC, vibration, cooling and/or other environmental infuences.

We work throughout the product life cycle from concept to product support.

EK Power Solutions has 25 employees and is certified according to ISO9001 and 14001. For further information see: www.ekpower.se.

Products

Product news

 • Mönsterkortslayout i Cadence/OrCAD och Altium Designer

  De senaste åren har vi sett en ökad efterfrågan på våra CAD-tjänster. Ett viktigt beslut har därför varit att utöka vår CAD-verksamhet, som nu omfattar 7 medarbetare.

  Vi har dessutom utökat vår kapacitet på mönsterkortslayouter och gör, sedan en tid tillbaka, konstruktionerna i Cadence/OrCAD och Altium Designer utöver CADint.

  Våra tillverkningsunderlag gör det enkelt att köpa in elektronikproduktion. Från EMS-leverantörerna och mönsterkortstillverkarna får vi ofta beröm för våra genomarbetade tillverkningsunderlag.

  Vi ger också våra kunder återkoppling på konstruktionen innan mönsterkortskonstruktionen görs. Saknas något för en robust konstruktion? Vår återkoppling vet vi uppskattas och bidrar till att undvika konstruktionsfel och onödiga layoutvändor. Genom våra väl genomarbetade processer och kontroller säkerställer vi kvalitén på din mönsterkortslayout.

  https://ekpower.se/vi-utokar-cad-verksamheten-med-...